Gouda Noord zoals het Hoort

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Proeflidmaatschap Gouda Noord zoals het Hoort: voor vijf euro op de hoogte en onderdeel van het eindresultaat

2015-04-20 15:01:12

Beste petitietekenaar

Grijp je kans en kijk voor vijf euro mee in de keuken, tot en met eind mei! Mail je aanmelding op leden@GoudaNoordzoalshetHoort.info en stort vijf euro op Iban NL60INGB0006710467
t.n.v. Gouda Noord zoals het Hoort. Een buitenkans: leer de voordelen van het lidmaatschap kennen en draag bij aan het eindresultaat met een proeflidmaatschap voor maar vijf euro!


In november/december tekende je de petitie waarin zorgen werden geuit over de komst van een immens islamitisch regiocentrum op een hiervoor onverwachte plaats: de Prins Willem Alexanderkazerne aan de drukst bereden scholierenroute van Gouda. De school voor Zeer moeilijk Lerende Kinderen De Ark en de gehandicaptenzorg Gemiva, die hun expertise wilde bundelen en gezamenlijk 'overgangsdoelgroepen' wilden bedienen in de prikkelarme omgeving, moesten ervoor inschikken. De leerwerkplekken bij de geschrapte zorgwoningen en de botanische daktuin op de atoombunker kwamen te vervallen. Zo geeft Gouda invulling aan de huisvestingsplicht voor scholen, terwijl een paar kilometer verderop een ideale locatie is voor een regiocentrum: aan bushalte Viaduct bij de Coenecoopbrug. Ruim genoeg voor de kenbaar gemaakte groeiambitie van 1.500 naar 4.500 bezoekers.

Sinds de petitie is de herbestemming volop in het nieuws geweest. Op 22 decemeber werd bewonersvereniging Gouda Noord zoals het Hoort opgericht. Deze blijft zich sterk maken voor bestuurlijke degelijkheid en planologische inpasbaarheid, en heeft daarvoor ruimschoots bijval gekregen van oppositie, bestuurspartij VVD en het maatschappelijk middenveld zoals de Fietsersbond. Je kan ook zeggen dat de oppositie en de VVD bijval hebben gekregen van ons, natuurlijk. De VVD is sowieso tegen de doorverkoopconstructie van de rijkskazerne, die hier bovendien oneigenlijk toegepast wordt.

Pas sinds kort komen we aan ledenwerving toe, zó veel is er gedaan aan het ondsteunen van de oppositie, voorbereiden van juridische maatregelen en het bedienen van de pers. Desondanks is de kwestie vaak onhandig belicht door journalisten die niet altijd ingelezen waren. Daarvoor hebben we www.GoudaNoordzoalshetHoort.info opgezet en steeds uitgebouwd. Toch is gebleken, dat veel mensen niet lid worden: omdat het volgens de media erdoor is, of al geheel van de baan is. Beide zijn natuurlijk niet waar, dit kon wel eens tot aan de Gemeenteraadsverkiezingen van maart 2018 doorlopen. Dus hoe het wél zit...

Dat lees je als lid in de ledenmail die we sinds april regelmatig rondsturen. Jouw lidmaatschap is waardevol en zelfs onmisbaar: door getalsmatig sterk te zijn, hebben we een bredere basis om als belanghebbende invloed op te eisen. En de contributies (slechts 15 euro per kwartaal, maar vele kleintjes maken een groot geheel) zijn nodig voor de juridische trajecten, die al in voorbereiding zijn.

Grijp dus je kans en kijk voor vijf euro mee in de keuken, tot en met eind mei! Mail je aanmelding op leden@GoudaNoordzoalshetHoort.info en stort vijf euro op NL60INGB0006710467
t.n.v. Gouda Noord zoals het Hoort.


Gouda Noord zoals het Hoort

Gouda Noord zoals het Hoort - samen sterk en aan de winnende hand!

2014-12-29 12:42:35

Beste ondertekenaar van de petitie,

Vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren. En dat we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling.

De volgende pijlen hebben we op onze boog. We praten u graag even bij!

Vorige week kwam in het nieuws dat het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) in verkleinde vorm (1.500 in plaats van 4.500) zou doorgaan. Het zou ruimte bieden aan een gevonden partner: een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en een Medisch Dagverblijf. In werkelijkheid stuurt het stadsbestuur al maanden aan op deze combinatie, waarbij vanaf het begin gesteld is dat de capaciteit van het immense ICC 1.500 is. Dat is dus nog dezelfde 1.500 gebleven. De oorspronkelijke gegadigden van twee jaar geleden, Ark/Gemiva, moeten nu inschikken voor een verkeerstechnisch totaal oninpasbare mega-accommodatie. Dat de hele week in gebruik zal zijn! Uit eerdere mediation (voorjaar 2014) bleken de verschillende doelgroepen ook niet goed verenigbaar te zijn op eenzelfde terrein.

Inmiddels hebben we zóveel nieuwe inzichten vergaard, dat de oorspronkelijke bezwaren van de petitie er zelfs bij in het niet vallen. De petitie is opgesteld vanuit de toenmalige onbekendheid met wat er komen ging. Logisch, want de website van ICC www.El- Wahda.nl is daags na de planpresentatie van 1 oktober voor maandenlang Under Construction gezet. Daarop stond de schrikbarende capaciteit van 4.500, die sindsdien steeds ontkend is vanuit de initiatiefnemers en hun politieke ondersteuners.

We onderschrijven nog altijd de toenmalige zorgen, en er is inmiddels langs informele weg op initiatief van onze vereniging-in-oprichting contact gelegd met het moskeebestuur. Hieraan wordt opvolging gegeven nu de vereniging bij de notaris opgericht is (22 december) en er een vereniging met bestuur staat. We verwachten hier een positieve uitkomst van , wat betreft de toekomstige informatieverstrekking. In de bestuursstijl van het college van B&W is daarentegen geen vertrouwen te stellen, zoals uit de verenigingswebsite ook blijkt.

Tegelijk met de petitie lijkt het intussen nog beter om aan het stadsbestuur diverse rapportages van expertorganisaties te overhandigen. De petitie is zeer waardevol, blijven tekenen is onze oproep & we roepen alle ondertekenaars op, met een lidmaatschap "Gouda Noord zoals het Hoort" te blijven steunen.

We houden leden actief op de hoogte. En begin januari is er een bewonersavond die meteen als Nieuwjaarsborrel zal worden aangegrepen. 

Nogmaals: vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren en we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling. We praten u graag even bij!

Een kijkje op www.GoudaNoordzoalshetHoort.info/lidworden.html is zeer de moeite waard. Word gauw lid, want we willen graag vanuit een breed draagvlak werken en financiële slagkracht is van belang bij de juridische trajecten.

Namens het bestuur van Gouda Noord zoals het Hoort

Edward Uittenbroek

Voorzitter


Gouda Noord zoals het Hoort

Gouda Noord zoals het Hoort - samen sterk en aan de winnende hand!

2014-12-23 16:55:53

Beste ondertekenaar van de petitie,

Vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren. En dat we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling.


De volgende pijlen hebben we op onze boog. We praten u graag even bij!

Vorige week kwam in het nieuws dat het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) in verkleinde vorm (1.500 in plaats van 4.500) zou doorgaan. Het zou ruimte bieden aan een gevonden partner: een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en een Medisch Dagverblijf. In werkelijkheid stuurt het stadsbestuur al maanden aan op deze combinatie, waarbij vanaf het begin gesteld is dat de capaciteit van het immense ICC 1.500 is. Dat is dus nog dezelfde 1.500 gebleven. De oorspronkelijke gegadigden van twee jaar geleden, Ark/Gemiva, moeten nu inschikken voor een verkeerstechnisch totaal oninpasbare mega-accommodatie. Dat de hele week in gebruik zal zijn! Uit eerdere mediation (voorjaar 2014) bleken de verschillende doelgroepen ook niet goed verenigbaar te zijn op eenzelfde terrein.
 
Inmiddels hebben we zóveel nieuwe inzichten vergaard, dat de oorspronkelijke bezwaren van de petitie er zelfs bij in het niet vallen. De petitie is opgesteld vanuit de toenmalige onbekendheid met wat er komen ging. Logisch, want de website van ICC www.El- Wahda.nl is daags na de planpresentatie van 1 oktober voor maandenlang Under Construction gezet. Daarop stond de schrikbarende capaciteit van 4.500, die sindsdien steeds ontkend is vanuit de initiatiefnemers en hun politieke ondersteuners.

We onderschrijven nog altijd de toenmalige zorgen, en er is inmiddels langs informele weg op initiatief van onze vereniging-in-oprichting contact gelegd met het moskeebestuur. Hieraan wordt opvolging gegeven nu de vereniging bij de notaris opgericht is (22 december) en er een vereniging met bestuur staat. We verwachten hier een positieve uitkomst van , wat betreft de toekomstige informatieverstrekking. In de bestuursstijl van het college van B&W is daarentegen geen vertrouwen te stellen, zoals uit de verenigingswebsite ook blijkt.

Tegelijk met de petitie lijkt het nu beter om aan het stadsbestuur diverse rapportages van expertorganisaties te overhandigen. De petitie is zeer waardevol, blijven tekenen is onze oproep & we roepen alle ondertekenaars op, met een lidmaatschap "Gouda Noord zoals het Hoort" te blijven steunen.

We houden leden actief op de hoogte. En begin januari is er een bewonersavond die meteen als Nieuwjaarsborrel zal worden aangegrepen.


Nogmaals: vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren en we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling. We praten u graag even bij!

Een kijkje op www.GoudaNoordzoalshetHoort.info/lidworden.html is zeer de moeite waard. Word gauw lid, want we willen graag vanuit een breed draagvlak werken en financiële slagkracht is van belang bij de juridische trajecten.
 
Namens het bestuur van Gouda Noord zoals het Hoort

Edward Uittenbroek

Voorzitter


Gouda Noord zoals het Hoort

Gouda Noord zoals het Hoort - samen sterk en aan de winnende hand!

2014-12-23 14:06:20

Beste ondertekenaar van de petitie,

Vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren. En dat we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling.


De volgende pijlen hebben we op onze boog. We praten u graag even bij!

Vorige week kwam in het nieuws dat het Islamitisch Cultureel Centrum (ICC) in verkleinde vorm (1.500 in plaats van 4.500) zou doorgaan. Het zou ruimte bieden aan een gevonden partner: een school voor Zeer Moeilijk Lerende Kinderen en een Medisch Dagverblijf. In werkelijkheid stuurt het stadsbestuur al maanden aan op deze combinatie, waarbij vanaf het begin gesteld is dat de capaciteit van het immense ICC 1.500 is. Dat is dus nog dezelfde 1.500 gebleven. De oorspronkelijke gegadigden van twee jaar geleden, Ark/Gemiva, moeten nu inschikken voor een verkeerstechnisch totaal oninpasbare mega-accommodatie. Dat de hele week in gebruik zal zijn! Uit eerdere mediation (voorjaar 2014) bleken de verschillende doelgroepen ook niet goed verenigbaar te zijn op eenzelfde terrein.
 
Inmiddels hebben we zóveel nieuwe inzichten vergaard, dat de oorspronkelijke bezwaren van de petitie er zelfs bij in het niet vallen. De petitie is opgesteld vanuit de toenmalige onbekendheid met wat er komen ging. Logisch, want de website van ICC www.El- Wahda.nl is daags na de planpresentatie van 1 oktober voor maandenlang Under Construction gezet. Daarop stond de schrikbarende capaciteit van 4.500, die sindsdien steeds ontkend is vanuit de initiatiefnemers en hun politieke ondersteuners.

We onderschrijven nog altijd de toenmalige zorgen, maar er is inmiddels langs informele weg op initiatief van onze vereniging-in-oprichting contact gelegd met het moskeebestuur. Hieraan wordt opvolging gegeven nu de vereniging bij de notaris opgericht is (22 december) en er een vereniging met bestuur staat. We verwachten hier een positieve uitkomst van , wat betreft de toekomstige informatieverstrekking. In de bestuursstijl van het college van B&W is daarentegen geen vertrouwen te stellen, zoals uit de verenigingswebsite ook blijkt.

Tegelijk met de petitie lijkt het nu beter om aan het stadsbestuur diverse rapportages van expertorganisaties te overhandigen. De petitie is zeer waardevol, blijven tekenen is onze oproep & en we roepen alle ondertekenaars op, met het lidmaatschap "Gouda Noord zoals het Hoort'' te blijven steunen.

We houden leden actief op de hoogte. En begin januari is er een bewonersavond die meteen als Nieuwjaarsborrel zal worden aangegrepen.


Nogmaals: vooraf hadden we niet gedacht dat de kansen zó snel zouden keren en we zulke goede vooruitzichten zouden hebben, al rond de jaarwisseling. We praten u graag even bij!

Een kijkje op www.GoudaNoordzoalshetHoort.info/lidworden.html is zeer de moeite waard. Word gauw lid, want we willen graag vanuit een breed draagvlak werken en financiële slagkracht is van belang bij de juridische trajecten.
 
Namens het bestuur van Gouda Noord zoals het Hoort
Edward Uittenbroek
Voorzitter


Gouda Noord zoals het Hoort

Gouda Noord zoals het Hoort

2014-12-14 10:17:12

14 december 2014

Goedemorgen,

Intussen timmert "Gouda Noord zoals het Hoort'' hard aan de weg.

Afgelopen woensdag (10/12) stond onze advertentie voor een eigen ABC-scan in de Goudse Post, en werd die aangekondigd op ons twitter-account @GNzoalshetHoort: http://t.co/fBsTDLy6jM. Alle Gouwenaars hebben zo de mogelijkheid hebben hun ideeën in te leveren voor 'gewenst eindgebruik' van de herbestemming van de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne aan de Groen van Prinsterer-singel. We kijken uit naar uw ideeën hiervoor. 

Aanstaande woensdagavond is een afvaardiging van de vereniging aanwezig bij de "bespreking van het proces'' ten aanzien van de herbestemming Prins Willem Alexander - kazerne, en hoopt het ook gebruik te maken van inspreekrecht bij dit onderwerp.

Op 1 december verzonden we onze brief naar het college van B&W en de gemeenteraad waarin we afstand nemen van 'links-radicaal of rechtsradicaal' - dát is niet onze taal."Gouda Noord zoals het Hoort'' zegt eigenlijk heel simpel 'openheid B&W - dáar begint het mee - het is voor transparant bestuur en planologische degelijkheid' niéts meer & níets minder'.

Velen van u hebben ons via e-mail, mondeling of schriftelijk laten weten de plannen van het B&W totaal onbegrijpelijk te vinden, en naast de afvaardiging van de vereniging willen we u aanmoedigen uw eigen brief te sturen aan het college van B&W, dat kunt u doen via griffie@gouda.nl / 17december@gouda.nl of - indien u in de gelegenheid bent ook zitting te nemen 'op de publieke tribune' van de raadsvergadering; http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=gouda&agendaid=IBABS-000001234&FoundIDs= (tijdig aanmelden!) of het debat via de webcast te volgen, te vinden via deze link: http://www.gouda.nl/ris/Raadsinformatie/Map_2/Raadsvergaderingen/Webcast

We hopen dan ook - nu het groeiend (wijk) verzet een gezicht krijgt - we gehoor zullen vinden bij het huidige college van B&W. Dat de voorgeschiedenis van de Ark / Gemiva - 55+ woningen; een herbestemming waarvoor al zo'n 70 intentie-verklaringen waren afgegeven een eerlijke kans krijgt om tot ontplooiing te komen. Het proces wordt herbesproken, we hopen dat ook de inhoud aan de orde komt!

Met vriendelijke groeten, 

'Gouda Noord zoals het Hoort'. 

vereniging in oprichting voor transparant bestuur & planologische degelijkheid.

 


Gouda Noord zoals het Hoort

Voorgeschiedenis, stand van zaken, raadsvergadering 'verkenning over proces PWA' -17 december.

2014-12-09 21:48:46

Goedenavond,

24 november 2014 is de vereniging Gouda Noord zoals het Hoort opgericht op een bewonersavond georganiseerd door wijkbewoners in een zaal van de voormalige Prins Willem Alexander Kazerne aan de Groen van Prinsterersingel. Intussen hebben we gisteravond na voordrachten voor bestuur een 9 koppig bestuur die doorgaat met (het opzetten van) acties - met alle wijkbewoners onder het motto: "Deze wijk weet niet van wijken". De petitie passeert intussen de 2000 handtekeningen, papieren lijsten gaan door de buurt(en) van Gouda en vanuit regionale en landelijke media programma's is er belangstelling voor wat hier gebeurt. 

Een van de journalisten formuleerde het als volgt: 'een keurig wijkverzet'. En zal proberen gezien volgende week woensdag naar het raadsdebat te komen, omdat het een 'zeer interessante kwestie' is. Nu, voor ons als wijkbewoners, Gouwenaars, mensen uit de regio zijn we intussen blij met het uitstel van de beslissing - hoewel het ons aan het hart gaat dat de oorspronkelijke gegadigde die met een mooi plan was gekomen (De Ark - in combinatie met Gemiva & 55+ woningen voor Gouwenaars - waarvoor al 70 intentieverklaringen waren) nog altijd niet aan de slag kan met waar het al zo lang naar uitkijkt.

Ondertussen is er voor de vereniging "Gouda Noord zoals het Hoort'' een logo ontworpen dat binnenkort in gebruik wordt genomen, is het twitter-account @GNzoalshetHoort actief en blijft de herbestemming van de voormalige Prins Willem Alexander - kazerne het gesprek van de dag.

Een korte voorgeschiedenis (niet uitputtend, later op de website meer)

Presentaties belanghebbenden in het nieuwe Huis van de Stad; op 1 oktober, http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=gouda&agendaid=IBABS-000000749&FoundIDs= hier kunt u zien wat er die avond allemaal gebeurde tijdens de druk bezochte vergadering http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20141001_1/nl/player

Een debat en een (veelbesproken) advies van de raad op 8 oktober met in deze link allerlei bewonersbrieven: http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=gouda&agendaid=IBABS-000000750&FoundIDs=; hoe dat eruit zag ziet u hier: http://player.companywebcast.com/gemeentegouda/20141008_1/nl/player

15 oktober ontvingen bewoners een brief waarin een principe-besluit werd medegedeeld tot 'gedwongen' gezamenlijke huisvesting van partijen - waarbij het onduidelijk is tot op heden welk deel van inititatief 1 en initiatief 2 (een omvangrijk islamitisch centrum, met 30 leslokalen, bibliotheek, feestzalen, dodenwassingsruimte en andere faciliteiten alsmede moskee - zie El-Wahda.nl) daarin zouden kunnen samenwerken. 

5 november werd er een motie ingediend, waarbij het advies van de raad per motie werd bevestigd, opnieuw 18 stemmen voor de Ark / Gemiva. 

Intussen is er een afkondiging van het stadhuis dat 17 december een verkennende bespreking van het proces  van de herbestemming van de voormalige Prins Willem - Alexander - kazerne wordt gehouden, kort gezegd - PWA.

De aankondiging vindt u hier: http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=gouda&agendaid=IBABS-000001234&FoundIDs= Aanmelding is verplicht!

Rond 26 november is er uitstel tot besluit (geen uitstel van principe-besluit) gekomen, waarbij de procedures worden verdeeld tot en met de maand maart/april - (bouwplannen) in 2015. Het geeft ons enige speelruimte de ABC-scan te doen, door de petitie en andere activiteiten "Gouda Noord zoals het Hoort¨ te laten zien.

1 december verzonden we een brief naar het Huis van de Stad, waarin we onze afschuw uitspraken over verkapte doodsbedreigingen aan wethouders, waarin we melden geen enkele band te onderhouden met Identitair Verzet (die intussen twee keer in onze wijk is geweest) en geen partner te zijn als de NVU een protestmars organiseert. "Links- of rechtsradicaal; dat is niet onze taal"

Intussen weten velen ons te bereiken, en bereiken we ook velen. Aan de voorbereidingen om de website te lanceren wordt door deze en gene hard gewerkt. 

Dank voor uw handtekening - en zegt het voort! Wij zijn voor "Gouda Noord zoals het Hoort¨ 

Wellicht tot ziens, 17 december, in het Huis van de Stad!

 

 

 

 

 


Gouda Noord zoals het Hoort

Geldigheid petitie

2014-11-28 13:35:11

Goedemiddag,

Mededeling betreffende deze petitie.

Kort, krachtig en duidelijk.

De handtekening die u zet onder deze petitie is uiteraard rechtsgeldig en zal aan de betreffende bewindspersonen worden aangeboden.

In eerdere instantie zijn er zo'n 300 handtekeningen verzameld met bewonersvragen, die aan het college van B&W zijn aangeboden.Op de bewonersvragen is niet ingegaan, en we zijn ons gaan verenigen in 'Gouda Noord zoals het Hoort'.

Wij en sympathisanten ondertekenen deze petitie.

Deze petitie verzet zich (zoals u in de inhoud ziet) tegen de manier waarop er vanuit het college van Burgemeesters en Wethouders van Gouda met de wijk GoudaNoord en plannen wordt omgegaan, en spreekt bovendien verantwoordelijke bewindspersonen aan om hun bevoegdheden in te zetten.

Dit is dus een eigenstandig, juridisch geheel.

Uw handtekening die hier wordt geplaatst wordt uitgeprint. Er gaan ook handtekeningenlijsten rond voor de mensen die niet beschikken over digitale mogelijkheden. Deze worden gevoegd bij de handtekeningen die we online krijgen.

En dat gaan we aanbieden op het stadhuis en aan de verantwoordelijke bewindspersonen.

Zoals we weten in deze rechtstaat is uw eenmalige handtekening voldoende.

Met hartelijke groet,


Gouda Noord zoals het Hoort

Dag 1 - petitie Gouda Noort zoals het Hoort online

2014-11-26 22:56:02

Gouda, 26 november 2014

 

Goedenavond,

Het is verheugend te zien hoe positief op de petitie wordt gereageerd en hoeveel mensen dit initiatief een warm hart toedragen. Afgelopen maandagavond waren zo'n 150 buurtbewoners afgekomen op een buurtoverleg in het hart van het pand - de voormalige Prins Willem Alexander - kazerne - waar nu juist alles om draait. En nu staat de petitie online, en zien we een actie-bereidheid die mensen attent maakt op wat er nu eigenlijk gaande is in Gouda (Noord).

We zijn verheugd dat de Goudse Post, AD Groene Hart - Gouda, Radio 1 Live op straat (25/11/2014) - gisteravond, Wakker Nederland (WNL _ Televisie), Jalta.nl,  Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, De Telegraaf (TV) en anderen - de '' bloedsomloop van de democratie" - quote Edward Uittenbroek - aandacht besteden aan de kwestie zoals die zich voordoet in de wijk Gouda Noord. 

Al deze berichtgeving hopen wij te verzamelen en de komende tijd te plaatsen op onze eigen pagina www.goudanoordzoalshethoort.info - tevens wordt uw feedback en inbreng gewaardeerd en gelezen via info@goudanoordzoalshethoort.info

Grote delen van het debat waar het om gaat vindt u hier http://www.mijnbabs.nl/iBabsOnline/Agenda.aspx?site=gouda&agendaid=IBABS-000000750&FoundIDs= - waarbij de bezwaren en bewonersbrieven in explosief tempo snel zijn toegenomen. 

Wat betreft de inhoud van de opmerkingen bij 'Gouda Noord zoals het hoort' - wij hebben gereageerd op evenwichtige en zakelijke wijze op opmerkingen betreffende racisme, en wijzen dat van de hand. Volgende opmerkingen en discussies in deze richting worden zonder verdere toelichting verwijdert, gezien dat er in de wijk Gouda Noord - zoals bijvoorbeeld Jalta bericht (dat leest u hier:https://www.jalta.nl/article/buurtbewoners_in_gouda_vechten_terug_tegen_komst_megamoskee.html) geen sprake is van dergelijke bedoelingen. Een waardige wijk met een waardig verweer tegen een ondemocratische manier van handelen door het college van Burgemeesters en Wethouders van Gouda ten aanzien van onze buurt. 

De verwachting is dat de "Mega - Moskee΅ een regionaal en (boven) nationaal karakter zal kunnen krijgen, in het geval dat het principe-besluit zou worden uitgevoerd (een memo van het college afgelopen dinsdag maakt duidelijk dat dat naar maart 2015 wordt verzet). 

Handtekeningenlijsten voor mensen die niet online kunnen tekenen zullen zo spoedig mogelijk worden gemaakt, wilt u eerder aan de slag, neemt u dan even via ons e-mailadres contact met ons op.

Stand van zaken woensdag 23.54 uur:

337 handtekeningen, 33 tweets, 227 aanbevelingen op Facebook, dat betekent dat de zaak leeft - en dat de burgers willen dat Gouda Noord zal functioneren zoals het Hoort!

Dank voor uw enthousiasme, en we zetten door!


Gouda Noord zoals het HoortDeel deze petitie

Help deze petitie meer handtekeningen te krijgen.