Petitie wijkontsluiting Breecamp Oost, gemeente Zwolle

Wij

bewoners van de wijk Breecamp Oost en andere belanghebbenden

constateren

dat de gemeente Zwolle onvoldoende onderzoek heeft verricht in de plannen voor de ontsluiting van de nieuwe school aan de oude Wetering. Wij vinden dat de (verkeers)veiligheid en leefbaarheid van de wijk hierdoor achteruit gaan op zowel de korte termijn als de langere termijn. Daarnaast constateren we dat we als bewoners van de wijk onvoldoende zijn betrokken bij het maken van deze plannen en het onderzoek naar alternatieven.

en verzoeken

  1. dat de plannen “on hold” gezet worden;
  2. dat er een gedegen onderzoek komt naar de gevolgen m.b.t. tot leefbaarheid en (verkeers)veiligheid;
  3. dat het alternatief van een tweede ontsluiting van de wijk door aansluiting op de rotonde bij de Milligenplas onderzocht en overwogen wordt;
  4. dat de bewoners voldoende betrokken worden.

Tevens maken we daarom bezwaar tegen verkeersbesluit z151127_0003 dat de gemeente genomen heeft. Mocht u dit, naast het tekenen van de petitie, ook willen doen dan kan dat online via de volgende link: https://www.zwolle.nl/meldingen-klachten-en-bezwaren/bezwaar-en-beroep