Redt bibliotheken Terneuzen

Met bijzonder grote zorg hebben de ondernemingsraad, de medewerkers, de leden en de bezoekers van de bibliotheek kennis genomen van de voorgenomen forse bezuinigingen voor de  begrotingsjaren 2013/2014. Leden en bezoekers uit  de gemeente Terneuzen maken jaarlijks meer dan 220.000 keer gebruik van de diverse diensten van de bibliotheekorganisatie. Het college van B&W wil in de begroting 2013/2014 een monsterbedrag (200.000 euro) op de organisatie bezuinigen.

Een kaalslag die ingrijpende gevolgen heeft voor de werkgelegenheid  in de organisatie. Bezuinigingen die ook de leefbaarheid niet alleen in Terneuzen maar ook in de afzonderlijke plaatsen in het hart treft.  Worden de gepresenteerde plannen gerealiseerd dan heeft dit onomkeerbare gevolgen. Dat is in een krimpregio volstrekt onaanvaardbaar.

Als de Terneuzense gemeenteraad akkoord gaat met de bezuinigingen die het college wil doorvoeren op de bibliotheek, gaan de vestigingen in Philippine, Koewacht, Zaamslag en Hoek dicht. Wil je dit voorkomen zet dan je handtekening!