Red de peuterspeelzalen in Heemstede!

Heemstede heeft vier peuterspeelzalen. Deze peuterspeelzalen worden bekostigd door een variabele eigen bijdrage van ouders, maar ook door een gemeentelijke subsidie. Mede door deze subsidie kunnen de kosten voor ouders beperkt blijven tot maximaal 2,51 per uur.

De gemeente is nu voornemens 50.000 euro per jaar op de Heemsteedse peuterspeelzalen te bezuinigen. Als de gemeente haar plannen doorvoert en 50.000 euro extra bezuinigt op de gesubsidieerde peuterspeelzalen is dat de nekslag voor deze voorziening in Heemstede.

Indien de gemeente 50.000 euro bezuinigt op de Peuterspeelzalen kunnen de kosten per uur oplopen tot 5 euro of meer. Daarbij komt dat een Peuterspeelzaal niet in aanmerking komt voor kinderopvangtoeslag zoals een creche of BSO dat wel komt.

Red onze peuterspeelzalen! Onderteken deze digitale petitie die wij zullen aanbieden aan de gemeente.

De gemeente zelf over het belang van een : Peuterspeelzalen vervullen een belangrijke rol in de ontwikkeling van jonge kinderen. De opvang van peuters (peuterspeelzaalwerk) is een verantwoordelijkheid van gemeenten.

De handtekeningen kunnen nog worden verwerkt tot en met dinsdag 6 november, op woensdag 7 november worden de handtekeningen verstuurd naar de raadsleden.

Deze petitie is gemaakt door Hermi Burlage-Hagendijk, een bezorgde ouder.