Steun Museum van Bommel van Dam

Neem contact op met de schrijver van de petitie

Dit discussie-onderwerp is automatisch gecreëerd voor petitie Steun Museum van Bommel van Dam.


Gast

#1 OPEN MIND

2014-10-15 15:05

Het ‘MUSEUM’ IN HET ALGEMEEN is juist in deze tijd van onbegrip en verharding noodzakelijker dan ooit!!

 

De verdere ontwikkeling van een ‘OPEN MIND’ maakt dat we over de grenzen van angst heen kunnen kijken en zodoende BEGRIP en TOLERANTIE dichterbij kunnen komen.

 

De musea in het algemeen spelen hierin een grotere rol dan op het eerste gezicht aan de buiten kant lijkt. Het zijn instituten die onder de oppervlakte een betere basis leggen voor een verdraagzamere samenleving en een rijker menselijk bestaan.

 

De beschaving is aan zichzelf verplicht deze ‘PLEKKEN’ instant en scherp te houden.

 

In deze context is Museum Van Bommel Van Dam dan ook een van de onmisbare schakels in de verdere ontwikkeling van de kwaliteit van onze samenleving.

Hans Klein Homeijer


Gast

#2

2014-10-15 15:16

Museum van Bommel van Dom moet blijven, Venlo verdient dat!

Dit bericht is verwijderd door de auteur van deze petitie (Toon details)

2014-10-15 15:35Gast

#4

2014-10-15 15:58

ook in de regio is het belangrijk dat er kunst te zien is
guus koenraads

#5

2014-10-15 16:11

Dit prachtige museum met een bijzondere collectie moet openblijven en niet alleen voor de bewoners van Venlo!

 


Gast

#6

2014-10-16 08:24

Het is van zeer groot belang dat museum Bommel van Dam blijft bestaan. Alle dingen van "importance" verdwijnen in Nederland. Wat blijft er over van onze CULTUUR!

Gast

#7

2014-10-16 08:53

Een stad als Venlo in niet alleen gebaat bij een goed winkelaanbod , een goede horeca ,goed onderwijs enz. enz. Maar ook een goed cultureel klimaat waaronder een goed museum valt . En dat laatste heeft deze stad in de vorm van het Museum Van Bommel Van Dam . Dat alle te samen maakt een stad compleet en leefbaar .

Anonymous

#8

2014-10-16 08:56

Museum van Bommel van Dam heeft voor mij pas echt de deur naar de kunst open gezet. Een bijzondere verrijking die ik nog lang zal koesteren en ook vele andere zou willen gunnen. Zowel nu, als in de toekomst.


Gast

#9

2014-10-16 09:18

Het museum is een plek voor en door Venlonaren. Het verdwijnen van het museum is een teken het verdwijnen van onze culturele identiteit. Bovendien gaat er een stuk geschiedenis en kennis verloren.

Gast

#10

2014-10-16 12:09

uitstekend, maar hoe droevig en ernstig. ik ga mij beraden over nadere toevoeging, hoogachtend, groet, sterkte, FVdB.

Gast

#11

2014-10-16 12:40

Cultuur is niet alleen iets voor de Randstad!

Gast

#12

2014-10-16 12:42

de aanleiding (bezuinigingsvoorstel in de politiek??????) wordt niet medegedeeld.

Gast

#13

2014-10-16 12:52

in 1974, de zeer oude zong het, alles van waarde is weerloos, nog steeds

Gast

#14

2014-10-16 14:29


S T E U N M U S E U M van B O M M E L van D A M

beeldend kunstenaar Frans Beerens

Gast

#15

2014-10-16 18:34

Tijdens mijn puberteit zorgde het museum Bommel van Dam voor mijn eerste
Stappen in de kunst.
Het is een waardevolle plek.
Tom Heerschop ,Beeldend Kunstenaar

Gast

#16

2014-10-17 11:18

Naast voeding is Kunst de brandstof voor ons bestaan ; moderne kunst wordt vroeg of laat oude kunst.

Gast

#17

2014-10-17 12:59

het is te zot voor woorden dat een uniek museum zoals van Bommel van Dam wegbezuinigt word vanwege het idee dat musea zelf onderhoudend moeten zijn.

Gast

#18

2014-10-17 14:21

h moet behouden blijven het museum in dze samenstelling .

Gast

#19

2014-10-17 15:17

Het museum van Bommel van Dam en haar directeur getuigen van een ongeëvenaarde visie en dynamisme die resulteren in de meest boeiende projecten die Zuid Limburg internationaal op de kaart zetten.

Gast

#20

2014-10-17 18:19

uitstekend initiatief!!!!!!!

Annelies Janssen
Gast

#21

2014-10-17 18:56

Ik hou van kunst. Zouden meer mensen moeten doen!


Gast

#22

2014-10-17 20:03

Jammer, dat dit allemaal nodig om Bommel van Dam te behouden. Het is zo van zelf sprekend aan het bestaan niet getornd mag worden. Venlo zonder van Bommel is armoede.

Gast

#23

2014-10-17 20:40

Venlo en omgeving (NL)wordt (nog) armer zonder van Bommel van Dam. Geen (politieke) zin in een Tajirimuseum. Geen Bommel van Dam meer? Dat kan en mag niet. De verzameling maar ook het gebouw zijn uniek. Op een juiste en aantrekkelijke manier vBvD (internationaal) weer in de markt zetten. Durf, confrontatie dus onderscheidend zijn is m.i. een/de mogelijkheid. Niet indutten maar wervend!Succes Adelbert (AdelArt)

AdelArt

#24 Niet allen voor Venlo!

2014-10-17 21:10

#9: -  

Op het moment dat je alleen maar denkt in Venlonaren dan red je het nooit! Ik kom niet uit Venlo maar ben al meer dan 15 jaar vriend van van Bommel van Dam! Wil je kunnen blijven bestaan dan heb je juist veel meer nodig van liefhebbers over de grenzen van Venlo. Dus ook de rest van Limburg maar ook de rest van Nederland en "omgeving". Dus "Grenzeloos vBvD". Dat kan. Stel dat er wel een Tajirimuseum zou zijn gekomen, dan komen de liefhebbers van over de hele wereld. Dus verder durven kijken dan de de grenzen van Venlo alleen.


Gast

#25

2014-10-18 07:28

B.v Dam geeft veel inzicht,kijkplezier en educatie
in de moderne kunst. Het Gemeente bestuur moet kijken wat een stad nodig heeft niet alleen een Maas boulevard, dat zijn stenen gevuld met mensen en die mensen vragen cultuur.