Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Neem contact op met de schrijver van de petitie

De trein der traagheid....

2016-03-01 14:04:51

Een fragment vanuit de voorbije commissie media hieronder te lezen. De VRT heeft duidelijk nog veel werk aan de winkel vooraleer het tot een geïntegreerd en volwaardig aanbod komt. Inhoudelijk blijft de levensbeschouwelijk-zoekende kijker en luisteraar "momenteel" op zijn honger zitten. Uiteraard vinden we dat heel spijtig en manen we het beleid en de VRT aan tot snellere inzet van de middelen op de beloofde programma"s. (Thomas Holvoet)

 

Het fragment: 

Karin Brouwers: De VRT draagt bij tot geïnformeerd burgerschap. Levensbeschouwelijke strekkingen zouden worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, ook in een apart televisieprogramma en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma. De VRT organiseert structureel overleg met vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke strekkingen. De formulering vindt CD&V niet zo gelukkig gekozen. Bedoelt men niet gewoon dat levensbeschouwelijke programma’s in het aanbod worden geïntegreerd? De intentie zit wel goed. Is er al concreter uitzicht op hoe die integratie zal gebeuren op radio en tv? Wordt er gedacht aan een onlineaanbod, voorzien door de VRT of moeten de verenigingen daarvoor zelf instaan? Karin Brouwers herinnert eraan dat die hun subsidies intussen wel kwijt zijn.
--
Peter Claes (algemeen directeur Media van de VRT): De levensbeschouwelijke strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod. Dat impliceert niet dat ze louter onderdeel uitmaken van een apart programma. Er komen wel aparte programma’s, waarvan de eerste in najaar van, 2016 te zien zijn op Canvas. Het zijn thematische gesprekken met inspirerende figuren uit diverse strekkingen. Er komt ook een onlineaanbod, dat wordt ontsloten en verrijkt. Daarvoor gaat men in overleg met de levensbeschouwelijke verenigingen. Met VPRO wordt samengewerkt aan een internationale coproductie rond het thema. De VRT wil – ook kwalitatief - hoog mikken. Voorts is er ook de uitzending van documentaires en films die op dat vlak waardevol bleken.
Ook op de radio wordt de levensbeschouwing geïntegreerd. Touché is een zeer goed interviewprogramma op zondagmiddag. Bij de redactie wil men daar op regelmatige basis personen uit de levensbeschouwelijke strekkingen in het aanbod integreren. Aan de verenigingen is dat kenbaar gemaakt. Na een eerder zeer constructief overleg is een volgende overleg gepland in februari 2016. Het plan is om vaker dan tweemaal per jaar overleg te plegen.
Zingeving is van belang. Klara heeft in april zijn weekend over zingeving. Dat wordt aangehouden. De inspanningen worden doorgezet, via de netten.
---
Karin Brouwers wil nog weten wat ze inzake levensbeschouwelijke strekkingen nog mag verwachten tegen de zomer? Peter Claes antwoordt dat op radio en tv al in het voorjaar programmatie komt, maar nog niet de nieuw ontwikkelde. Aangekochte fictie en documentaires zullen er wel al zijn.


Thomas Holvoet

Dossier n.a.v. Mediazondag

2015-09-23 17:53:13

Jean Bastiaens en Thomas Holvoet

Oproep!

2015-07-10 12:08:34

Beste ondertekenaar,

Het intekenen op deze petitie is aan het stilvallen. Daarom een enthousiaste oproep om nog een laatste maal uw adressenbestand aan te schrijven met de vraag mee te ondertekenen. Als elke ondertekenaar één iemand kan overtuigen om mee te tekenen dan is er nog wat mogelijk. 

Intussen wensen we jullie een zalige zomertijd toe. 

Mensen die nog een petitielijst in Word opgestuurd willen kunnen dit nog steeds opvragen door een eenvoudig mailtje te sturen naar thomasholvoet@hotmail.com

Hartelijke groeten,


Jean Bastiaens en Thomas Holvoet

Zelf handtekeningen verzamelen, document op aanvraag

2015-07-06 18:11:12

Beste ondertekenaar,

Vele mensen vroegen ons een document om zelf handtekeningen te verzamelen, vnl. bij mensen die niet beschikken over internet. Dit document is nu klaar.

Wie een dergelijk document wenst kan dit steeds aanvragen door een eenvoudige mail te sturen naar thomasholvoet@hotmail.com

We vragen je dan gewoon de handtekeningen voor eind augustus naar ons terug te sturen.

Alvast dankjewel om samen met je buurt of je gemeenschap aan de kar te duwen,

een hartelijke groet,


Jean Bastiaens en Thomas Holvoet

Een hulp bij het doorsturen van deze petitie! Intussen: 3200 handtekeningen!

2015-07-04 18:33:13

Beste ondertekenaar,

Dank om deze petitie te ondertekenen. Intussen zetten wij een stappenplan uit om, in diversiteit van levensbeschouwingen, wellicht begin september, de handtekeningen te overhandigen aan de minister en de Vlaamse regering. Eer het zover is dienen we echter nog vele handtekeningen te verzamelen. Voornamelijk de provincies Antwerpen, Vlaans-Brabant en Limburg bereiken we maar moeilijk de mensen, althans volgens onze statistieken. Misschien kan u hierbij helpen.

Ook volgelingen van andere levensbeschouwingen mogen vriendelijk uitgenodigd worden om mee te ondertekenen. 

Hieronder een voorbeeld-email die u rustig kunt knippen en plakken om door te sturen naar familie, vrienden, mede-parochianen. Dank voor uw mee-duwen in de rug van deze petitie! 

Voorbeeldmail:

Beste,

 
Mag ik u vriendelijk uitnodigen deze petitie te ondertekenen en daarna te versturen naar uw eigen vrienden en bekenden, parochianen en bestuursleden met de vraag ze ook zelf te ondertekenen. 
 
 
Momenteel staat de teller op 3200 handtekeningen. We hopen begin september zo'n 10 000 handtekeningen te overhandigen aan minister Sven Gatz en de commissie media. Enkel dankzij uw steun kunnen we dit belangrijke doel bereiken.  
 
Met dank voor uw mede- en samenwerking en hartelijke groeten,
 
Jean en Thomas
0485195024
 
p.s. Onze excuses indien u deze mail reeds ontvangen hebt en doorgestuurd. Dank hiervoor.

 

 


Jean Bastiaens en Thomas Holvoet

10 000 handtekeningen!

2015-07-01 20:06:53

Beste ondertekenaar,

Dankjewel voor het ondertekenen van deze petitie. Na één dag hebben 500 mensen ondertekend! Echter, de bedoeling van een petitie is om beleidsmakers ervan te overtuigen en hen een andere richting aan te wijzen. Om dat doel te bereiken moeten we indruk maken. Daarom mikken we op minstens 10 000 handtekeningen en dat moet lukken. 

Mogen we je daarom vriendelijke uitnodigingen om de link van deze petitie door te sturen naar vrienden, familie, bekenden. Op die manier geraken we er samen. http://www.petities24.com/stop_besparingen_levensbeschouwelijke_omroepen , dit is nogmaals de link.

Vergeet ook niet de vertegenwoordigers en aanhangers van de andere levensbeschouwingen aan te schrijven, ook zij zijn immers slachtoffer van dit beleid. 

Alvast dank voor je medewerking! 

met vriendelijke groeten,

 


Jean Bastiaens en Thomas HolvoetDeel deze petitie

Help deze petitie om meer handtekeningen te krijgen.

Hoe een petitie promoten?

  • Deel de petitie op uw Facebook-muur en in groepen die verband houden met het onderwerp van uw petitie.
  • Neem contact op met uw vrienden
    1. Schrijf een bericht waarin u uitlegt waarom u deze petitie hebt ondertekend, aangezien mensen eerder geneigd zijn om te ondertekenen als ze begrijpen hoe belangrijk dit onderwerp is.
    2. Kopieer en plak het webadres van de petitie in uw bericht.
    3. Stuur het bericht via e-mail, sms, Facebook, WhatsApp, Twitter, Skype, Instagram en LinkedIn.