't Kranske Muizen

Beste mensen, toneelliefhebber, sympathisanten,

Op 18 oktober 2012 werden we op de hoogte gesteld van de plannen van het Bisdom om de parochiezaal, het Kranske, met alle bijgebouwen te verkopen aan een ontwikkelaar. Dit zonder enige vorm van informatie aan de huidige gebruikers: toneelkring Ik Dien en de andere organisaties die er hun bijeenkomsten hebben. Tevens komt de toekomst van deze ontmoetingsplaats voor communiefeesten, babyborrels, recepties, fuiven en als polyvalente ruimte, op de helling te staan.

Met deze louter op winst gerichte vastgoedactie van het Bisdom zal het centrum van de wijk volledig verdwijnen. Tevens alle kansen van het Kranske worden ontnomen om zich te ontwikkelen als centrale ontmoetingsplaats van de huidige en toekomstige bewoners van Spreeuwenhoek. Wij vragen u daarom deze petitie mee te ondertekenen die zowel aan de eigenaars als aan de stad overhandigd zal worden.

Wij hopen met deze petitie het Kranske als ontmoetingsplaats te kunnen vrijwaren van afbraak en te behouden als wijkhart van de parochie Sint- Albertus.

In naam van het ganse gezelschap Toneelkring Ik Dien Muizen.