ROMMELMARKT HATTEM MOET BLIJVEN.

Beste mensen,

Zoals vele mensen weten is er altijd een rommelmarkt in Hattem (de grootste van de Veluwe)

De laatste zaterdag van de vakantie voor dat de scholen weer beginnen.

Als reden is de strengere regelgeving , wijzigingen in het inzicht van de gemeente Hattem t.a.v. het organiseren van grote evenementen.

Teken deze petitie dat u tegen deze maatregel bent.

Want tegenwoordig pakken ze alles af van de burgers.foto-kerkplein-scaled.jpeg

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, machtig ik Gradus Dijkman om de informatie die ik op dit formulier verstrek, over te dragen aan degenen die macht hebben over deze kwestie.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...