Red het oud-gemeentehuis van Beigem!

Beigem_Gemeentehuisstraat_373_medium1.jpg

Op 23 maart 2020 besliste het schepencollege van Grimbergen om het oud gemeentehuis van Beigem af te breken. Hiervoor zal weldra een sloopvergunning worden aangevraagd. Samen met de afbraak wil men ook het bestaande oorlogsmonument verplaatsen.

De gemeente verwijst in haar beslissing naar de zogezegde ‘instabiliteit’ die het gebouw heeft opgelopen naar aanleiding van de voorbije storm Ciara, waardoor een gevel van het aanpalende bijgebouw omvergewaaid werd. Uit het expertenverslag blijkt nergens dat de huidige staat van het oud gemeentehuis gekoppeld is aan deze storm. De gevel (waarvan heel wat voegwerk ontbreekt) is wel dringend aan vernieuwing toe aangezien het gebouw al jaren slecht onderhouden is geweest.

Wij zijn niet akkoord met de beslissing van het schepencollege om het oud gemeentehuis te slopen. Het oud gemeentehuis, dat dateert van de 19de eeuw en destijds ook in gebruik was als directeurswoning (later ook als bibliotheek), vormt samen met het pleintje en het oorlogsmonument een geheel met een grote erfgoedwaarde.  Aan dergelijke zaken raak je niet! Dergelijke gebouwen breek je niet zomaar af. Ze zijn te belangrijk, staan in ons collectief geheugen gegrift en bepalen de identiteit van ONS dorp. Ze staan op het paspoort van Beigem. Ze zijn de vingerafdruk van onze rijke geschiedenis en we hebben ze nodig om ons dorp te herinneren, om te kunnen doorvertellen aan onze klein- en achterkleinkinderen.

Het gaat niet alleen om het oud gemeentehuis maar om vele gebouwen en plekken (hoeves, kapellen, kastelen en kasteelparken,…) die bovendien stuk voor stuk op de Vlaamse inventaris van het bouwkundig erfgoed worden vermeld. Ze bepalen samen met het verenigingsleven en de culturele en religieuze tradities de dorpsidentiteit van Beigem. Het zijn die plekken en gebouwen die laten zien wat voor Beigemnaars van bijzondere betekenis is voor hun dorp, wat hen bindt en wat hen onderscheidt van andere dorpen. En het zijn die plekken en gebouwen die bewaard en bewaakt moeten worden.

Voor het bewaken en bewaren rekenen wij op de eigenaars van deze plekken en gebouwen in de hoop dat zij deze als een goede huisvader zullen beschermen en onderhouden. De gemeente Grimbergen heeft deze belangrijke taak echter nooit op zich genomen. Het is tijd dat de gemeente zich bewust is van haar verantwoordelijkheid en er alles aan doet om deze belangrijke plek in Beigem te redden. Vanzelfsprekend zullen hiervoor de nodige budgetten moeten worden vrijgemaakt. Maar Beigem behoudt daardoor iets kostbaars en onbetaalbaars.

Als u net als wij overtuigd bent dat het oud gemeentehuis en het voorliggende pleintje met het oorlogsmonument in ere moeten worden hersteld, teken dan alstublieft deze petitie.


Actiecomité 'oud gemeentehuis Beigem'    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen geef ik Actiecomité 'oud gemeentehuis Beigem' toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

U ontvangt een e-mail met een link om uw ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com toe aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Let op: het is niet mogelijk om uw handtekening te bevestigen door op dit bericht te reageren.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...