STOP afbraak natuur door kabinet!!

Door het kabinetsvoorstel in casu dhr. Henk Bleker aangaande het natuurbeleid in Nederland gaat een, in samenspraak met landelijke-, europese- en wereldwijde organisaties, zorgvuldig opgezet en uitgewerkt plan van jaren de prullenbak in en is deze, nog zeer kwetsbare, natuur overgeleverd aan de willekeur van lokale politici en eigenbelang van (agrarisch-) ondernemers.

In een tijd waarin wij nog dagelijks worden geconfronteerd met de consequenties van een wanbeleid aangaande de economische sector, is het niet moeilijk je voor te stellen wat dit zal gaan betekenen voor het natuurbeheer in het algemeen en specifieke biotopen in het bijzonder.