Prospero moet blijven

Lieve jazzvrienden,

De gemeente Den Haag heeft besloten de structurele subsidie voor Prospero vanaf 2013 stop te zetten. Voor het beoordelen van de aanvragen voor de nieuwe 4 jaren subsidieperiode is een onafhankelijke externe commissie ingeroepen. Ik citeer even een paar zinnen uit het rapport:

"In algemene zin vindt de commissie dat het jazzklimaat in Den Haag aan het verbeteren is: "De onlangs opgerichte stichting Projazz heeft 2 concertseries georganiseerd, in het Koorenhuis en het Paardcafe, en de Regentenkamer maakt een interessante ontwikkeling door, door aandacht te besteden aan niet voor de hand liggende maar niet minder populaire genres als fusion, latin, gipsy en balkanjazz. Jazzmuzikanten uit Den Haag waaronder veel (ex) conservatoriumstudenten treden op in kroegen en kleine podia en daar is sprake van goed ondernemerschap. De commissie ziet dan ook geen noodzaak voor een structureel gesubsidieerd jazzpodium."

Speciaal op Prospero toegespitst vindt de commissie, die niet bij ons is komen kijken, onder andere:

"De commissie is verre van overtuigd van de aanvraag. Op inhoudelijk vlak is de commissie niet overtuigd van de artistieke meerwaarde die de programmering voor Den Haag zou hebben. Wat betreft de pure jazz ziet de commissie niet de vernieuwing die de stichting beoogt. En bij het presenteren van een nieuwe generatie jazzmusici hanteert Prospero een ander begrip van jong dan de commissie. Voor de aan jazz verwante stijlen als fusion, funk en wereldmuziek heeft Den Haag genoeg aanbod op andere podia." ... "Eindconclusie: Aanvraag niet honoreren."

Alleen al vanwege de onjuistheid die hier staat en de daarbij gevoegde bijna beledigende maar in ieder geval niet van kennis getuigende woorden aan ons en aan het adres van de muzikanten, kunnen we het er niet bij laten zitten. Daarnaast vind ik dat we recht moeten doen aan al die jaren dat we met elkaar iets moois hebben opgebouwd. Iets waar een andere commissie ons ieder half jaar, wanneer wij weer voor de projectsubsidie opgaan, veel lof voor gaven, vanwege juist het hoge niveau, de toegevoegde waarde voor Den Haag, de vele topprojecten die nergens anders te horen zijn etc etc.

Ik wil er nog even nadrukkelijk op wijzen dat Prospero het prima vindt dat er veel verschillende instellingen met jazz zijn omdat er op die manier een gezond klimaat kan ontstaan maar dat betekent niet dat wij dus overbodig zouden zijn. Het is gewoon niet met elkaar te vergelijken. Het zou een absoluut verlies voor Den Haag zijn als Prospero ophoudt te bestaan.

Door deze petitie te tekenen kunt u laten zien dat Prospero belangrijk is voor Den Haag.

Stuurt u deze petitie graag naar zoveel mogelijk mensen door http://t.co/zmXt1sCb .

Dank u wel.

Het Prospero team.