Gouda Noord zoals het Hoort

Gouda Noord zoals het Hoort / Aankondigingen / Dag 1 - petitie Gouda Noort zoals het Hoort online / Opmerkingen


Gast

#1

2014-11-27 00:00

Grote klasse !

Het grootste raadsel voor mij is het feit dat de stemming door de Raad(18-17), door het College B&W is "genegeerd". Marinus Ferdinand.

Gast

#2

2014-11-27 00:05

Voor mij is het grootste raadsel dat deze petitie bij voorbaat geen nut heeft (omdat hij niet voldoet aan het vereiste formaat) en u toch ook nog papieren handtekeninglijsten wilt laten rondgaan, waardoor nog meer dubbele handtekeningen zullen worden gezet, dan nu online reeds het geval is.

Marinus Ferdinand

#3 Re:

2014-11-27 00:19

#2: -  

 Je hebt helmaal gelijk !


Gast

#4 Re:

2014-11-27 00:20

#2: -  

 ...maar niet heus....


Gast

#5

2014-11-27 00:54

… toch echt wel …


Gast

#6 Re: dit snap niemand. Gewoon STIEKEM

2014-11-27 08:43

#1: -  

 

Gouda Noord Zoals het Hoort
De auteur van deze petitie

#7 Re:

2014-11-27 09:28

#1: -  

 Van deze stemming hebben we een foto die later zal worden gepubliceerd - en het college beroept zich erop dat het 'zelfstandig' mag opereren. Binnen twee minuten na de stemming legde mevrouw Bergman de motie naast zich neer. Als of de motie na het advies 'tegen' nog niet duidelijk genoeg is geweest. 

Gouda Noord Zoals het Hoort
De auteur van deze petitie

#8 Re:

2014-11-27 09:30

#2: -  

Uw suggestie voor dubbele handtekeningen zullen we laten voor wat het is: stemmingmakerij. 

De papieren handtekeningen zullen netjes worden toegevoegd en aangeboden aan de betreffende bewindspersonen, te zijner tijd.