Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen!

Stop besparingen levensbeschouwelijke omroepen! / Aankondigingen / De trein der traagheid.... / Opmerkingen


Gast

#1

2016-03-01 21:30

schandalig dat men alleen de vrijzinnigen het woord wil geven in de media;
is dit het moderne pluralisme, waar men zo graag over spreekt!!!
Werner Janda

Gast

#2 Re:

2016-03-10 12:29

#1: -  

 We moeten pleiten voor een apart programma voor elke religie, hoe kort het ook is. Het bewust plaatsen van alle religies in één programma is een bewuste strategie. Ook in het onderwijs levensbeschouwingen willen ze die switch doordrukken. De SP.A  en nog anderen zijn tevreden met de interculturele dialoog. Die is er ook nodig, maar in de eerste plaats moeten de eigen religies gekend zijn.  Op een vast uur op een vast tijdstip uitzenden is een must, anders verdwaal je in het zoeken wanneer iets van jouw religie aan bod  komt. Of mag dat niet meer? We moeten ons ook kunnen opbouwen in onze eigen levensbeschouwing, zeker nu alles zo materialistisch ingesteld is. Waar krijgen we die zuurstof?
Agnes Jonckheere