STOP! het masterplan Gevangeniswezen landelijke petitie

 

Waarom zou u tekenen?

De overheid gaat 340 miljoen euro bezuinigen op het Gevangeniswezen ten koste van uw veiligheid.

 

Volgens DJI masterplan van staatssecretaris Teeven moeten er 30 penitentiaire inrichtingen en TBS klinieken sluiten en minimaal 3700 DJI medewerkers komen op straat te staan.

Deze mensen zijn van groot belang voor uw veiligheid en zorgen ervoor dat gedetineerden grotendeels eenmaal terug in de maatschappij, niet meer terugvallen in de criminaliteit.

Het DJI masterplan van staatssecretaris Teeven maakt hier een eind aan.

 

Gedetineerden worden ook niet ontzien!

22 uur lang op cel, meer onvrijwillige duo cellen, geen arbeid, zonder begeleiding terug in de maatschappij.

Met deze bezuiniging vallen ook de resocialisatie programma’s weg waardoor Nederland een bio-industrie aan criminelen creëert.

Veroordeelden mogen volgens het DJI masterplan hun straf met een enkelband (ook elektronische detentie genoemd) thuis of op straat uitzitten wat slachtoffers géén recht doet, en criminaliteit juist aanmoedigt.

Elektronische detentie bestaat al in Nederland maar wordt n.a.v. zorgvuldig opgestelde rapportages door gespecialiseerde DJI medewerkers door het rijk toebedeeld aan een gedetineerde die het hebben “verdiend”.

Na invoering van het DJI masterplan is dat niet meer en krijgt men de enkelband naar gelang het gepleegde delict.

Uit internationaal onderzoek blijkt dat gemiddeld 70% van veroordeelden met enkelband recidiveert, daar waar dit boekhouderspan van Teeven het percentage heeft gesteld op een schamele 25%.

 

De rekening is straks voor U.

Zowel in uw veiligheid als in de portemonnee gaat u het voelen, dit DJI masterplan gaat meer geld kosten dan het oplevert.

De gevolgen voor de veiligheid in de samenleving zijn niet te overzien wanneer dit DJI masterplan goedgekeurd wordt door de tweede kamer.

 

Steun STOP! Het masterplan Gevangeniswezen en teken deze petitie.

Kies voor gerechtigheid en veiligheid.

 

 

Meer informatie:

https://www.facebook.com/StopHetMasterplanGevangeniswezen

 

Contact:

stophetmasterplan@gmail.com

stophetmasterplan@outlook.com

 


STOP! het masterplan Gevangeniswezen    Neem contact op met de schrijver van de petitie