Stop geluidsoverlast , rustig woongenot is een noodzaak !

Volgens de wet mogen particulieren verbouwen van 7 uur 's ochtends tot 22.00 uur 's avonds, bedrijven tot 19.00 uur .Dit was voor kort tot 18.00 uur.  Dit is ronduit een schande, daar omwonenden recht hebben op ongestoord woongenot en zo mensen tot tientallen jaren achtereen in de herrie van een ander kunnen zitten als er in straten verbouw wordt. Hier moet een einde aan komen. Particulieren, verhuurmakelaars en woningbouwstichtingen moeten verplicht hun woningen contactgeluid vrij maken, zodat een gezonde nachtrust weer prioriteit heeft, omdat blijkbaar iedereen maar aan leeft tegenwoordig en er geen rust reinheid en regelmaat meer is.  Verder worden mensen lastig gevallen door luidruchtige buren, harde muziek, hard gepraat , hetgeen door keukens en kamers heengalmt, en vooral in de zomer bij anderen ongehinderd hun huis binnenkomen zodat ze in een openlucht theater zitten. Daarbij kan men denken aan verplichte akoestische demping of, kleden in huis, vloerbedekking etc.  Ook zeer ernstig: kindergegil, etc. Dit was vroeger niet zo. We moeten terug naar bewonersbescherming. Dit houdt in dat een huurder beschermd kan worden tegen huiseigenaren  en bewoners die zonodig denken dat de wereld van hen is en anderen kunnen verrekken . Alleenstaanden, zieken, ouderen, gevoeligen, mensen met een handicap, zij worden slachtoffer van asociale yuppen, uitbuitende pandjesbazen en asocialen die hun kinderen niet kunnen opvoeden. Ze worden het slachtoffer van Horecaeigenaren die denken boven de wet te staan. Ze worden slachtoffer van gestoorden die met een subwoofer overdags en snachts als een amoebe mensen wakker houden met hun herrie, dan ook nog voor een stoplicht midden in de nacht dat ding laten bonken minuten lang. 

Gemeenten delen maar omgevingsvergunningen uit aan particulieren en bedrijven zonder er bij na te denken. Vaak wordt een woning in 10 jaar tijd 4 x betrokken en 4 x verbouwd, en zo kan het gebeuren dat buren 10 jaar lang, dag in - dag uit in verbouwingsgeluiden zitten.

Zelfs op zondag mag er verbouwd worden. Mensen zijn gesteld op hun zondagsrust. Dit staat los van het feit of zij religieus zijn of niet. Na een week drukte is er een sterke behoefte aan stilte en rust. Dit hadden we 10 jaar terug nog, en ook dit is mensen afgepakt. Ook de zondagopeningen van winkels zijn onzinnig. Men heeft 6 dagen per week van 8 uur des ochtends tot 22 uur des avonds de tijd om boodschappen te doen, daarnaast kun je online bestellen en alles thuis laten bezorgen. 1 dag in de week dient het stil en rustig te zijn in een mensenleven men moet kunnen recupereren. 

Gillende kinderen zijn geen spelende kinderen. En gillende kinderen veroorzaken overlast. Vaak ligt hier een tekortschietende opvoeding aan ten grondslag. Moeders en vaders die niet capabel zijn hun kinderen stil te krijgen zouden verplicht begeleid moeten worden door een speciaal team van jeugdzorg. Vaak is in zo'n gezin veel meer gaande. Kinderen gillen niet voor niets, dat is een waarschuwing. Goed opgevoede kinderen gillen immers niet, die spreken op fluisterende toon.  ZO is dat gewoon. Goed opgevoede kinderen schreeuwen niet. Overigens is het wetenschappelijk bewezen dat gillende kinderen ernstige psychische en fysieke schade toe kunnen brengen aan andermans gezondheid.

 

Recupereren (Fysiek en geestelijk herstellen) van lawaai
 
Een mens kan veel lawaai verdragen, als er minstens een geldige reden voor bestaat en als de noodzakelijke rustperiodes worden gerespecteerd (avond, nacht, weekend.
 
Die rustperioden gelden als recuperatietijd na lawaai.
 
Volgens de WGO vormt lawaai, van ALLE aard, (dus ook kindergegil)  een zéér ernstige bedreiging voor de volksgezondheid, zowel overdag als 's nachts. Dit heeft alles te maken met het belang van een ongestoorde slaap voor ons overleven. Het menselijke gehoor werkt als een 24 uursalarm. Ons oor slaapt nooit. Lawaaiprikkels boven een drempelwaarde lokken een reactie uit van het autonoom zenuwstelsel waardoor de pols versnelt, de bloeddruk stijgt.

Mensen werken aan huis, er zijn huisvaders en moeders, kinderen hebben rust nodig, er zijn zieken, gehandicapten, ouderen waar rekening mee gehouden dient te worden. de huidige wet voorziet hier niet in. De wet dient dus aangepast te worden op zeer korte termijn en er zullen burgers actief een procedure tegen de minister en de staat moeten beginnen om deze wet te hervormen.

Rust Reinheid en Regelmaat is nodig in een maatschappij. Deel deze petitie zo vaak je kunt, en hou rekening met anderen.

Men spreekt over respect voor de medemens, maar in praktijk is het gedrag precies het tegenovergestelde hiervan. Nederland wordt zeer zeer sterk asocialer, en dit dient een halt toegeroepen te worden.

Het wordt tijd dat fatsoenlijke mensen , en in het bijzonder huurders, de handen in elkaar slaan en actie gaan voeren TEGEN lawaai.


Verder dient er per gemeente ook een stiltewijk te komen voor nette alleenstaande sociale huurders, bewust ZONDER kinderen, waarbij huisdieren en kinderen geen toegang meer hebben en huizen doch klein, maar vrijstaand mensen rust kunnen geven. Zodat mensen op doktersadvies hier de rest van hun leven in alle rust kunnen wonen, zoals dat hoort.


Actiegroep Stop de geluidsterreur    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Actiegroep Stop de geluidsterreur om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...