Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen! / Aankondigingen / Dossier n.a.v. Mediazondag / Opmerkingen


De auteur van deze petitie

#1

2016-03-01 15:03

Een fragment vanuit de voorbije commissie media hieronder te lezen. De VRT heeft duidelijk nog veel werk aan de winkel vooraleer het tot een geïntegreerd en volwaardig aanbod komt. Inhoudelijk blijft de levensbeschouwelijk-zoekende kijker en luisteraar "momenteel" op zijn honger zitten. Uiteraard vinden we dat heel spijtig en manen we het beleid en de VRT aan tot snellere inzet van de middelen op de beloofde programma"s. (Thomas Holvoet)

Karin Brouwers: De VRT draagt bij tot geïnformeerd burgerschap. Levensbeschouwelijke strekkingen zouden worden geïntegreerd in het aanbod van de publieke omroep, ook in een apart televisieprogramma en een vast onderdeel in een wekelijks radioprogramma. De VRT organiseert structureel overleg met vertegenwoordigers van levensbeschouwelijke strekkingen. De formulering vindt CD&V niet zo gelukkig gekozen. Bedoelt men niet gewoon dat levensbeschouwelijke programma’s in het aanbod worden geïntegreerd? De intentie zit wel goed. Is er al concreter uitzicht op hoe die integratie zal gebeuren op radio en tv? Wordt er gedacht aan een onlineaanbod, voorzien door de VRT of moeten de verenigingen daarvoor zelf instaan? Karin Brouwers herinnert eraan dat die hun subsidies intussen wel kwijt zijn.
--
Peter Claes (algemeen directeur Media van de VRT): De levensbeschouwelijke strekkingen worden geïntegreerd in het aanbod. Dat impliceert niet dat ze louter onderdeel uitmaken van een apart programma. Er komen wel aparte programma’s, waarvan de eerste in najaar van, 2016 te zien zijn op Canvas. Het zijn thematische gesprekken met inspirerende figuren uit diverse strekkingen. Er komt ook een onlineaanbod, dat wordt ontsloten en verrijkt. Daarvoor gaat men in overleg met de levensbeschouwelijke verenigingen. Met VPRO wordt samengewerkt aan een internationale coproductie rond het thema. De VRT wil – ook kwalitatief - hoog mikken. Voorts is er ook de uitzending van documentaires en films die op dat vlak waardevol bleken.
Ook op de radio wordt de levensbeschouwing geïntegreerd. Touché is een zeer goed interviewprogramma op zondagmiddag. Bij de redactie wil men daar op regelmatige basis personen uit de levensbeschouwelijke strekkingen in het aanbod integreren. Aan de verenigingen is dat kenbaar gemaakt. Na een eerder zeer constructief overleg is een volgende overleg gepland in februari 2016. Het plan is om vaker dan tweemaal per jaar overleg te plegen.
Zingeving is van belang. Klara heeft in april zijn weekend over zingeving. Dat wordt aangehouden. De inspanningen worden doorgezet, via de netten.
---
Karin Brouwers wil nog weten wat ze inzake levensbeschouwelijke strekkingen nog mag verwachten tegen de zomer? Peter Claes antwoordt dat op radio en tv al in het voorjaar programmatie komt, maar nog niet de nieuw ontwikkelde. Aangekochte fictie en documentaires zullen er wel al zijn.