RDB Bestuur moet blijven

Woensdagavond 2 Mei is het voltallige bestuur van de RDB na een conflict tussen de tuchtcommissie (TC) en het bestuur over een tuchtzaak afgetreden.Doordat een meerderheid van de weinige aanwezige leden zich achter het besluit van de TC schaarde, heeft het bestuur zijn/haar conclusies getrokken.

Omdat wij vinden dat het bestuur in het verleden bewezen heeft de dartbond uitstekend te kunnen leiden, willen wij het bestuur vragen hun besluit te heroverwegen. Wij begrijpen de beweegredenen van het bestuur om af te treden, maar willen namens alle leden die vertrouwen hebben in het bestuur, het voltallige bestuur vragen hun werkzaamheden te hervatten.

Naar ons idee vormt de stemming op 2 Mei geen representatief beeld van de mening van alle leden, en kan deze stemming zeker niet gezien worden als een 'stem' tegen het bestuur.

Door het tekenen van deze petitie spreek je je steun uit richting het afgetreden bestuur en spreek je daarmee tevens de hoop uit dat het bestuur hun beslissing wil terugdraaien.

Deze petitie is tot stand gekomen uit een initiatief van individuele leden, zonder initiatief of tussenkomst vanuit het bestuur.

Sportieve groet,

Ongeruste leden Rivierenland Dartsbond