WILDBEHEER BLIJFT NOODZAKELIJK

Ondanks dat er steeds geluiden in den lande opgaan om het jacht en wildbeheer te stoppen zal er in nederland toch moeten blijven worden beheert

Niet vanuit de hobby om lekker een dier te schieten maar vanuit het oogpunt van bewaking van de wild stand

Vele dieren in Nederland hebben geen natuurlijke vijanden meer en moeten  door afschot in de hand gehouden worden of men zal er voor moeten kiezen deze natuurlijke vijanden terug in onze natuur te plaatsen indien terugplaatsen de voorkeur heeft zal dit voor de gemiddelde zondagse wandelaar grote gevolgen hebben.

Niemand zit op een ontmoeting met een beer wolf of linxs te wachten mede daar deze geen onderscheid kan maken tussen wild de mens en onze gereguleerde dieren zoals bv het schaap of de in de wei lopende koe

Ook de grote hoeveelheden ganzen die ons land aandoen brengen weinig goeds voor de land bouw  en er zal moeten worden opgetreden daar boeren anders te veel schade aan gewassen lijden en natuurljke voorzorgs maatregelen niet altijd voldoende zijn

Vandaar dat gereguleerd afschot mijn voorkeur geniet  als dit door mensen gebeurt die hier zeer goed voor zijn opgeleid middels de jachtcursessen/ kennis van de percelen en kennis van de natuur

Mocht u mijn mening delen onderteken dan deze petitie en laat het wildbeheer in Nederland zijn voortgang vinden zodat we ook in de komende decennia nog kunnen genieten van een goede en gezonde wildstand in al zijn facetten en variaties

 

De petitie zal aan een jacht minnend kamerlid worden gegeven

 

 


de Nederlandse wildbeheerder    Neem contact op met de schrijver van de petitie