Geef pasgeboren baby’s een stem!

 De petitie dient om een wetswijziging te bewerkstelligen waardoor moeders die in uiterste nood hun kind (al dan niet anoniem) op een VEILIGE plek achterlaten niet strafbaar zijn.
12 EU landen gingen ons daar in voor. Nederland moet volgen. De huidige wet kost mensenlevens!

Persbericht van de stichting is als volgt:

 

TWEEDE BABY VIA BESCHERMDE WIEG

Begin september van dit jaar heeft een vrouw die alleen het bevallen was en haar zwangerschap voor iedereen verborgen heeft gehouden, gebeld met de noodlijn van Stichting Beschermde Wieg. Een vrijwilliger van de Stichting heeft de vrouw naar een veilige plek gebracht en voor voorspoedige professionele verloskundige hulp gezorgd. Na de bevalling is de baby op verzoek van de vrouw overgedragen aan twee vrijwilligers van de Stichting. Deze hebben de baby naar een ziekenhuis gebracht. Daar is vastgesteld dat de baby gezond is. De baby is ondergebracht bij een crisispleeggezin.

Op aandringen van Stichting Beschermde Wieg heeft de vrouw persoonsgegevens in een gesloten enveloppe afgegeven. Deze enveloppe is afgegeven aan een notaris. Het kind kan als het zestien jaar is - als het dat wil - de moeder achterhalen. De vrouw krijgt nazorg van de verloskundige en de het team van de Stichting. Het bestuur van Stichting Beschermde Wieg is opgelucht en dankbaar dat zij deze vrouw op tijd heeft kunnen helpen, waardoor de baby op een veilige plek is geboren, medisch is onderzocht, de moeder ook verloskundige hulp en steun heeft gekregen en nazorg krijgt.

Op 2 september 2014 is de Stichting Beschermde Wieg (liefde voor leven) opgericht. Inmiddels heeft de Stichting vijf Beschermde Wieg kamers in Papendrecht, Groningen, Middelburg en Oudenbosch het Isala Ziekenhuis in Zwolle. In het najaar opent ze twee nieuwe kamers in grote steden.

Stichting Beschermde Wieg stelt zich ten doel zwangere vrouwen die – om welke redenen dan ook - geen beroep op reguliere hulpverlening kunnen, durven of willen doen, desgewenst anoniem, hulp te bieden bij hun vragen en onzekerheden rond hun zwangerschap, bevalling of de situatie die ontstaat als zij eenmaal zijn bevallen.

Het team professionele vrijwilligers van de Stichting staat deze vrouwen bij. Niet alleen door hen advies en antwoord op hun vragen te geven, maar ook door hen te helpen tot verantwoorde afwegingen te komen als het om de toekomst van hun (aanstaande) baby gaat. Vrouwen in nood met een hulpvraag kunnen contact opnemen via een live chat en via 0800-6005 (24 uur per dag gratis bereikbaar). Zo hebben de afgelopen periode bijna 200 zwangere vrouwen in nood ons weten te bereiken. Op 13 mei 2016 is de eerste “Beschermde Wieg-baby” in Groningen overgedragen aan een ziekenhuis.