RED HET NEERHOF

•               De heer staatssecretaris De Lille,

Het Neerhof vzw heeft sinds 1974 naam gemaakt als DE Jeugd- en Gezinsboerderij van de VGC. Dit om de vervreemdingsproblematiek van de stadsmens versus natuur tegen te gaan. Sindsdien komen Brusselse jongeren, gezinnen, ouderen, ..., komt IEDEREEN naar hier om onze actieve boerderij te beleven.

Ons project heeft de mogelijkheid geschapen om in nauw contact te komen met de dieren en het boerenleven. Dit door te kijken, voelen, ruiken en actief mee te werken. Zo leren de deelnemers hier belangrijke waarden zoals : respect voor natuur, dier en mens en hun onderlinge relatie.

Het is misschien aan u voorbijgegaan dat wij inderdaad een actieve, levende boerderij zijn met een hoog aantal bezoekers, die een unieke, waardevolle ervaring opdoen en deze jarenlang met zich kunnen meedragen...

Door uw koerswijziging voor Het Neerhof (het heroriënteren van de boerderij naar een jeugdcentrum) dreigt deze unieke, ervaringsgerichte boerderij voor de Vlaamse Brusselaar te verdwijnen. Waarom moet het ene het andere uitsluiten?

Daarom starten wij - het neerhofteam, dat al jaar en dag met hart en ziel achter dit project staat - deze petitie voor het behoud van Het Neerhof als Jeugd- en Gezinsboerderij.

Het Neerhofteam

 

•               Beste lezer,

Als u ons wil steunen voor het behoud van Het Neerhof als Jeugd- en Gezinsboerderij, teken dan deze petitie.

Alvast bedankt,

Het Neerhofteam

 

Het Neerhof vzw

Neerhofstraat 2

1700 Dilbeek

tel: 02/5691445    fax: 02/5692651

neerhof@vgc.be