Steun het voortbestaan van Nederlands Onderwijs in het Buitenland

Al enige dagen is in de Nederlandse berichtgeving te lezen dat de subsidie ten behoeve van Nederlands Onderwijs in het Buitenland komt te vervallen. Voor veel Nederlandse scholen over de gehele wereld heeft dit grote gevolgen. Een aantal scholen zal zijn deuren moeten sluiten. Dit is enorm zorgwekkend voor de duizende Nederlandse kinderen die hun moedertaal, het Nederlands, verder willen ontwikkelen.

Wij, als ouders over de hele wereld willen met deze petitie de politiek erop wijzen hoe zorgelijk dat is. Een moedertaal die goed ontwikkeld is, is enorm belangrijk ook voor Nederland.

Steun deze petitie voor het voorbestaan van Nederlands onderwijs in het buitenland!

Wij als ouders moeten een geluid maken. Vertel verhalen over het belang, deze zullen opgestuurd worden naar het NOB en teken de petitie als blijk van steun.

Bedankt namens alle kinderen die graag de Nederlandse taal willen blijven leren.