Stop geluidsoverlast NDSM –(dance)evenementen

De NDSM-werf wordt een steeds boeiender en bloeiender cultureel centrum van Amsterdam Noord. Er vinden prachtige en vernieuwende evenementen plaats. Fantastisch voor de buurt en voor bezoekers.

Helaas ondervinden omwonenden bijzonder veel hinder van de toenemende dance-festivals op de werf. De klachten lopen uiteen van irritatie, tot grote stress en gezondheidsproblemen. 12 uur lang (en soms nog langer) dreunende bassen in woningen levert zelfs agressieve reacties op.

Ramen en deuren gesloten houden op mooie zomerse dagen is niet voldoende om het geluid buiten te sluiten. Bewoners in de omgeving van de werf zijn zelfs genoodzaakt om hun woning te ontvluchten om een rustige dag te hebben.

Door vergunningen af te geven voor dit soort festivals geeft de politiek in Amsterdam Noord het signaal bezoekers van het stadsdeel prioriteit te geven boven de eigen bewoners.

Daarom stellen wij:

WEL festivals op de NDSM-werf, GEEN overlast voor de buurt!

Onderteken de petitie!

Wij:
Bewoners van Amsterdam Noord, in de wijde omgeving van de NDSM-werf

Constateren:
dat verschillende (dance)evenementen op de NDSM-werf een zodanig geluidsoverlast veroorzaken dat dit veel onrust, stress, slaapdeprivatie en gezondheidsklachten oplevert bij buurtbewoners.

Verzoeken:
om voor dergelijke evenementen geen vergunningen meer af te geven, dan wel zodanige geluidsmaatregelen te treffen dat omwonenden geen last meer hebben van de festiviteiten.