Protest tegen Horeservi

Beste collega / student van de Campus Sociale School Heverlee

Zopas vernamen we dat Marleen Van Loock, die 21 jaar werkzaam was in het restaurant SSH, door haar werkgever Horeservi ontslagen wordt vanaf 11 juli 2016. 

Tot vorig jaar heeft Alma de uitbating verzorgd van het restaurant. Een jaar geleden heeft Horeservi, na een openbare aanbesteding, de uitbating overgenomen, met overname van het personeel en de contracten (blijkbaar slechts gegarandeerd voor één jaar).

Marleen heeft al die jaren met hart en ziel het beste van zichzelf gegeven om de allerbeste kwaliteit te leveren vanuit een grote betrokkenheid voor het personeel en de studenten van UCLL. We verliezen met haar niet alleen een zeer gewaardeerde collega, met een groot verantwoordelijkheidsgevoel, maar ook heel wat knowhow en ervaring in de dienstverlening van het restaurant.

Wij zijn verontwaardigd en boos over deze beslissing en zullen bij de start van het nieuwe academiejaar nagaan welke acties we kunnen ondernemen als protest tegen het gevoerde personeelsbeleid van Horeservi. Nu al willen we een signaal geven aan Horeservi en de beleidsverantwoordelijken in UCLL. 

Protesteer daarom tegen het ontslag van Marleen en de wijze waarop Horeservi met haar personeel omgaat en teken de petitie!

Alvast met dank.

Kathleen Zonderman, Elke Plovie en Peter Raymaekers Personeelsvertegenwoordigers van Campus Sociale School Heverlee

Agnes De Puydt, Personeelsvertegenwoordiger CVO Sociale School Heverlee