*Teken* voor een vangnet van ouders met ernstig zieke kinderen.

Vzw "Ons Steentje" zet zich in voor ouders van ernstig zieke kinderen tijdens en na hun behandeling. Ze verdienen tijd met hun kind, en dat is hen momenteel niet gegeven! Het samenbrengen van verschillende spelers als vzw's, overheid, VLK etc... is prioriteit  tot er naast inzamelacties voor onderzoek, een tweede pijler komt die mensen ondersteunt die huidig strijden tegen ernstige ziekte.

Dit is een volgende stap naar een sluitend vangnet van ouders tijdens maar ook na langdurige therapie/ziekte van hun kostbaarste bezit. 
Wij geloven steevast in: ***Een ouder met minder zorgen = een kind met meer overlevingskans.***

Teken en draag je steentje bij om dit doel te verwezenlijken!Gelukkige moeder met ernstig ziek kind *verzorgen zonder zorgen*

We werken vanuit ervaringsdeskundigheid en volgen proactief de noden en de bezorgdheden van de ouders op. Volg ons zeker op facebook of via www.onssteentje.be

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Pieter Van Reeth toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...