Wat met de Zeeschelde Gentbrugge-Melle?

Wij kiezen voor de Getijdenschelde Gentbrugge-Melle!

Wij willen dat de plaatselijke politici en plaatselijke besturen kiezen voor het uitvoeren van het oorspronkelijke Sigmaplan.
Dit is het plan dat de Vlaamse Overheid heeft uitgewerkt om zijn burgers te beschermen tegen overstromingen en om de natuurlijkheid van de regio te waarborgen.

Dit houdt in:
- een verhoging van de dijken met 0,5 meter
- het gecontroleerd verder laten ontwikkelen van de getijdennatuur (eb en vloed).

Wij willen dat de politici zich krachtig verzetten tegen de plannen van Waterwegen & Zeekanalen (W&Z), zoals ze nu voorliggen.
De huidige plannen van W&Z houden de bouw van een sluis ter hoogte van Heusden en grote baggerwerken in. 

Het prestigeproject dat W&Z wil realiseren, is voor mens en natuur op verschillende vlakken nefast:

- Het project vernietigt een uniek getijdengebied met zeldzame 'slikken en schorren' en mooie rietkragen.

- De baggerwerken maken giftige stoffen vrij.

- Door de bouw van een sluis stroomafwaarts in Heusden verdwijnt 2 miljoen kubieke meter waterbergingscapaciteit bij overstroming; dit verlies wordt niet correct en onvoldoende gecompenseerd.

- Door de sluis wordt de afwatering van Gentbrugge, Destelbergen en Heusden totaal afhankelijk van pompen.

- Door de sluis ontstaat er stilstaand water met visuele hinder en stank tot gevolg. Naast vervuilde beken en grachten loost ook de waterzuiveringsinstallatie van Destelbergen in dit stilstaand water.

- Pleziervaart veroorzaakt extra lawaai en vervuiling. Dit is flagrant in tegenspraak met de ontwikkeling van de Gentbrugse Meersen als groenpool.

- De kostprijs van het project is buiten proportie.