Actie ter vermindering geluidsoverlast in Goirle tgv geplaatste geluidsscherm A58

Aan: Burgemeester en Wethouders Gemeente Goirle

Door de plaatsing van geluidschermen aan de A58 aan de Tilburg zijde ervaren wij meer geluidsoverlast vanwege het weerkaatsend geluid richting Goirle.

Wij verzoeken u passende  maatregelen te nemen om deze geluidsoverlast te verminderen.

Bewoners Boschkens en omgeving Geluidwal.jpg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Wilma Roijackers om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.


OFBetaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...