Actie ter vermindering geluidsoverlast in Goirle tgv geplaatste geluidsscherm A58

Opmerkingen

#6

Sinds plaatsing van geluidswal aan Tilburg kant is het geluid verdubbeld en niet leuk meer. Zoveel lawaai

Karin De Vrije (Goirle, 2018-11-19)

#10

Wij in de Boschkamer ook meer geluidsoverlast ervaren.

Simone Robben (Goirle, 2018-11-19)

#11

Wij, als bewoners van de Boschkamer, hebben sinds de aanleg van de geluidswal meer last van het geluid. Omdat wij hier pas twee jaar wonen weten we zeker dat het geluid van de snelweg aan het begin veel minder was. Vooral bij windstil.

Jerome van den Bogaard (Goirle, 2018-11-19)

#13

Ik vind het vreemd dat er aan één kant van de snelweg een metershoge geluidswal geplaatst wordt en aan de andere kant geen. Daardoor is er nu fors mee overlast van de snelweg. Het is de rol van de Gemeente Goirle om hiertegen te aggeren en voor haar burgers op te komen in plaats van net te doen alsof het probleem er niet is.

Mathieu Hermans (Tilburg, 2018-11-19)

#14

Toegenomen geluidsoverlast.

Jort Kiep (Goirle, 2018-11-19)

#16

Ik teken omdat wij wonend in Goirle Noord veel geluidshinder van de A58 ondervinden sinds de plaatsing van het nieuwe grote geluidsscherm aan de Tilbugse zijde van de weg.

Peter Luijten (Goirle, 2018-11-19)

#19

Ik teken omdat de herrie vd A58 onacceptabel veel is toegenomen.

Rianne Mourus (Goirle, 2018-11-19)

#23

Last heb van de nieuwe geluidswal aan de A58 geluid kaats terug naar Sporenring, in wijk de Boschkens

Berry van Dongen (Goirle, 2018-11-19)

#24

Wij veel meer geluidsoverlast hebben!

Louise Braat (Goirle, 2018-11-19)

#26

Er is na de plaatsing een zeer hoorbare toename van geluidsoverlast in de Middeleeuwen in Goirle

Lars de Vries (Goirle, 2018-11-19)

#28

Omdat de geluidsoverlast hoorbaar toegenomen is en er in de aanbesteding/procedure en feitelijke bouw geen overeenkomsten zijn maar er hoger gebouwd is dan dat aangegeven was!!

Raoul Majoie (Goirle, 2018-11-19)

#30

Ik teken dit omdat we veel meer geluidsoverlast ervaren sinds de plaatsing van de wand.

Janneke van Kester (Goirle, 2018-11-19)

#33

Ik aan de boschring kom te wonen

Nanning Maas Geesteranus (Goirle, 2018-11-19)

#35

Meer last heb sinds de nieuwe geluiswal is geplaatst.

Jan Vromans (Goirle , 2018-11-20)

#37

Er op De Boschkamer meer geluidsoverlast is ontstaan na het plaatsen van de geluidswal aan Tilburgzijde.

Edwin Bockting (Goirle, 2018-11-20)

#39

Er veel meer geluidsoverlast is door de bouw van de geluidswal en ook door het kappen van het grootste gedeelte van de bomen op het Tilburgse deel rond de Surfplas.

D. Adriaansen (Goirle, 2018-11-20)

#42

ik woon aan de sporenring en geluidsoverlast ervaar

marie-lou schellekens (goirle, 2018-11-20)

#46

Ik nu dagelijks de snelweg hoor in de Groote Akkers.

Hanny Musters (Goirle, 2018-11-20)

#48

Ik teken omdat er veel meer geluid is. Was gezegd dat het niet zo zou zijn

Coleta Bogers (GOIRLE, 2018-11-20)

#50

Veel geluidsoverlast sinds de geluidswal er aan de tilburgse kant staat

Barry van Gerven (Goirle, 2018-11-20)

#51

Ik teken omdat ik als toekomstig bewoner van de Boschring 52 te Goirle extra geluidshinder ondervindt door deze geluidsmuur.

Jacques Schuurkes (Tilburg, 2018-11-20)

#52

We hebben meer geluidsoverlast gekregen door de muur. Dit was anders toegezegd dan wat het nu is.

M.L. Van Beurden (Goirle, 2018-11-20)

#54

Ik slechter kan slapen 's nachts in mijn appartement recht aan de snelweg.

Tim Meesters (Goirle, 2018-11-20)

#59

Ik nu met oordoppen moet slapen krijg anders continu geluidsprikkels binnen en dat schaad mijn gezondheid ,kan dus niet meer normaal slapen

C Sup (Goirle, 2018-11-20)

#63

Ik vindt dat er meer geluid te horen is ( binnen in huis ) sins de geluidswal aan de a 58

Quint Van Hautum (Goirle, 2018-11-20)

#68

Ik ben van mening dat men bij de aanleg van deze geluidswal beter had moeten en kunnen berekenen wat de gevolgen ( geluid ) hiervan waren voor omliggende bewoners.

Ton de Groen (Goirle, 2018-11-20)

#72

Ik teken omdat ik duidelijk meer geluid van de A58 hoor sinds de schermen geplaatst zijn. Het geluid maakt een golvend geluid en houdt me uit de slaap.

Geeske de Meulder (Goirle , 2018-11-20)

#75

Ik sinds de wal veel meer geluidsoverlast heb, ik woon in wijk de Boschkens tegen de wal met woningen aan.

Floor Appels (Goirle, 2018-11-20)

#76

De geluidsoverlast sinds de plaatsing van de geluidswal ernstig is toegenomen, vooral bij een nat wegdek. Het geluid weerkaatst richting de Sporenring, waar ik woon. Het feit dat er 130 km mag worden gereden, waarbij er ook genoeg snelheidsovertreders zijn, zorgt voor extra geluidshinder en fijnstof. Het lijkt soms wel een racebaan. Voor de woonomgeving is dit zeer onplezierig. Rustig slapen met het raam open kan niet meer. Herrie kan tot stressklachten en gezondheidsschade leiden. Uiteindelijk kost dit de gemeenschap meer geld dan het treffen van adequate maatregelen. Vandaar een dringend verzoek aan Burgemeester en Wethouders om op korte termijn actie te ondernemen.

Ulrike Geerlings (Goirle , 2018-11-20)

#78

Het geluid is enorm toegenomen. Ook raar dat Tilburg wel beschermt wordt voor geluid, maar Goirle niet.

John Creutzberg (Goirle, 2018-11-21)

#83

Wij tekenen omdat wij als bewoners veel geluidsoverlast ervaren na het aanleggen van deze wal.
Ik ben voorzitter van de VVE "KIJKBOSCHKENS IV" en al onze bewoners delen deze mening.

Drik Verhoeven (Goirle, 2018-11-21)

#86

Ik dit ook ervaar!

Tim Segers (Goirle, 2018-11-21)

#90

Ik teken omdat het geluid veel harder en luider is geworden.

Arnoud Strijbis (Goirle, 2018-11-21)

#98

Ook ik overlast ondervind

Henk Verstappen (Goirle, 2018-11-21)

#101

Aanzienlijk meer geluid vanaf de A58

Jose Zebregs (Goirle, 2018-11-22)

#102

Ik teken omdat wij sinds het plaatsen van de wal aan de Tilburgse kant veel meer geluidsoverlast hebben

Joris Duijsters (Goirle, 2018-11-22)

#104

Aan het einde van de Boschring komt er vanuit de richting van het geluidsscherm meer herrie dan rechtstreeks vanaf de snelweg. Voorheen was het er duidelijk stiller.

Jurgen van Dijk (Goirle, 2018-11-22)

#109

De geluidsoverlast sinds het plaatsen van het geluidswal is ernstig toegenomen, met, volgens het artikel in het Brabants dagblad, geen verantwoordelijkheid voor de gemeente Tilburg en de aannemer. Op mijn ingezonden stuk heeft zowel gemeente Tilburg als Goirle niet gereageerd. Jammer burgemeester!

Rene Van de Wiel (Goirle, 2018-11-24)

#113

Ik onderteken omdat wij sinds het aanleggen van de geluidswal veel geluidsoverlast ervaren!!

Theo Veninga (Goirle, 2018-11-25)

#115

Heb er heel veel last van !

Bart Baeten (Goirle, 2018-11-25)

#117

Ik teken omdat ik graag zou willen dat onze kinderen kunnen opgroeien in een geluidsarme omgeving en vrij van fijnstof, veroorzaakt door het verkeer op de A58. De appartementen Saan de Sporenring in Goirle dienen gedeeltelijk als geluidsbarrière, maar met de barrière aan de overzijde van de A58 is dit niet meer in evenwicht. Wij ervaren een duidelijke toemame van het geluid sinds het geluidsscherm aan de overzijde gereed is gekomen

Eric Jans (Goirle, 2018-11-25)

#119

Ik teken omdat ik sinds dat het scherm aan Tilburgse kant staat meer geluidsoverlast ervaar. Maar ik hoop op een mooiere oplossing dan in Tilburg, die is nl erg lelijk.!!!

Simon Buist (Goirle, 2018-11-25)

#121

Omdat een onoverdachte actie geen gevolgen mag hebben voor bewoners ui Goirle

Frans Theys (Goirle, 2018-11-25)

#122

Ik teken deze petitie, omdat geluidsoverlast sterk is toegenomen. Tevens zal de fijnstof, zeker bij oosten wind, sterk toenemen. Ik maak me zorgen voor mijn gezondheid.

Wim Baeten (Goirle, 2018-11-26)

#123

Ondoordachtzaam genomen beslissingen mogen voor bewoners van de gemeente Goirle/Riel geen nadelige gevolgen gebben.

Jeroen Stavast (Riel, 2018-11-26)

#124

Het niet de bedoeling kan zijn dat de inwoners van goirle meer geluidsoverlast krijgen nav een verbetering voor tilburg. Gemeenten moeten hier samen in optrekken en ook metingen voor en achteraf doen om het effect van een dergelijk besluit te kunnen vaststellen.

Annette Nolet (Goirle, 2018-11-26)

#127

Ik meer geluidsoverlast ervaar sinds.plaatsing van de geluidswal

Jessica Diepenhorst (Goirle, 2018-11-29)

#128

Ik teken omdat ik behoorlijk meer geluidsoverlast ervaar dan voor de plaatsing van het geluidsscherm.

Louk Appels (Goirle, 2018-11-29)

#129

voor de bebouwing in de Boschkens-wijken (bestaande- en ook die i.o.) zal op afzienbare termijn een adequate geluidswering noodzakelijk zijn. Ten eerste door de evident toegenomen geluidshinder maar ook om toestemming te krijgen de diverse bouwplannen ten oosten en ten westen van de Tilburgseweg verder te ontwikkelen. Het lijkt bovendien ook geen onredelijke zaak.

Guust Wijffels (Goirle, 2018-12-04)

#131

Het lijkt wel of er een vliegtuig 2 straten verderop statinair staat te draaien.

Vincent Van der wouw (Goirle, 2018-12-26)

#137

Als de wind uit het noorden komt hebben wij erg veel last van geluidsoverlast van de A58 in de Hendrik Tollensdreef. Wij wonen op nr 150 en dat is recht tov een opening (tussen twee huizenblokken) richting de A58. Wij moeten ook de ramen dicht doen vanwege de herrie.

Anita van Ostayen (Goirle, 2021-12-08)Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...