Kritische stemmen moeten we koesteren, niet broodroven!

 kritische_stemmen2.png

 

 

 

 

 

Ontslag van Dyab Abou Jahjah als columnist van De Standaard:
ONZE SAMENLEVING HEEFT RECHT OP EEN VEELHEID VAN MENINGEN,
HOE TEGENDRAADS DIE OOK ZIJN

Op 9 januari ontsloeg De Standaard zijn columnist Dyab Abou Jahjah. Hij had het standpunt ingenomen dat “de bevrijding van Palestina ‘by any means necessary’ moet gebeuren”, en dat was volgens De Standaard, als commentaar bij een aanslag waarbij een Palestijn vier Israëlische soldaten had gedood, onaanvaardbaar.

Of men nu het standpunt van DAJ deelt of niet, en of men nu van oordeel is dat gewapende strijd tegen de kolonisatie van Palestina pertinent is of niet, men ontkomt niet aan de vaststelling dat gewapende strijd wordt gelegitimeerd door de Algemene Vergadering van de VN, die in resolutie 3246 “de legitimiteit van de strijd van volkeren voor bevrijding van koloniale en vreemde overheersing en onderdrukking met behulp van alle mogelijke middelen, gewapende strijd inbegrepen, herbevestigt”.

 

HET ONSLAG VAN ABOU JAHJAH MOET BIJGEVOLG WORDEN BEGREPEN
ALS EEN INBREUK OP DE VRIJE MENINGSUITING

Een zware inbreuk, want het ontslag komt de facto neer op een broodroof, en bijgevolg als een sanctie die deze onafhankelijke en originele stem in het medialandschap probeert te smoren. Het ontslag stemt ook bitter, wanneer men bedenkt dat in De Standaard een columniste als Mia Doornaert ongestoord en jarenlang de kolonisatie van Palestina door Israël mag toedekken – een standpunt dat internationaalrechtelijk wordt veroordeeld.

 

ORIGINELE STEMMEN IN DE MAINSTREAM MEDIA

Ondergetekenden hebben verschillende visies over het Palestijns-Israëlisch conflict, en over de plaats van gewapend verzet tegen de kolonisatie. Maar allen zijn van oordeel dat deze aanval op de vrije meningsuiting niet onbeantwoord mag blijven. Meer dan ooit zijn originele stemmen in de media nodig, niet in het minst stemmen die het opnemen voor slachtoffers van onderdrukking, kolonisatie, racisme. We roepen daarom op dat burgers bekommerd om free speech Abou Jahjah de kans geven zijn stem in het publieke debat terug te geven. Abou Jahjah verdient een stem in de reguliere mainstream media.

We dagen onze reguliere mainstream media uit om Abou Jahjah opnieuw aan het werk te zetten als columnist. Want onze samenleving heeft recht op een veelheid van meningen, hoe tegendraads die ook zijn. We roepen ook op om de crowdfundingcampagne van burgerbeweging Movement X ten bate van Abou Jahjah massaal te ondersteunen. Kritische stemmen moeten gekoesterd worden, niet gebroodroofd!

Doneer via https://www.gofundme.com/SupportDyabAbouJahjah

 

 

 

Eerste lijst van ondertekenaars:

 

 

Dirk Adriaensens, auteur, BRussells Tribunal Committee
Laila Ben Allal, essayiste De Morgen
Stephen Bouquin, socioloog, auteur van 'Helemaal anders', 2015
Sarah Bracke, socioloog, Universiteit van Amsterdam
Jean Bricmont, professor UCL
Ludo De Brabander, woordvoerder Vrede vzw
Pascal Debruyne, onderzoeker UGent
Lieven De Cauter, filosoof KUL
Herman De Ley, prof. Em. UGent
Ludo De Witte, auteur
Karim Hassoun, alg. secretaris MvX
Kristien Hemmerechts, auteur
Marijke Pinoy, actrice
Hilde Sabbe, journalist
Dominique Willaert, artistiek leider Victoria Deluxe vzw
Karim Zahidi, filosoof, UAntwerpen