Master-basispsychologen bijten op een houtje: MSc in de Psychologie zonder BIG-reg. is niets waard!


Gast

#1

2016-03-17 18:15

Universiteiten horen Big geregistreerde psychologen af te leveren. Hetzelfde geldt bij artsen, tandartsen en apothekers worden door de universiteit Big geregistreerd.
Numerus fixus toepassen: ipv 600 300 studenten toelaten per faculteit.

Gast

#2

2016-03-17 18:30

Zelf afgestudeerd als MSc en in de nabije toekomst geen vooruitzicht op een baan omdat er teveel gegadigden zijn.
Karlijn

#3 Numerus fixus

2016-03-17 18:44

De numerus fixus verhogen is kort door de bocht. Het grootste deel van de instroom studeert niet af als klinisch psycholoog. Zolang er bij de andere afstudeer richtingen geen problemen ontstaan zou dit eerder pleiten voor een selectie bij de start van de klinische master. Aan de klinische master direct de BIG registratie koppelen vind ik een uitstekend idee! 


Gast

#4

2016-03-17 19:58

Desnoods de klinische master met een jaar verlengen waarbij verplicht een (extra) jaar-stage moet worden gelopen. Doordat studenten langer stage hebben gelopen en (nog)meer ervaring hebben kunnen opdoen, zouden zij dan wel recht moeten kunnen hebben op de BIG-registratie, net zoals de (tand)artsen en apothekers. 


Gast

#5

2016-03-18 07:18

Er moeten meer banen komen voor Masterpsychologen of inderdaad een aanpassing in het scholingssysteem. GZ-opleidingsplekken zijn er weinig voor degenen die door willen groeien en vaste contracten voor basispsychologen worden weinig gegeven. Erg frustrerend.

Gast

#6

2016-03-18 16:19

Niet big geregistreerde psycholoog

Gast

#7

2016-03-18 16:50

Wij hebben een dochter die psychologie studeert. Zien graag dat deze studie niet voor niets is.
Psycholoog BIG-geregistreerd en gepromoveerd

#8 Re:

2016-03-18 17:55

#5: -  

- Een masterpsycholoog is geen basispsycholoog. Een basispsycholoog is gelijk aan een GZ-psycholoog.

- Daarna kan je pas specialiseren tot klinisch psycholoog; is een specialisatie die 4 jaar duurt naast je basis opleidining van 6 jaar (4/5 jaar universitair en 2 jaar GZ-opleiding / aan de universiteit).

- Hetzelfde geldt voor klinisch-neuroloog psycholoog; is een specialisatie die 4 jaar duurt naast je basis opleidining van 6 jaar (4/5 jaar universitair en 2 jaar GZ-opleiding / aan de universiteit).

 

 

(Basis) klinisch-psycholoog is een richting in je master / doctoraal fase.


Gast

#9

2016-03-18 18:10

De situatie is schrijnend. De markt wordt overspoeld door psychologen. Opleidingen nemen ontzettend veel mensen aan, studenten kiezen de richting omdat ze het leuk vinden, maar bijna niemand komt aan de bak. Het vinden van een stage is al ontzettend moeilijk, laat staan het vinden van een baan. Tegelijkertijd is het veel te moeilijk om binnen te komen op de gz-opleiding. Naar mijn idee moet er ingegrepen worden bij de opleidingen (aantal studenten), bij de banen (meer startersbanen eisen/werkervaringsplaatsen verbieden, in plaats daarvan onder minimumloon) als bij de gz-opleiding (meer opleidingsplaatsen creëren).

Dit bericht is verwijderd door de schrijver ervan (Toon details)

2016-03-18 18:43


Een gepromoveerde psycholoog

#11

2016-03-18 19:05

Psychologie is een prachtige wetenschapelijke opleiding met wiskunde en veel statistiek.

 

Big geregistreerde psychologen moeten door de universiteit worden afgeleverd. Helaas worden master-psychologen afgeleverd door de universiteit, die niet Big geregistreerd zijn.

Inspecteur van Volksgezondheid werkt met Big gereigstreerde psychologen.

Ziektekosten verzekeringen bieden contracten aan aan Big geregistreerde psychologen.

Een optie zou zijn promoveren als master-psycholoog. Heb je tenminste werk.  Dit duurt 4 jaar met veel statistiek: uitsluitend promoveren en niet daarnaast werken als psycholoog.

Een promoite plaats is ook moeilijk te krijgen.

 

Promoveren steeds meer studenten in alle richtingen, maar vooral bij geneeskunde.

Het gevolg is dan wel aanwezig dat de titel PhD aan het devauleren is.

 


Gast

#12

2016-03-18 19:06

Omdat het hoognodig is!
niet Big geregistreerde psycholoog

#13

2016-03-18 19:14

Heel goed dat de Monitor: drs. Teun van der Keuken het grote probleem bij masterpsychologen aanpakt. 

 Uitstekend idee om Big geregistratie te koppelen aan de universiteit: 6 tot 7 jaar aan de universiteit en dan ben je Big gegerigstreede psycholoog=basispsycholoog.

 

Een niet big geregistreerde psycholoog.

Gast

#14 Re:

2016-03-18 20:17

#1: -  

 Psychologen doen zwaar werk door alle complexiteit van psychische ziektes. Grote bewondering voor dit wetenschappelijk vak. Wat een verantwoording.


Gast

#15

2016-03-18 22:52

Ik ben zelf MSc., klinische neuropsychologie. Nu op een WEP, maar er is veel te weinig werk.

Gast

#16 Niet BIG geregistreerd psycholoog

2016-03-19 00:16

Super initiatief! Wel jammer dat het niets meer betekent voor ons al afgestudeerden... Ik ben nu 5,5 jaar afgestudeerd, heb in het begin bijna een jaar een WEP gehad, was niet genoeg voor een baan. Gespaard voor een cursus CGT, kon niet omdat ik geen baan heb met cliënten om het geleerde op te oefenen.

Gelukkig na veel moeite wel nu part-time werkzaam in een andere branche, maar heb nog altijd verdriet van het feit dat ik niet kan doen waar mijn passie ligt...


Gast

#17

2016-03-19 10:00

Big regestratie zou gekoppeld moeten worden aan de masterfase: studie duur van 6-7 jaar en dan ben je basispsycholoog. 

Dit is ook zo geregeld bij de basis-arts en bij de apotheker en bij de tandarts. 

Daarna kan je verder specialiseren voor Neuro psycholoog 4jaar, Eerstelijnspsycholoog etc. 

 

Super initiatief en hopelijk gaan de universiteiten hiermee aan de slag en minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wtenschap ook. 

Het kost de overheid veel geld als het zo doorgaat. 


Gast

#18

2016-03-20 12:42

Het is weinig zinvol om een opleiding aan te bieden die geen zicht biedt op een werkplek.

Gast

#19

2016-03-20 19:38

Een toevoeging: ik zou het verzoek willen doen om de masteropleiding tot klinisch psycholoog van naam te laten veranderen. Er is veel te veel onduidelijkheid tussen de master afgestudeerde klinisch psycholoog en de klinisch psycholoog BIG.
Daarnaast moet mijn inziens, ook de opleiding tot orthopedagoog meegenomen worden in deze petitie. En de opleiding tot orthopedagoog generalist gelijk te stellen aan de GZ-opleiding.
Pakkenproletariaat

#20 Re:

2016-03-21 07:46

#7: -  

 Tja, hoe wil je dat oplossen. Na een zwaar gesubsidieerde studie een leven lang in zwaar gesubsidieerde banen werken? Ik neem aan dat uw dochter deze studie is gaan doen omdat het vak haar zo interessant lijkt. Zo ging ik ooit filosofie studeren. Ik heb het altijd alleen aan mijzelf geweten dat ik daarna jaren werkloos was. Je kunt niet verwachten dat de overheid werk maakt (met belastinggeld) bij de opleiding die je leuk vindt. Je kunt het ook niet van de belastingbetaler vragen om dat geld op te hoesten.

Voor alfa's liggen op dit moment de grootste tekorten in het voortgezet onderwijs: duits, frans, wiskunde, Nederlands. Het is niet zo'n gekke strategie om een tweede studie 'voor de baan' te doen en de psychologiestudie als een mooie plus erbij te doen. Na een paar jaar werkervaring komen er dan vanzelf kansen om iets met de studie van de eerste voorkeur te doen.

Voor inzicht in 'waar nu naar gezocht wordt', zie www.freelance.nl Geeft aardig beeld van de sectoren waar meer werk dan werkzoekenden zijn.

KNO arts

#21

2016-03-21 09:24

Wat een goede actie om een petitie op te zetten.

Wij als artsen hebben te maken met een werkloosheid van 3500. Daarom gaan veel basis-artsen promoveren en dan....

basis arts
Gast

#22

2016-03-21 09:26

Ga geen Psychologie studeren en geen geneeskunde...... toekomst is qua banen ver te zoeken.

 

 


Gast

#23

2016-03-21 09:53

Als voormalig hoofdopleider (gz-psycholoog) en P-opleider (gz-psycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog) ondersteun ik deze petitie met overtuiging.

Gast

#24

2016-03-21 10:47

Omdat er teveel masterpsychologen werkloos zijn, zij niet op niveau kunnen werken en zij daardoor ook niet in aanmerking komen voor de GZ opleiding. Gemotiveerde afgestudeerden raken ver van hun oorspronkelijke opleiding en wens om te werken in de sector waarvoor ze zijn opgeleid. Veel talent wordt daarmee weggegooid
internist

#25

2016-03-21 10:57

Geneeskunde en Psychologie geven weinig perspectief op de arbeidsmarkt..

Kies niet voor deze richting.

Mijn dochter studeert af als master psycholoog. Mijn zoon is basis-arts.