Kritische stemmen moeten we koesteren, niet broodroven!

Opmerkingen

#203

Ik het niet met Abu eens ben, maar ik niet met oorkleppen op wil leven. Ik wil horen wat anderen vinden die niet mijn mening zijn toegedaan

(Leiden, 2017-01-14)

#204

2 maten word gemeten

(Amsterdam , 2017-01-14)

#208

Ik teken omdat meneer JahJah om te beginnen een punt had wanneer hij een onderscheid maakt tussen terrorisme (tegen burgerdoelen) en verzet (tegen militaire doelwitten), maar vooral omdat hij het recht heeft een standpunt te hebben en verdedigen.

(Waasmunster, 2017-01-14)

#210

I find it unacceptable that a newspaper in a "democratic" country shows bias towards one particular political, social and economic position. No matter how many sides, arguments and interests a conflict has, a media outlet must show all of them or explicitly confirm its position in the conflict, but never abuse its power to hide its bias behind some apparent legitimate justification. We (readers, receptors) need to stop the manipulative strategies of the media.

(Zandvoort, 2017-01-14)

#214

Vrijheid van meningsuiting geen one-way-street principe is en er een verschil is tussen haat zaaien en kritisch zijn. Enige nuance zou toch wel op zijn plaats zijn in de journalistiek.

(Hasselt, 2017-01-14)

#215

Vertaler, onderzoeker, journalist

(Brussel, 2017-01-14)

#216

Ik teken omdat, wie nu nog zwijgt alles te vrezen heeft.

(Kessel-Lo , 2017-01-14)

#219

Waren we niet met zijn allen Charlie? Daar werden (veel) ergere dingen gepubliceerd.

(Wolvertem, 2017-01-14)

#220

Artikel 10 EVRM betreft niet alleen de vrijheid meningen te uiten, maar ook om kennis te nemen van meningen van anderen. Ook die is essentieel voor een democratie. Het betreft dus een algemene informatievrijheid.

(Amsterdam, 2017-01-14)

#224

de stem van o.a. Dyab Abou Yahyah is broodnodig in deze verschralende, gemainstreamde tijden. Debat moet zijn, denkers moeten kunnen schrijven en publiceren, ook indien ze tegen schenen schoppen. Zo is dat nu eens in een democratie.

(Vorst Brussel, 2017-01-14)

#228

Vrijheid van meningsuiting en kritisch stemmen moeten zeker de ruimte krijgen

(Purmerend , 2017-01-14)

#230

Leve de democratie en het recht op meningsuiting.

(Gaza, 2017-01-14)

#235

jahjah principieel /intellectueel gelijk heeft om het onderscheid te maken ts terreur en verzet

(assenede, 2017-01-14)

#237

'Stemmen die het opnemen voor slachtoffers van onderdrukking, kolonisatie en racisme verdienen een stem in de reguliere mainstream media.'

(Antwerpen, 2017-01-14)

#241

Ik teken omdat we even hard de bezetting van Palestina moeten bestrijden als we het vrije debat koesteren over welke middelen we daarvoor geoorloofd achten.

(Schaarbeek, 2017-01-14)

#251

Iedere mening telt,zelfs als het niet de uwe is.

(Amsterdam, 2017-01-14)

#252

Iedereen het recht heeft te zeggen wat men denkt, hoe controversieel datgene wat gezegd wordt ook moge zijn.

(Gent, 2017-01-14)

#253

Ik teken omdat er best veel meer aandacht naar Palestina en de Palestijnen mag gaan. Maar het conflict milderen kan vooral geweldloos, door het ondersteunen van de talloze vzw's die proberen de diepe kloof tussen Palestijnen en Israëli's te overbruggen.

(Gent, 2017-01-14)

#261

Ik het beu ben dat mensen zich laat manipuleren door NVA en dat vrije meningsuiting ver te zoeken is tegenwoordig! Abu Jah Jah heeft duidelijk gezegd hoe dat het zit met Jeruzalem eindelijk iemand die rechtuit is...

(GENT, 2017-01-14)

#271

Ik teken omdat kritische stemmen nodig zijn.

(Den Bosch, 2017-01-14)

#272

De vrijheid van meningsuiting is geen 'cherry picken'. Elke mening moet gerespecteerd worden ongeacht of je er mee eens bent of niet. In dit geval wordt een columnist monddood gemaakt en mag hij zijn mening niet geven. Het is niet alleen het monddood maken van een columnist, maar ook duizenden mensen die ook een mening hebben. Daarom teken ik deze petitie.

(Zaandam, 2017-01-14)

#278

De vrije stem van Abou Jahjah gehoord moet kunnen worden.

(Diever, 2017-01-14)

#281

Het recht op vrije meningsuiting tegen de criminele manipulatie van de mainstream kanalen die ons de genocide van de Palestijnse bevolking door de staat Israël in functie van 'The Greater Israël project' onthouden ... Mensen MOETEN uit die bubbel, de leugen haalt het van de waarheid en de waarheid is al zeker niet wat de gevestigde mainstream als fastfood te grabbel gooit!

(Eeklo, 2017-01-14)

#286

Ik onderteken dit omdat iedereen het recht heeft om vanuit zijn of haar perspectief zijn mening mag of moet geven.

(VEENENDAAL , 2017-01-14)

#289

omdat het belangrijk is

(Vilvoorde, 2017-01-14)

#291

omdat het een schande is dat hij ontslagen

(Brussel, 2017-01-14)

#292

Recht op een eigen mening ook als heb je een vreemde naam, gelijke behanding voor iedereen!!

(Gent, 2017-01-14)

#295

Ik ten eerste nogal geloof in vrije meningsuiting, pluralisme en bovendien vind ik dat Palestijnen met alle middelen hun moorddadige bezetter tot inkeer moeten brengen.

(Deux-Acren, 2017-01-14)

#302

In Turkije, de VS, Rusland, Polen, enz... wordt de vrije meningsuiting gemuilkorfd. Laten we ervoor zorgen dat ook Vlaanderen/Belgie niet aan de beurt is, want voorlopig gaat het van kwaad naar erger met onze burgervrijheden. Laten we luidkeels roepen, in de media en op straat.

(9000, 2017-01-14)

#303

De chantage en intimidatie van BDW (interview op Newsmonkey) heeft helaas gewerkt. Steun tegen deze broodroof en het muilkorven van een 'afwijkende' anti-imperialistische, niet-Eurocentristische en kritische stem. Het is pijnlijk en alarmerend dat daarvoor geen plaats meer is in een grote 'kwaliteitskrant’.

(Hoboken, 2017-01-14)

#310

Voor Palestina ben.

(Kwatta, 2017-01-14)

#316

Hij de enige was die het taboe van de kolonisatie ter sprake bracht in de mainstream media

(Heverlee, 2017-01-14)

#319

Vrije meningsuiting mag niet in het gedrang komen of je het nu eens of oneens bent met die mening. Dyab roept niet op tot geweld. Bovendien wil ik hier Stéphane Hessel citeren: "Natuurlijk vind ik dat terrorisme onacceptabel is, maar men moet erkennen dat, als een volk bezet is door een leger met militaire middelen die eindeloos veel effectiever zijn dan de zijne, geweldloosheid niet de enige reactie kan zijn."

(Halen, 2017-01-14)

#320

Elke pels heeft een luis nodig

(Prachinburi, 2017-01-14)

#321

Ik vind dat het Palestijnse volk tekort gedaan word, langdurig, sinds 50 jaar en steeds meer.

(Tremelo, 2017-01-14)

#331

Niemand heeft het recht om het land van een ander te bezetten.

(Barneveld , 2017-01-14)

#334

vrije meningsuiting voor iedereen !

(Hoboken , 2017-01-14)

#343

Ik dacht dat vrijheid van meningsuiting een verworven recht was.

(9000, 2017-01-14)

#344

Ik geloof in vrije meningsuiting in de ware betekenis.

(Malle , 2017-01-14)

#356

#OrigineleMens #OfOokKritischeStem

(Lokeren, 2017-01-14)

#360

Ik het er volledig mee eens ben en de westerse censuur bizarre vormen aanneemt

(Leeuwarden, 2017-01-14)

#364

ik teken omdat kritische stemmen recht hebben er te zijn in onze democratie

(leuven, 2017-01-14)

#376

Een open debat is meer dan ooit noodzakelijk.

(Schaffen, 2017-01-14)

#378

Fundamentele (mensen) rechten moeten behouden blijven, Israël zou beter moeten weten en hun deuren/grenzen wagenwijd open zetten en zeker geen bevolking onderdrukken.

(Brasschaat, 2017-01-14)

#379

Omdat het bijzonder triest wordt als alleen de machtigsten hun mening mogen geven. Wie het niet eens is met DAJJ of een ander iemand, kan het gewoon zeggen.

(Leuven, 2017-01-14)

#386

Ik teken omdat ik vind dat Abou Jahjah zijn mening mag geven en ik het eens ben met deze mening.

(Rosmalen, 2017-01-15)

#389

 Toen de nazi's de communisten arresteerden heb ik gezwegen;
     ik was immers geen communist.
  Toen ze de sociaaldemocraten gevangenzetten heb ik gezwegen;
     ik was immers geen sociaaldemocraat.
  Toen ze de syndicalisten kwamen halen heb ik gezwegen;
     ik was immers geen syndicalist.
  Toen ze de Joden opsloten heb ik gezwegen;
     ik was immers geen Jood.
  Toen ze de katholieken arresteerden heb ik gezwegen;
     ik was immers geen katholiek.
  Toen ze mij kwamen halen
     ...was er niemand meer die nog kon protesteren.

Martin Niemöller (Lippstadt, 14 januari 1892 - Wiesbaden, 6 maart 1984)

(Menen, 2017-01-15)

#396

Freedom of speach is a right !

(moerstraat 101, 2017-01-15)

#398

Ik onderteken omdat ik de Palestijnen steun in hun strijd voor een eigen staat. En ik onderteken omdat ik vind dat Abou Jahjah op een heldere kijk heeft op het conflict tussen westerlingen en Islamieten. Dit is het fascisme van de media gedicteerd door het fascisme van de economische wetten.

(Oostende, 2017-01-15)