Stop afbraak juridische bijstand

Neem contact op met de schrijver van het verzoekschrift

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Stop afbraak juridische bijstand.


Gast

#1

2013-04-27 12:13

Wel, dit is een Belgische actie. In Nederland zijn ze al zo ver. Ik vind het afbreuk doen voor de menselijkheid als het recht op juridische bijstand wordt afgebroken. Nederland is jullie voorgegaan, volg alsjeblieft niet.
Ivo Flachet
De auteur van deze petitie

#2 Dank voor je steun

2013-04-27 13:37


Gast

#3

2013-04-27 15:48

Het is toch opmerkelijk dat men het eerst bespaart bij de meest kwetsbare mensen.

Gast

#4

2013-04-27 19:00

Geen remgeld op rechtsbijstand !

Gast

#5

2013-04-28 22:15

Elke burger moet in de mogelijkheid gesteld worden om zijn rechten te kennen en te verdedigen, en dit zonder grote kosten, wil men niet hebben dat onze democratie teloor gaat!

Gast

#6

2013-04-29 07:29

Zijn we weer ziende blind? Men is dievelings alle beveiliging voor de gewone mensen aan het wegroven. Dit loopt fout!

Gast

#7

2013-04-29 10:22

Waarom moeten het altijd de mensen die het al het moeilijkste hebben in onze samenleving, die het gelach moeten betalen? Het gaat van kwaad naar erger met ons landje. Nochtans is armoede de schandvlek in onze moderne maatschappij. Wie neemt hier politiek het voortouw?

Gast

#8

2013-04-29 10:28

Wat valt er van de liberalen te verwachten, tenzij het in het voordeel is van het grootkapitaal?

Gast

#9

2013-04-29 16:59

Nee aan de afbraak van de juridische bijstand en nog veel breder de afbraak van de democratische rechten

Gast

#10

2013-04-29 18:58

tja op vanalles wordt bezuinigd, wat gaat er nog meer weg? Jammer en dat moet men voorkomen.

Gast

#11

2013-04-29 21:21

Dergelijke beslissingen worden genomen die nooit zelf ervaren hebben wat het is een héél laag inkomen te hebben. Met mijn inkomen kan ik mij eigenlijk geen advocaat veroorloven. Zelfs min 50€ betalen is teveel ....

Gast

#12

2013-04-29 22:19

Wij zijn tevreden met deze petitie die het voor ons, die het niet zo gemakkelijk hebben, het opnemen. Indien wij ook nog verborgen blijven voor juridische bijstand dan zijn we helemaal verloren. Bedankt Ali

Gast

#13

2013-04-30 09:17

Het nieuwe voorstel houdt geen enkele rekening met de kwaliteit van de dienstverlening. De rechtzoekende is daar uiteindelijk de dupe van. Het voorstel gaat in tegen de fundamentele waarborgen voorzien in de Grondwet en in het EVRM. Dit voorstel doorvoeren zal enkel procedures, tijdsverlies en kosten voor de Belgische Staat met zich meebrengen.

Gast

#14

2013-05-01 01:49

het klasse-justitiesysteem vertikaal uitgebreid lang leve het neo-liberalisme zeker?

Gast

#15

2013-05-02 11:01

Justitie moet 'blind' zijn en geen onderscheid maken tussen mensen met veel en weinig of geen middelen.

Gast

#16

2013-05-02 13:18

Goed initiatief, Iedereen heeft recht op rechten !

Gast

#17

2013-05-02 13:39

In dit verband: de verhaalbaarheid van gerechtelijke kosten op de tegenpartij kan voorgesteld worden als een gebaar naar de minder vermogende, maar is in wezen precies het omgekeerde daarvan. Het verleent iedere machtige tegenpartij met een batterij dure advocaten een zwaard van Damocles waarmee men over het hoofd van Vrouwe Justitie uit zwaait ter afschrikking van de zwakkere.

Gast

#18

2013-05-02 18:24

Zulk een waanzinnig voorstel behoeft zelfs geen commentaar.

Gast

#19

2013-05-02 19:46

Is het logisch dat België b.v. meer geld uitgeeft aan defensie dan aan justitie?

Gast

#20

2013-05-03 01:59

Juist nu België weer veroordeeld wordt wegens het schenden van de mensenrechten, omdat men blijkbaar geesteszieken 15 jaar kan opsluiten zonder psychiatrische bijstand. Wil men mensen het recht op juridische bijstand ontzeggen. Het zou beter zijn dat dit afschuwelijk mens opstapt en ministers persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld voor zo'n wantoestanden

Gast

#21

2013-05-03 07:17

mensen uitsluiten is ter zelfdertijd het creëren van een sociale bom!

Gast

#22

2013-05-03 08:15

Geef gerechtigheid een kans, zeker in een systeem dat berust op straffen in plaats van op opvoeden vanuit inzicht...

Gast

#23

2013-05-03 08:41

Geen besparingen op kap van zij die de hulp meest nodig hebben

Gast

#24

2013-05-03 09:30

doen

Gast

#25

2013-05-04 08:42

Het is een pure schande dat besparingen opnieuw worden doorgevoerd op de nu al broze kap van de zwaksten in onze samenleving. Dat is de maatschappij wa

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...