Geen vluchten na elven

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Tweede Kamer stelt meer dan 30 vragen aan de Minister !

2014-04-17 16:32:02

Door de Tweede Kamer zijn inmiddels een dertigtal vragen gesteld over het ontwerp luchthavenbesluit van Eindhoven Airport. Naar verwachting zal de Minister hierop binnen een 3 tot 6-tal weken antwoord geven. Daarna zal de Tweede kamer waarschijnlijk een mondeling debat aanvragen, waarin bepaald gaat worden of en hoe het ontwerp luchthavenbesluit wordt aangepast.

Voorafgaand aan dat debat zullen wij de petitie aan gaan bieden aan de leden van de Tweede Kamer en hen opnieuw vragen om het ontwerp in zijn huidige vorm niet te accepteren. Op dit Moment is de petitie ondertekend door ruim 4900 mensen. Er resten nog een aantal weken om de 5000 te halen, die wij steeds als doel hebben gesteld.

Wij vragen alle ondertekenaars nog een keer om in hun omgeving anderen op te roepen om onze petitie met hun handtekening te steunen op www.geenvluchtennaelven.nl

Als het ontwerp luchthavenbesluit in zijn huidige vorm wordt goedgekeurd, worden 8 reguliere (dus geplande) vluchten na 23.00 structureel mogelijk. Feitelijk wordt dan begonnen met nachtvluchten vanaf Eindhoven Airport, met ernstige slaapverstoring voor omwonenden als gevolg.  Dat mag niet gebeuren, ook omwonenden van Eindhoven Airport hebben recht op een ongestoorde nachtrust van 8 uur.


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Tussenaanbieding aan Alders Tafel met 4593 ondertekenaars, OP NAAR DE 5000 !!!

2014-03-25 17:21:32

Op vrijdag 28-3 2014 zal de petitie met ruim 4500 ondertekenaars als tussenstand worden aangeboden aan de Hr. Alders, de voorzitter van de Alders tafel. Ook de door de randgemeenten Best, Bergeijk, Bladel, Son en Breugel, Veldhoven en Waalre aangenomen moties, waarin zij steun aan de actiegroep uitspreken, zullen worden aangeboden.

Daarbij wordt de Alders Tafel door middel van een open brief opgeroepen om zich opnieuw te bezinnen op de noodzaak en wenselijkheidheid van 8 REGULIERE vluchten na 23.00, die in het Ontwerp Luchthavenbesluit mogelijk worden gemaakt, en af te zien van vluchten voor 08.00 in het weekend.

De Tweede Kamer zal het luchtvaartbesluit de komenden maand behandelen door allereerst schriftelijke vragen te stellen aan de Minister, gevolgd door een plenair debat.

We hebben de Kamer daarom opnieuw verzocht om het Ontwerp Luchthavenbesluit zo aan te passen, dat geen REGULIERE vluchten na 23.00 mogelijk zijn en dat in het weekend niet voor 08.00 mag worden gevlogen. Direct voor het plenaire debat zullen we de petitie ook aan de Tweede Kamer aanbieden. Hoe meer mensen de petitie ondertekenen, hoe meer gewicht de petitie heeft.

BLIJF DAAROM UW OMGEVING, FAMILIE, VRIENDEN, COLLEGA'S, BUREN EN ANDEREN VRAGEN OM ONZE PETITIE TE ONDERTEKENEN.

Op naar de 5000!!


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

En weer 250 mensen die onze petitie steunen!!

2014-03-05 15:48:39

In nauwelijks twee weken is onze petitie weer door 250 mensen ondertekend. Dat is een teken dat de petitie nog steeds leeft. De komende maand zal de discussie over het Ontwerp Luchthavenbesluit worden gestart in de Tweede Kamer. De minister heeft al aangegeven dat zij niet veel aan het ontwerp wil veranderen, dus zal het van de Tweede Kamer afhangen. Wij vragen U derhalve opnieuw om zoveel mogelijk mensen te vragen om de petitie te steunen, om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat aanpassing echt nodig is. Wij willen geen reguliere vluchten na 23.00 en in het weekend geen vluchten voor 08.00, steun daarom onze petitie op WWW.GEENVLUCHTENNAELVEN.NL

Daarnaast bereiken ons allerlei andere vragen en opmerkingen over allerlei andere aspecten met betrekking tot Eindhoven Airport. Vragen over de overlast overdag, de milieuvervuiling, het militaire vliegbedrijf op Eindhoven Airport en dergelijke. Het is voor ons onmogelijk om op al deze vragen antwoord te geven of om aan alle informatieverzoeken te voldoen. Het ontbreekt ons daarvoor simpelweg aan voldoende capaciteit en middelen.

Voor alle vragen die verder gaan dan het doel van onze actiegroep verwijzen wij U naar de Belangenvereniging Omwonenden Welschap ( www.b-o-w.nl ) of naar De10 gebodenvoorEA ( www.de10gebodenvoorea.nl ).

Voor de ondertekenaars die vragen hebben over de geluids- en luchtkwaliteit of andere milieuaspecten van het vliegveld wijzen wij U op een bijeenkomst op 12 maart aanstaande (19.30 Stadhuis Eindhoven) , die hier dieper op ingaat. Informatie daarover kunt U vinden op de hiervoor genoemde site www.de10gebodenvoorea.nl

Wij gaan ervan uit dat U begrip kunt opbrengen voor deze doorverwijzing en dat U op deze wijze toch antwoord kunt krijgen op uw vragen


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Op naar de 5000 !!!

2014-02-23 11:23:49

Ruim 4000 mensen hebben inmiddels onze petitie ondertekent en het aantal groeit nog steeds. Naar verwachting zal het ontwerp-luchthavenbesluit in april aanstaande in de Tweede Kamer worden behandeld. Direct daaraan voorafgaand zullen wij onze petitie aan de betreffende kamerleden overhandigen. Hoe meer mensen onze petitie hebben ondertekend, hoe meer overtuigingskracht deze heeft. Blijf ons daarbij helpen, door uw omgeving op te roepen tot steun en ondertekening op www.geenvluchtennaelven.nl

Daarnaast is het van groot belang dat de politieke vertegenwoordigers van uw gemeente onze aktie ondersteunen, Inmiddels is een dergelijke motie met unanieme stemmen door de gemeenteraad van Waalre aangenomen. Ook in andere gemeenten zijn soortgelijke moties in voorbereiding. Voorzover dit tot uw mogelijkheden behoort, verzoeken wij U ook bij uw raadsleden op ondersteuning van onze aktie aan te dringen.

Omwonenden hebben recht op acht uur ongestoorde nachtrust. Uw volksvertegenwoordigers kunnen en mogen hen dat niet ontzeggen.

We kunnen het niet vaak genoeg herhalen:

Reguliere vluchten na 23.00 zijn nooit afgesproken aan de Alders-Tafel en de afspraken zijn ook nooit zo bedoeld.

Maar vooral het is ook helemaal niet nodig voor een gezonde bedrijfsvoering van zowel Eindhoven Airport als de vliegmaatschappijen die daar hun thuisbasis hebben. Wij respecteren werkgelegenheid, ook al hebben veel mensen ook overdag veel overlast van de luchthaven. In ruil daarvoor zou de luchthaven minimaal de nachtrust van haar buren mogen respecteren.

Dat is echt niet teveel gevraagd!!

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Blijf ons helpen met nieuwe ondertekenaars!!

2014-02-03 12:44:13

Uw hulp heeft geholpen, in precies twee weken hebben 600 mensen onze petitie nieuw ondertekend en zijn de 3500 ondertekenaars eind januari bereikt.

Binnen de Tweede Kamer heeft onze actie om reguliere vluchten na 23.00 onmogelijk te maken, inmiddels een eerste effect gehad. Uw brede steun heeft ertoe geleid, dat de Tweede Kamer de staatssecretaris heeft verzocht, om het ontwerp- luchthavenbesluit met de Tweede Kamer te bespreken. De verwachting is dat de staatssecretaris aan dit verzoek tegemoet zal komen en het besluit, in afwachting van dit overleg, in ieder geval voorlopig niet zal tekenen.

Bij de diverse fracties van de tweede kamer is er inmiddels brede aandacht voor onze petitie. Die aandacht is blijvend gediend door nog meer ondertekenaars. Wij vragen U dus nog steeds om ons zoveel mogelijk te helpen. Vraag daarom buren, kennissen, familie, collega's en anderen die ook tegen REGULIERE vluchten na elven zijn en die niet willen dat er in het weekend voor 08.00 gevlogen wordt, om de petitie te ondertekenen.

Ondertekenen kan via het tabblad SIGNEER  boven aan deze pagina of via

www.geenvluchtennaelven.nl of nog korter via www.gvne.nl

 

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Help ons met 2 nieuwe ondertekenaars van de petitie !!

2014-01-20 14:51:39

Inmiddels hebben ruim 3000 mensen onze petitie ondertekent en elke dag komen er nog nieuwe ondertekenaars bij. Om de actie en de petitie verder te verbreden verzoeken wij U om ons te helpen, door tenminste 2 nieuwe ondertekenaars voor de petitie aan te dragen.

Dat kunnen andere omwonenden, buurt- wijk- en plaatsgenoten zijn of andere mensen die vinden dat ook omwonenden van Eindhoven Airport recht hebben op 8 uur slaap.

Ondertekenen kan op deze site, via www.geenvluchtennaelven.nl of nog korter via www.gvne.nl

Als U ons zo helpt met het breed ondersteunen van de petitie, gaan wij door met het verspreiden van onze boodschap naar Raadsleden, Leden van Provinciale Staten en de Tweede Kamer. Alleen via hen kunnen we er voor zorgen dat het concept luchthavenbesluit wordt aangepast.

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Prettige Feestdagen en een Voorspoedig 2014

2013-12-22 20:46:06

Vandaag zijn de 2500 handtekeningen bereikt van mensen die onze petitie ondersteunen. En dat binnen drie weken nadat onze petitie openbaar is gemaakt.

Wij danken iedereen die daaraan heeft meegewerkt en wensen U Prettige Feestdagen en een zeer voorspoedig 2014, voor U en allen die U dierbaar zijn.

Klik HIER voor een passende kerstgroet.

U kunt onderstaande link kopiëren en doorsturen naar iedereen die U op deze wijze ook een Kerst en Nieuwjaarsgroet wilt brengen

http://www.youtube.com/watch?v=OR_A6Lmbmb4

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Inmiddels zijn ruim 2000 handtekeningen bereikt

2013-12-17 14:27:40

Het is daarmee overduidelijk dat onze petitie leeft en breed wordt gesteund. Wij danken daarom nogmaals iedereen die de petitie heeft ondertekend.

De actiegroep is volop bezig met het verspreiden van onze boodschap naar raadsleden, leden van Provinciale Staten, leden van de Tweede Kamer en andere beslissers. Uiteindelijk zijn zij degenen die naar ons allen moeten luisteren om het concept luchthavenbesluit aanpepast te krijgen. Ook de regionale en landelijke pers geeft aandacht aan ons initiatief.

We zijn er echter nog niet, hoe meer steun hoe beter. Blijf daarom familieleden, vrienden, collega's en bekenden oproepen om onze petitie te ondertekenen op www.geenvluchtennaelven.nl of nog korten www.gvne.nl

Zendt het webadres aan hen door, vermeldt het op uw facebookpagina, verspreid de actie via twitter of op een andere manier !!!

De actiegroep wenst U en allen die U dierbaar zijn Prettige Feestdagen en een zeer voorspoedig 2014.

En vooral: Veel stille nachten ....

 

 

 


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

Reclame op de petitiepagina over vliegverkeer, vliegvelden enzovoort.

2013-12-12 18:43:34

We hebben veel reacties gehad van ondertekenaars die zich storen aan dergelijke vliegreclame op de petitiepagina. Wij kunnen daar zelf niets aan doen omdat wij de site niet beheersen, maar slechts gratis gebruik mogen maken van 1 pagina voor onze petitie. Wel hebben wij inmiddels de webmaster gevraagd om dergelijke vlieggerelateerde reclame van onze pagina te weren en hopen dat deze daartoe mogelijkheden ziet. Tegen andere reclame hebben wij geen bezwaar, omdat een dergelijke site nu eenmaal ergens geld mee moet kunnen verdienen. Wij gaan ervan uit dat U daarvoor begrip kunt opbrengen


Actiegroep Geen Vluchten na Elven

De eerste 1000 handtekeningen zijn bereikt !!

2013-12-08 16:32:42

Inmiddels hebben meer dan 1000 mensen onze petitie ondertekend!! Een geweldig resultaat wat in ongeveer 1 week is bereikt. Wij bedanken iedereen die hieraan heeft meegewerkt en die onze actie ondersteunt. Maar om de politiek zover te krijgen dat het concept-luchthavenbesluit wordt aangepast zijn er nog veel meer handtekeningen nodig.

Vraag daarom familieleden, vrienden, collega's en bekenden om onze petitie te ondertekenen op www.geenvluchtennaelven.nl of nog eenvoudiger via www.gvne.nl

Zendt daarvoor het webadres aan hen door. Vermeldt het webadres op Uw facebookpagina, webpagina, verspreid de actie via twitter of op een andere manier.

Als we nu niet wakker worden, kunnen we straks niet rustig slapen.

En iedereen heeft recht op 8 uur slaap


Actiegroep Geen Vluchten na ElvenDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.