Steun Museum van Bommel van Dam

ADHESIE  KUNSTENAARS  2014  VÓÓR  MUSEUM VAN BOMMEL VAN DAM

 

Museum van Bommel van Dam is gebaseerd op de schenking in 1969 van de collectie van het echtpaar Van Bommel-van Dam aan de stad Venlo onder het genot en de plicht van goed rentmeesterschap.

Ineens kreeg Venlo meer de uitstraling van een moderne stad. Naast de stedelijke ontwikkeling door o.a. Océ van der Grinten en de Food- en Logistic Industry, was daar in één keer een museum met een moderne kunstcollectie van nationale allure. Venlo werd aantrekkelijker zoals ook anno 2014 stedelijke regio’s, metropolen met goede culturele voorzieningen, aantrekkingskracht uitoefenen op jongeren, creatieve mensen en hoger opgeleiden.

Het droeg bij aan de vorming en opkomst van kunstenaars uit Venlo en de regio, die er voordien nauwelijks waren, die intussen zijn gaan zwerven over de rest van Nederland of de wereld, van Rotterdam, Amsterdam tot zelfs New York.

Tegelijk ontstond er een omgekeerde beweging. Kunstenaars van elders in Nederland of het buitenland die in Venlo  komen exposeren of zich zelfs in de regio vestigen. Plus de komst van toeschouwers, zowel uit als buiten de provincie Limburg, die daarmee Venlo extra op de kaart zetten.

Naast de oercollectie van het echtpaar is Museum van Bommel van Dam intussen verrijkt:

 • met aankopen van exposerende kunstenaars uit Venlo, Limburg, Nederland en Duitsland. 
 • met andere schenkingen zoals van de Amsterdamse Limburgers Jef Diederen, Pieter Defèsche, Ger Lataster, Pierre van Soest en Marianne van der Heijden.
 • met een schenking van de Collectie Knecht-Drenth met veel buitenlandse kunstenaars van hoog niveau, inclusief een extra Fonds waarmee nog jaren hedendaagse kunst verworven kan worden.
 • met aanwinsten voortkomend uit de internationale, driejaarlijkse Van Bommel Van Dam Prijs voor de Euregio.
 • met een jaarlijkse schenking van een kunstwerk door de Stichting Vrienden van het Museum van Bommel-van Dam
 • met vele aanwinsten door specifieke schenkingen van exposerende kunstenaars vanuit de wederkerige relatie die zij voelen met Museum van Bommel van Dam.

In november 2014 verschijnt het derde Collectieboek van Museum van Bommel van Dam. De drie schitterend vormgegeven delen zijn samen goed voor ruim 1.400 bladzijden. Welk kunstmuseum in Nederland kan dat niveau op dit moment evenaren?

Al met al is er een heel rijke en kwalitatief hoogstaande collectie ontstaan, die tegelijk ook aan de basis staat van de unieke positie en identiteit van Museum van Bommel van Dam. De collectie weerspiegelt die unieke identiteit ten volle.

De onderscheidende positie en eigen identiteit wordt ook bepaald door de centrale ligging in het voormalige niemandsland van moderne kunst tussen Nijmegen, Eindhoven (Van Abbemuseum) en het Ruhrgebied. Venlo is het centrum in de Euregio.

Aangejaagd door een museumstaf/team met een geweldige inzet en een enthousiaste, gedreven directeur is Museum van Bommel van Dam de laatste 10 jaar een plek geworden: 

 • met kwalitatief hoogstaande tentoonstellingen al of niet in samenhang met de collectie.                
 • voor tentoonstellingen met lokale, regionale, nationale en internationale kunst.
 • voor het nodige experiment, hetgeen de kunstenaars zelf en de toeschouwers vaak op een nieuw spoor zet. Het bezoekersaantal bedraagt jaarlijks 11.000 tot 16.000 betalende en 5.000 tot 8.000 niet-betalende bezoekers.
 • voor scherpe kunstdiscussies en kunstenaarsgesprekken, die tot verdieping leiden.
 • waarin jonge kunstenaars zich voor het eerst presenteren, zoals de driejaarlijkse, internationale Van Bommel Van Dam Prijs.
 • waar actuele, moderne Limburgse kunst een plek heeft zoals dit jaar met het dubbelproject Limburg Finest #1 en #2.
 • waar volop geïnvesteerd wordt in de educatie van de jeugd (toekomstige Venlose kunstenaars en/of bezoekers).
 • waar volop samenwerking is met andere creatieve instituten of organisaties in de Regio Venlo.
 • waar veel projecten plaatsvinden in directe samenwerking met het publiek.

Kunst is een kijk op en een ervaring van de werkelijkheid: het zijn. Museum van Bommel van Dam is een ontmoetingsplek voor deze ervaring en dit specifieke kijken. Het museum toont meerdere perspectieven in plaats van één-dimensionaal, verhard populisme en radicalisme.

Juist in kunst is er plek voor schoonheid, tijdloosheid en verstilling; maar ook ruimte om de ervaringen van angst en geweld scherp zichtbaar te maken. Het ideële, het sublieme, het kwetsbare, het weerloze, het onbekende, het onvatbare en het verwonderlijke maken allen deel uit van de kunsten.

In het ingezette proces naar verzelfstandiging van Museum van Bommel van Dam zullen de hierboven genoemde  kernkwaliteiten gewaarborgd dienen te worden. Financiën en huisvesting moeten hiermee blijven sporen en er geen afbreuk aan doen. Bij een gezamenlijke organisatievorm van Museum van Bommel van Dam en Limburgs Museum zal gelijkwaardigheid als basis voor een goede synergie dienen te gelden. Ieder instituut zal zijn eigen identiteit en inhoudelijkheid blijvend moeten kunnen uitdragen. Financiële voordelen dienen ook aan Museum van Bommel van Dam toe te komen. De kosten behoren niet eenzijdig op het bord van Museum van Bommel van Dam gelegd te worden.

Bij de opening van Museum van Bommel van Dam in 1971 was het gebouw een icoon van de modernisering in Venlo. Het is ons inziens wenselijk dat de toekomstige huisvesting van het museum dezelfde, beeldbepalende rol gaat vervullen. 

Museum van Bommel van Dam dient blijvend bij te dragen aan de kwaliteit en de uitstraling van Venlo als moderne stad en de stedelijke regio, waarin het voor jongeren, creatieve mensen, hoger opleiden en gretig cultuur en kunst consumerende ouderen (een steeds groeiende groep), aangenaam is om te wonen en tegelijk als magneet te fungeren voor toeristische dan wel culturele bezoekers uit het hele land.

 

KUNSTENAARS uit Regio Venlo, uit de provincie Limburg en Euregio, uit Nederland en het buitenland, die in Museum van Bommel van Dam geëxposeerd hebben en die er constant inspiratie opdoen!