Stop afbraak juridische bijstand

Stop de afbraak van het recht op juridische bijstand

Neen aan de plannen van de regering

(De lijst van ondersteunende organisaties vindt U onderaan)

De ondertekenaars van deze petitie vragen respect van de Belgische regering voor het recht op juridische bijstand voor iedereen, een fundamenteel recht opgenomen in artikel 23 van de Belgische Grondwet, een recht dat onderworpen is aan het Standstill principe en dat tevens erkend is in artikel 6 van het EVRM. In deze tijden van crisis, waarin sociale en democratische rechten onder steeds grotere druk komen te staan en alsmaar meer mensen in de armoede worden geduwd, moet het systeem van rechtsbijstand versterkt worden als buffer tegen sociale achteruitgang. Wij verzetten ons tegen een besparingslogica, die een afbouw tot gevolg heeft van dat fundamenteel recht.

Om dit essentieel democratisch recht te vrijwaren, vragen wij :

1. Toegang tot gratis en kwaliteitsvolle juridische bijstand voor elkeen die zijn rechten wenst te verdedigen en die de financiële middelen daarvoor ontbeert.

2. Een herfinanciering van het bestaande systeem, waarvoor de middelen elders moeten kunnen gevonden worden dan in de zakken van zij die recht hebben op juridische bijstand, aangezien zij juist de minst vermogende groep vormen in onze samenleving.

3. Een aanbod van diensten dat voldoende groot is in verhouding tot de vraag en waarvoor de toegangsvoorwaarden in geen geval een beperking mogen inhouden voor zij die juridische hulp nodig hebben.

4. Een correcte en stimulerende vergoeding voor de diensten geleverd in het kader van de juridische bijstand, gebaseerd op een precieze evaluatie van het werk voor elke gevoerde procedure.

5. Het behoud voor de rechtszoekende van het recht op de vrije keuze van advocaat en een waarborg voor deze laatste van een absolute onafhankelijkheid van de staat in de verdediging van zijn cliënten.

6. Een permanente vorming van alle advocaten betrokken bij de juridische bijstand en een efficiënte controle van hun werk, om de kwaliteit ervan te garanderen

 

De volgende organisaties steunen deze oproep

ABVV - Algemeen Belgisch Vakverbond / FGTB - Fédération générale du Travail de Belgique

ABVV Brussel

ACV - Algemeen Christelijk Vakverbond / CSC - Confédération des Syndicats Chrétiens

ACV Brussel Halle Vilvoorde

ADAS - Association de défense des allocataires sociaux

ADDE - Association pour le Droit des Etrangers

AMDH - Association Marocaine des Droits Humains - comité Bruxelles

APD - Aide aux Personnes Déplacées

ATD Vierde Wereld in België

Attac Vlaanderen

Attac Wallonie Bruxelles

Atelier des Droits sociaux

Bruxelles Laïque ASBL

Cap Migrants

Caritas International VZW

Cavaria

Centre Avec ASBL

Centre d’Action laïque

Centre Familial Belgo Immigré

CIRE - Coordination et Initiatives pour Réfugiés et Etrangers

CLEA - Comité pour la Liberté d'Expression et d'Association

Collectif Solidarité contre l’Exclusion

Comac en Droit

Comité voor Hulp aan Vluchtelingen / Comité Belge d’Aide aux Réfugiés

Convivial - Mouvement d'insertion des réfugiés

CRER - Coordination contre les rafles les expulsions et pour la régularisation

Democratie 2000

Dynamo International - Street Workers Network

Equipes populaires

Espace 28 ASBL

Espace P

Espace social Télé-Service

FASS - Fédération des Associations

Fédération bruxelloise des institutions pour Détenus et Ex détenus

Fédération des Maisons Médicales et des Collectifs de santé francophones

Fédération des Services Sociaux

FLBP - Forum Bruxellois de Lutte contre la Pauvreté

Free Clinic

Geneeskunde voor het Volk / Médecine pour le Peuple

Gezinsbond

Infor Jeunes Laeken

Jesuit Refugee Service Belgium

Jeunes et Droit

Justice et Paix

Kruispunt Migratie-Integratie vzw

KMS - Kerkwerk Multicultureel Samenleven

KWB - Kristelijke Werknemersbeweging

La Chom'hier

LBC - Landelijke Bedienden Centrale

Liga voor de Rechten van de Mens

Ligue des Droits de l’Homme

Links Ecologisch Forum (LEF)

MOC - Mouvement Ouvrier Chrétien

Netwerk tegen Armoede

Objectief VZW

Ordre français des avocats du barreau de Bruxelles

OVB - Organisatie van Vlaamse Balies

Pax Christi Vlaanderen

Pax Christi Wallonie-Bruxelles

PICUM

PLN - Progress Lawyers Network

Point d’Appui

Protestants Sociaal Centrum / Centre social protestant

Recht op Migratie

Regionaal Integratiecentrum FOYER VZW

Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté

SAD - Association Syndicale des Magistrats

SAD - Syndicat des Avocats pour la Démocratie

Sector Samenlevingsopbouw Vlaanderen en Brussel

Service Droit des Jeunes

Service Social de Solidarité Socialiste

Service Social Juif

Services Sociaux des Quartiers 1030

SIREAS - Service International de Recherche, d’Education et d’Action Sociale

Syndicat des Locataires

VSAA - Vereniging Sociale Advocatuur Amsterdam

Vie Féminine

Vivre Ensemble

VHP - Vlaams Huurdersplatform

Vluchtelingenwerk Vlaanderen

Vrouwenraad

 


 Platform Recht voor Iedereen    Neem contact op met de schrijver van de petitie
Script executed with success this is not html: Array ( [type] => 2 [message] => Trying to access array offset on value of type null [file] => /home/petitions/public_html/sign_petition.php [line] => 31 )