Stop de bezuinigingen in de gezondheidszorg!

PETITIE

Aan: De premier van Nederland, de minister van Volksgezondheid, de leden van de Tweede Kamer en Hare Majesteit de Koningin

 

STOP DE BEZUINIGINGEN IN DE GEZONDHEIDSZORG!


Brigitte

Wij, Marion Speetjens en Guido Bindels, constateren,  namens onze gehandicapte dochter Brigitte, dat de bezuinigingen in de gezondheidszorg in het algemeen en de gehandicaptenzorg in het bijzonder onaanvaardbare proporties hebben aangenomen en verzoeken daarom om deze bezuinigingen onmiddellijk stop te zetten en met terugwerkende kracht terug te draaien!

Ouders van gehandicapte kinderen moeten steeds meer eigen bijdrages betalen. Daar hebben ze tot op zekere hoogte begrip voor. De kosten van de zorg in Nederland rijzen immers de pan uit en wij zijn als ouders van een gehandicapt kind dat 24 uur per dag die zorg nodig heeft niet te beroerd om daar ook onze eigen financiële bijdragen aan te leveren. Maar alles heeft een grens!

Die wordt overschreden door bij voorbeeld:

- Het telkens verhogen van het eigen risico van de ziektekostenverzekering.

- Het onverantwoord inkrimpen van het aantal daarvoor opgeleide begeleiders op de zorggroepen, die onderbezet zijn, wat tot (levens)gevaarlijke taferelen leidt.

- Het wegbezuinigingen van noodzakelijke medische handelingen, zoals bij voorbeeld fysiotherapie (op het dagverblijf), speciale tandheelkundige behandelingen etc.

- En nu ook het grotendeels schrappen van het gehandicaptenvervoer van en naar de dagverblijven, waardoor mensen moeten stoppen met werken, om hun kind thuis te kunnen verzorgen en de werkeloosheid ook in andere sectoren (zoals de medewerkers in de zorg en de vervoerssector) alleen maar toeneemt .

Wij, Brigitte, haar ouders en de ondertekenaars van deze petitie, privé-personen, zorginstanties, vervoersbedrijven, zorgverleners, etc. maken ons grote zorgen over de toekomst van niet alleen de gehandicaptenzorg, maar ook de zorg in het algemeen en luiden hierbij de noodklok! Stop de bezuinigingen in de zorg, want:

 

ZORGEN MOET JE DOEN, NIET MAKEN (©Loesje)

 

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Guido Bindels toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...