Gewoon Samen! Een Brede Coalitie voor de Gemeente Beesel

Opmerkingen

#2

Ik vind dat de burger in onze gemeente tekort wordt gedaan met een coalitie van alleen VLP en Beeselse lijst.

(Reuver , 2018-05-23)

#21

Ik teken omdat de kiezergehoord moet worden !

(Reuver, 2018-05-23)

#25

Ik teken omdat we niet voor niks moeten stemmen.

(Reuver, 2018-05-23)

#29

Ik het niet vind kunnen dat de door de inwoners gekozen partij zomaar "van de kaart" wordt geveegd.
De stemmers worden gewoon genegeerd, dit mag niet!!!!

(Reuver, 2018-05-23)

#31

Ik van mening ben dat dit niet in overeenstemming is met ce verkiezingsuitslag

(Reuver, 2018-05-23)

#36

Het nodig is om onze gemeente SAMEN te houden en transparant met elkaar.

(Beesel, 2018-05-23)

#40

De ontstane situatie kan democratisch gezien niet; de onderbouwing door VLP en Beeselse Lijst wankelt, zo bleek op 23 mei. Daarom ondersteun ik het voorstel van CDA en Samen Verder.

(Reuver, 2018-05-23)

#43

Ik teken omdat ik wil staan voor integere politiek waarin rechtvaardigheid centraal moet staan. En waarin de waarheid voor iedereen verschillend mag zijn....en men toch op zoek gaat naar een gemeenschappelijke waarheid/visie.

(Beesel, 2018-05-23)

#53

Ik teken omdat de coalitie CDA-VLP-BL het verdient om door te kunnen gaan zoals de verkiezingsuitslag ook aangeeft.

(Beesel, 2018-05-23)

#56

Omdat mensen samen iets kunnen bereiken en niet voor zichzelf mogen gaan. Bovendien hebben inwoners gestemd en deze actie is gewoon kiezersbedrog

(Beesel, 2018-05-23)

#57

Omdat ik graag wil dat Beesel goed bestuurd word

(Reuver, 2018-05-23)

#58

Ik teken omdat recht gedaan moet worden aan de uitslag van de verkiezingen.

(Reuver, 2018-05-23)

#60

Omdat ik ALGEHEEL BELANG prefereer boven EIGEN BELANG. gezien de verkiezingsuitslag.

(Reuver, 2018-05-23)

#64

Laten we zorgen dat de kiezer wint!

(Reuver, 2018-05-23)

#66

Voor deze coalitie hebben wij niet gekozen.

(Reuver, 2018-05-23)

#70

Ik voorstander ben van een raadsbrede coaltie

(Reuver, 2018-05-23)

#73

Ben voor een raadsbrede coalitie

(Reuver, 2018-05-23)

#76

Ik teken, omdat ik vind dat de stemmen van de burgers er toe doen.

(Reuver, 2018-05-23)

#79

Ik teken, omdat de burger serieus genomen moet worden.en een coalitie van 2 partijen is geen afspiegeling van de verkiezingsuitslag.

(Reuver, 2018-05-23)

#80

Omdat ik niet van mensen hou die eigenbelang boven burgerbelang kiezen

(Reuver, 2018-05-23)

#84

Een raadsbrede coalitie doet in deze situatie het meeste recht aan de verkiezingsuitslag. Je kon merken aan de VLP en BL dat ze vanavond 23 mei iets aan het verdedigen waren wat niet klopt. Een streep trekken onder wat geweest is, dus over ego’s heen stappen en in het belang van de gemeente Beesel een sterk (raadsbreed) bestuur vormen. Dat is voor iedereen het beste en doet recht aan de verkiezingsuitslag en de bijeenkomst van 23 mei. En verhoogt de kans op een zelfstandige gemeente Beesel.
Dit kan en mag VLP en BL niet negeren.

(Reuver, 2018-05-23)

#86

De uitslag was duidelijk. Handel daar dan ook naar.

(Beesel, 2018-05-23)

#88

Ik teken omdat, gekozen is gekozen en niet de zaak verdraaien. Ons kiesrecht moet wat waard zijn en niet alleen een loos papiertje wat geen waarde heeft.

(Reuver, 2018-05-23)

#90

Geen machtspolitiek van partijen die beiden NIET hebben gewonnen

(Reuver, 2018-05-23)

#91

Ik heb geen vertrouwen in achterdeur politicie.

(Beesel, 2018-05-23)

#93

Ik ga voor een brede coalitie.

(Reuver, 2018-05-23)

#104

Ik teken omdat transparantie, luisteren en vertrouwen een groot goed is in een democratische samenleving en hierbij recht gedaan wordt aan de kiezers/burgers van de gemeente beesel. In de openbare vergadering had men het over verliezers... deze stem zorgt ervoor dat we alleen maar over winnaars praten... partijbelang /ego belang kan nooit voor burgerbelangen gaan... vandaar deze handtekening

(Beesel, 2018-05-23)

#105

Ik teken omdat ik vind dat de verkiezingen niet eerlijk zijn verlopen!

(Reuver, 2018-05-23)

#112

Ik wil dat het CDA mee moet regeren, ze hebben niet voor niks de verkiezingen gewonnen.

(Reuver, 2018-05-24)

#114

Ik vind dat enkel een coalitie waarvan het CDA deel uitmaakt recht doet aan de verkiezingsuitslag.

(Reuver, 2018-05-24)

#117

Het is van belang naar de burgers te luisteren!
En de burgers hebben zich op 21 maart duidelijk uitgesproken!!

(Reuver/Offenbeek, 2018-05-24)

#119

Beesel zelfstandig moet blijven, en de houding van VLP begint te lijken op een dictatuur. Dergelijk gedrag moet met kracht de kop worden ingedrukt.

(Reuver, 2018-05-24)

#120

Ik teken ervoor, omdat ik niet zou willen dat iemand de macht heeft om iets of iemand buitenspel te zetten. Samen verder!

(Reuvee, 2018-05-24)

#126

Een raadsbrede coalitie van CDA, Samen Verder, VLP en Beeselse lijst is op dit moment de beste coalitie voor Beesel!

(Reuver, 2018-05-24)

#132

Ik teken, omdat ik een hekel heb aan achterkamertjes politiek waarbij het gaat om de poppetjes en niet de inhoud. Bovendien moet ook de boodschap van samen verder gehoord worden.

(Reuver, 2018-05-24)

#135

Ik vind waar de meeste burgers op stemmen ook in de gemeenteraad moeten zitten en niet via de achterdeur weggestuurd worden

(Reuver , 2018-05-24)

#141

Beesel staat voor gewoon anders, samen anders. Ik mis het samen... een wethouder en partij die zo breed gedragen wordt door de samenleving hoort de mogelijkheid te krijgen verder te gaan.

(Reuver, 2018-05-24)

#144

Ik vind dit belangrijk

(Reuver, 2018-05-24)

#151

Ik vind het niet kunnen dat de grootste partij - waar de meeste stemmen voor waren- zomaar
Buitenspel gezet wordt. En dan ook nog op wat voor manier. Schande

(Reuver, 2018-05-24)

#167

Ik niet hou van achterbaks gedoe en oneerlijkheid

(Reuver, 2018-05-24)

#177

CDA hoort in coalitie. Ze hadden de meeste stemmen en hebben de afgelopen periode bewezen een goede partij voor inwoners van Beesel te zijn.

(Reuver, 2018-05-24)

#180

Ik vind dat er een brede coalitie moet komen in de gemeente Beesel.

(Beesel, 2018-05-24)

#181

Ik ken Bram goed em gezien zijn leeftijd, kennis en zeer sociale status binnen de gemeente is hij onmisbaar. Buiten het feit dat het CDA de grootste is en de andere partijen het überhaupt in hun hoofd halen deze partij te passeren voor eigen fortuin.

(REUVER, 2018-05-24)

#187

Ik me kapot erger aan de manier waarop ons mooie dorp politiek naar de kloten wordt geholpen. Persoonlijke belangen gaan voor het dorpsbelang. Besef hoe goed we het hebben !! Op deze wijze kunnen we binnenkort kiezen tussen Venlo of Roermond. Bah !!! Stap over jullie schaduw heen en kom tot bezinning.

(Reuver, 2018-05-24)

#190

3 beoogde wethouders hebben samen helft van de stemmen van de voormalig wethouder Bram Jacobs. Dan neem je jezelf toch niet serieus! Eentje zelfs minder dan 30..?? Dan ben je toch niet gekozen door het volk...

(Reuver, 2018-05-24)

#194

Het gaat hier om geld veel geld van de burger. En de burger heeft gesproken met de verkiezingen. Nemen de 2 partijen dit nu niet sreieus dan zullen ze dat vast die 4 jaar ook niet doen en mogen de burgers weer de financiele gaten vullen. Ik houd mijn hart vast.

(Reuver, 2018-05-24)

#198

Het is glashelder dat de feitelijke reden van het buiten de deur houden van de grootste partij, het CDA, door de VLP wordt stilgezwegen.

Qua standpunten werd 23 mei door de VLP tijdens een open vergadering aangegeven dat het breekpunt zou hebben gezeten op de FTE’s van de wethoudersposten, over al het andere waren de VLP, de Beeselse lijst en het CDA het inmiddels eens geworden.

Zowel de VLP als de Beeselse Lijst gaven aan dat zij een invulling van 1,0 FTE per wethouderspost nodig vinden. In eerste instantie vond het CDA 3x 0,9 FTE voldoende maar ze waren bereid dit te herzien om de VLP en de Beeselse Lijst hierin tegenmoet te komen. Het nieuwe voorstel van het CDA was vervolgens: De VLP en de Beeselse Lijst kunnen zelf het aantal FTE bepalen van de aan deze partijen toekomende wethoudersposten en ditzelfde gold dan ook voor het CDA, in feite kwam dit dus neer op 2x 1 FTE voor de nieuwe wethouders van resp. VLP en Beeselse Lijst en 1x 0,9 FTE voor de wethouder van het CDA welke al over de nodige dossierkennis beschikt waardoor dit gewoon een goed en eerlijk voorstel is. Desalniettemin was dit dus een voorstel en allerminst een heilig huisje/breekpunt van het CDA.

Tot de verbazing van velen werd dit toch als een breekpunt aangegrepen door de VLP. Maar laten we wel eerlijk zijn, wie overtuig je er nou van dat het CDA werkelijk aan de kant is geschoven om het feit dat het CDA met het VOORSTEL kwam om één wethouder welke geleverd door het CDA met al de nodige dossierkennis 0,1 FTE minder te geven dan de andere twee wethouders. Er gaan inmiddels al de nodige verhalen rond over de echte ondemocratische redenen welke tot dit ondemocratische besluit hebben geleid maar daar wijd ik hier liever niet over uit.

(Beesel, 2018-05-24)