P.I.HOOGEVEEN

Sluiting P.I. Hoogeveen NEE

Als het aan het Masterplan DJI ligt sluit de modernste en meest up-to-date P.I. van het Noorden, de P.I. Hoogeveen in 2014 haar deuren. Uiteraard laten de werknemers van P.I. Hoogeveen dit niet zo maar gebeuren.

De P.I. Hoogeveen is een van de veelzijdigste en innovatieve  P.I.'s in Nederland

De gemeente Hoogeveen kampt met een werkloosheid van 14%,  (hoogste in Nederland).  Waar moet wij heen?

De PI Hoogeveen is uniek om de volgende redenen : flexibiliteit, professionateit en een betrouwbare ketenpartner

De P.I. Hoogeveen is een zeer goed bereikbare compacte inrichting in Zuidwest-Drenthe.  Ze kunnen snel inspelen op een landelijke vraag die moet voldoen aan: een kwalitatief en goed detentieplan en dragen zo bij aan de veiligheid in de samenleving. Naast de kerntaken, het opsluiten en resocialiseren van gedetineerden, vervult de inrichting een grote regionale functie. In de regio is een sterke keten opgebouwd waarbij de menselijke maat cruciaal is. Een schakel uit de keten buiten de regio plaatsen, juist in een proces waar de regionale functie zo doorslaggevend is voor het succes, zal de keten verbreken. Naast ketenpartner in de strafrechtketen biedt de P.I. Hoogeveen ook veel indirecte werkgelegenheid en draagt bij aan scholing en professionalisering van studenten uit de regio en  zelfs van daarbuiten.

Er zijn recentelijk  veel lange termijn investeringen (gebouwelijk) gedaan, om de PI te moderniseren . Sluiting betekent directe kapitaalsvernietiging en het heeft grote negatieve gevolgen voor de arbeidsmarkt en de sociaal-economische situatie in de regio.

P.I. Hoogeveen sluiten nee steun ons in deze actie en teken de petitie!