terugbetaling nutramigenLGG

Nutramigen LGG en vergelijkbare voedingen voor baby's met koemelkallergie wordt door het riziv niet vergoed. Met deze petitie hoop ik ervoor te kunnen zorgen dat deze wel (gedeeltelijk) zullen worden terugbetaald.

Voor wie niet de tijd of zin heeft onderstaande uitleg volledig te lezen : het komt erop neer dat de éne dieetvoeding wel, en de andere niet terugbetaald wordt. Dit specifiek type voeding kost een gezin gemiddeld zo'n 180 euro per maand. ("gewone" babyvoeding kost zo'n 60 euro per maand) De bevoegde werkgroep heeft reeds in 2007 de gedeeltelijke terugbetaling voor dit type voeding goedgekeurd, doch reeds 6 jaar !! vindt men hiervoor "geen budget" ...

 

Nog even melden dat uw naam of emailadres niet zichtbaar zijn op het internet, tenzij u dat specifiek aanvinkt. Uw mailadres wordt ook niet gebruikt voor promoties ofzo en niet doorgegeven aan derden ! Zelfs ik kan als opstarter uw emailadres niet zien ! Dit dient enkel om te verifieren dat er niet meerder handtekeningen van hetzelfde emailadres binnen komen, en dat gebeurt automatisch.

 

Mijn zoontje moet owv koemelkallergie, en op doktersvoorschrift, Nutramigen LGG drinken. Deze kost 18,25 euro in de apotheek voor een blik van 400 gram. Neocate, Nutramigen AA en nog andere (duurdere) dieetvoedingen worden, indien ze door een arts werden voorgeschreven, gedeeltelijk terugbetaald door het ziekenfonds. Je betaalt dan zelf nog ongeveer 9 euro per 400 gr (exacte prijs afhankelijk van het merk) Dat is dus vergelijkbaar met de prijs van "normale" babyvoeding. Nutramigen LGG staat echter niet in de lijst met vergoedbare dieetvoeding. Nochtans is dit wel degelijk een anti-allergene voeding voor babys met koemelk allergie. Ik stuurde een mail naar het riziv met de vraag waarom dit product niet wordt terugbetaald en kreeg volgend antwoord :

In 2007 heeft de werkgroep « Medische voeding » van de Overeenkomstencommissie apothekers-verzekeringsinstellingen (OCA) reeds het aanvraagdossier tot terugbetaling van het product Nutramigen 1 LGG onderzocht. De werkgroep heeft voorgesteld om de terugbetaling te voorzien van producten met  extensieve eiwithydrolysaten (zoals bv Nutramigen 1 LGG) en dit onder de vorm van een gewoon forfait. Sindsdien werd er elk jaar een budgetaanvraag ingediend voor een tussenkomst in de kost van die producten, maar er werd nog geen budget toegekend hiervoor.

Vervolgens stelde ik de vraag, wanneer en hoe daar dan wel budget voor kan worden toegekend. Dat antwoord ontving ik, na lang wachten, vandaag :

Elk jaar legt de Overeenkomsten Commissie apothekers – verzekeringsinstellingen de financiële middelen vast die ze voor de financiering van hun sector onontbeerlijk acht ( inclusief voor medische voeding). Het Verzekeringscomité onderzoekt vervolgens alle gegevens die door de bevoegde commissie zijn bezorgd. Het Verzekeringscomité bezorgt de Algemene Raad en de Commissie voor Begrotingscontrole uiterlijk op de eerste maandag van oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar een voorstel. De Algemene Raad hecht uiterlijk de derde maandag van oktober van het jaar dat voorafgaat aan het begrotingsjaar zijn goedkeuring aan de globale jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging en de partiële jaarlijkse begrotingsdoelstellingen van de overeenkomsten- of akkoordencommissies. Indien de begrotingsdoelstelling niet wordt goedgekeurd, stelt de Algemene raad de Minister hiervan in kennis. In dat geval bepaalt de Ministerraad, op voorstel van de Minister, het bedrag van de jaarlijkse begrotingsdoelstelling van de verzekering voor geneeskundige verzorging, en de partiële doelstellingen en de globale begrotingen van de financiële middelen voor de verstrekkingen of groepen van verstrekkingen waarvoor dat systeem van toepassing is.

Vertaal ik dit naar "gewone mensen taal" dan begrijp ik daaruit dat men, ten eerste, de terugbetaling van dieetvoeding voor baby's met allergie niet prioritair vindt, en ten tweede, dat de nutramigen LGG niet wordt terugbetaald, omdat er een duurdere voeding beschikbaar is, die evenwel enkel geschikt is voor kinderen met een zeer ernstige koemelkallergie. Kromme redenatie lijkt me, en als leek kan ik ook wel enkele suggesties bedenken over waar men hiervoor budget zou kunnen vinden, maar dat is een andere discussie.

Onofficieel werd mij door het ziekenfonds geadviseerd mijn arts te vragen om een voeding op basis van vrije aminozuren, zoals daar zijn nutramigen aa of neocate, voor te schrijven. Mijn zoontje heeft dit echter niet nodig, dat is als met een kanon op een mug schieten. Ik vind het onrechtvaardig dat een kindje dat een minder erge vorm van allergie heeft zijn noodzakelijke voeding niet terugbetaald krijgt, enkel omdat er een duurdere voeding beschikbaar is voor een ernstigere allergie.

Navraag leert, dat dat echter wel vaker zo gedaan wordt, en dus zal men volgens mij uiteindelijk kosten besparen indien men voedingen op basis van extensieve eiwithydrolysaten, zoals nutramigen LGG, wel vergoed, omdat dan een deel van de vergoedingen voor de veel duurdere voedingen op basis van vrije aminozuren zullen wegvallen.

 

Deze petitie heeft dus tot doel zoveel mogelijk handtekeningen te verzamelen, om zo de commissie in kwestie te overtuigen alsnog voldoende budget vrij te maken om nutramigen LGG en vergelijkbare voedingen op basis van extensieve eiwithydrolysaten te kunnen vergoeden.

Dank u voor uw stem !