JA voor kilometerheffing/ Oui pour la tarification kilométrique

Petitie voor slimme kilometerheffing

Gelooft u ook dat rekeningrijden ervoor zal zorgen dat mensen bewuster zullen nadenken voordat ze de auto nemen of wanneer ze een nieuwe school, woonplaats of werkplek zoeken? Denkt u ook dat het invoeren van rekeningrijden de filedruk in ons land zal laten afnemen en dat de mensen en bedrijven die nog wel genoodzaakt zijn om te rijden sneller en efficiënter op hun bestemming zullen aankomen?

Teken dan deze petitie!

_________

Pétition pour la tarification kilométrique

Pensez-vous aussi que la tarification kilométrique va encourager les gens à réfléchir avant de prendre la voiture ou quand ils sont à la recherche d'une nouvelle école, d'un nouveau logement ou emploi? Pensez-vous aussi que l'introduction de la tarification routière va diminuer la congestion de la circulation routière dans notre pays et que les personnes et les entreprises qui sont encore obligés de rouler arriveront plus vite et de manière plus efficient à leur destination.

Signez cette pétition

uit de pers:
http://www.dewereldmorgen.be/artikels/2014/02/18/hoe-sociaal-en-duurzaam-rekeningrijden