Tegen grootschalige bouw in het Dr. W. Dreespark en wil dat Sliedrecht een groen dorp blijft

nieuwe update Lieve inwoners dankjewel, heb hartverwarmende berichten ontvangen dat u mij bedankt en moedig vind. Maar ik kan dit niet alleen het is ook uw dorp.

Kom morgenavond naar de Lockhorst niet thuis blijven! Deze zotte plannen gaan iedereen aan! Van 19.00 tot 21.00. Ik ben er ook en sta niet graag weer alleen. 🍀❤️

De wethouder heeft teveel haast! En wil teveel.

Kom ook naar een eerste protest tegen alle verstrekkende plannen van afgelopen week, voor het behoud van het Dreespark as zaterdag om 15 uur ingang park Maaslaan

Dan gaan we samen zien hoe mooi het park is. Het zou een monumenten status moeten hebben.

Steun elkaar en laat zien dat u het er niet mee eens bent!

https://facebook.com/events/s/vreedzame-protest-wandeling-wi/244866254785933/

 

 


Wellicht heeft u schriftelijk aan de deur al een handtekening gezet, heeft u geen tijd om dit schriftelijk te doen, dan kunt u dit nu ook online doen.

De omwonenden van het Dr. W. Dreespark zijn een handtekeningen actie begonnen ivm misleidende informatie, alsof het alleen zou gaan om afbraak oude schoolgebouw met vervangende nieuw laagbouw. Dit naar aanleiding van de presentatie op 3 juli 2023 voor de bouwplannen voor de Westzijde van de Maaslaan, de presentatie had een lage opkomst door vakantieperiode en omdat niet alle omwonenden zijn geinformeerd. Maar dit gaat heel Sliedrecht aan. Het bleek niet om alleen sloop schoolgebouw te gaan, maar ook het plan voor grote appartementen blokken.

Zoveel parkgroen is er al niet in Sliedrecht. En er liggen stevige verdichtingsplannen om Sliedrecht onnodig vol te bouwen. Er zal ook een online petitie komen tegen het doortrekken van de provinciale weg over zwembad De Lockhorst heen dat zal worden gesloopt en de Korfbal, Moestuinen, Boogschiet vereniging en Ijsbaan die moeten plaatsmaken voor een drukke weg die zo de kinderboerderij in het Feitsmapark ingaat. Dit heeft effect op de dorpskern van Sliedrecht. Het groene, sociale en veilige aspect.

Zelfs de omgeving van het Burgemeester Feitsmapark staat ingekleurd als bouwput. Onder de noemer Verdichting maakt groener zie

https://sliedrecht24.nl/wethouder-en-architect-geven-tijdens-raadsvergadering-uitleg-over-verdichtingsnota/#more-182759

En op de website van de Gemeente Sliedrecht

Groen in het dorp

Sliedrecht is redelijk dicht bebouwd. Toch is er ook in het dorp ruimte om lekker te wandelen in het groen. Bijvoorbeeld in het Dr. W. Dreespark en Burgemeester Feitsmapark. In het Feitsmapark is ook een kinderboerderij.

Recreatie - Gemeente Sliedrecht

Wellicht heeft u schriftelijk al een handtekening gezet, heeft u geen tijd om dit schriftelijk te doen, dan kunt u dit nu ook online doen.

De omwonenden hebben een voorstel ingediend bij de Gemeente Sliedrecht. 

Dat tegemoet komt aan de wensen van de omwonenden.

Kosten besparend is

Veel minder oppervlakte ontrekking van het park

Handhaving van zoveel mogelijk groen en grote bomen

De meest optimale haalbaarheid voor fijnstof en geluidsreductie blijft gehandhaafd

Veel minder verkeer en dus een grotere veiligheid

Handhaving van de kinderspeelplaats, voliere, hondenuitren moet ook behouden blijven /sociale aspecten

Betere additionele parkeerplaatsen bij de brede entrees voor tekorten. Overdag ook te gebruiken door oudere bezoekers van het park

Bij veel bouw- en verbouwprojecten worden bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locaties. Door in te zetten op het behoud van zo veel mogelijk bestaand groen kunnen belangrijke natuurwaardes worden behouden. Dat geldt zowel voor binnenstedelijke herontwikkeling als voor nieuwbouw.

Een gezonde, groene leefomgeving is van grote waarde voor onze steden en dorpen. Niet voor niets hebben bomen en begroeiing een prominente rol in menig artist impression van nieuwbouwprojecten. Toch worden bij veel bouw- en verbouwprojecten de bestaande groenelementen, zoals oude bomen en struiken, opgeofferd bij het bouwrijp maken van de locatie.

Het gevolg is dat gebouwen bij oplevering in een kale natuurlijke omgeving staan, met hoogstens enkele pas aangeplante struiken en straatboompjes, die nog jaren nodig hebben om uit te groeien tot volwaardige groenstroken en bomen. Het trieste is dat deze elementen voor aanvang van de bouwwerkzaamheden vaak nog op de locatie aanwezig waren. Bestaande groenelementen, zoals oude bomen en boomgroepen, en bestaande landschappelijke structuren, zoals sloten, hadden de nieuwbouw direct bij oplevering al het nodige natuurlijke cachet kunnen geven. Bovendien had het behoud ervan de waarde van het groen als leefgebied voor dieren intact gehouden.

https://bouwnatuurinclusief.nl/blogs/but-zet-in-op-behoud-bestaand-groen

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat S. Groot alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...