Petitie KLM personeel aan KLM directie en RvC

De KLM bevindt zich in roerige tijden. De economische druk is groot, er zal moeten worden geïnvesteerd om mee te kunnen blijven doen. Het bedrijf vraagt daar ook om in zijn slogan ‘meedoen, veranderen, winnen’. Dit is echter niets nieuws. KLM-ers doen niets anders dan meedoen en veranderen.

Bij alle voorgaande efficiency’s rondes hebben wij gezamenlijk aangepakt en offers gebracht om er sterker uit te komen. En er is geen enkele reden om te denken dat wij het dit keer anders zouden willen. Wij hebben altijd al ‘meegedaan en veranderd’ omdat wij allemaal met ongekend grote betrokkenheid en passie ons verbonden voelen met de KLM en ons met hart en ziel inzetten voor ons bedrijf.

Toch is er deze keer iets anders. Het ‘veranderen’ lijkt deze keer niet te moeten komen doordat we ons zo verbonden voelen met de KLM maar omdat het op een eenzijdige en respectloze manier wordt opgelegd van hogerhand. Een handelswijze die nog niet eerder is vertoond bij de KLM.

De bijzondere manier van werken en omgaan met elkaar op basis van respect, betrokkenheid en passie van alle partijen, verwoord in het begrip de ‘blauwe familie’, lijkt overboord te zijn gezet. Die blauwe familie bestaat alleen omdat men ongekend trots is op de KLM, omdat iedere KLM-er weet dat we het samen moeten doen, dat we elkaar nodig hebben en elkaar moeten helpen. Dat is immers wat een echte familie doet.
En die trots laten wij iedere dag zien door onze passie, betrokkenheid en tomeloze inzet voor het bedrijf. Zoiets kan je niet kopen. Het is bijzonder en waardevol.
En het is die trots, passie en betrokkenheid die ons drijft tot grote prestaties, dat wij pas ophouden als ons doel is bereikt (een tevreden klant). Onze trots en passie bindt ons met ons hart aan de bedrijf. Wij zorgen voor elkaar, dat is immers wat een echte familie doet. Wij zijn KLM!

Er was ook altijd erkenning voor onze inzet. In magere jaren misschien niet altijd financieel, daarvoor zijn het magere jaren. Iedereen heeft dit altijd begrepen en geaccepteerd. Maar als het niet financieel was, dan was er nog altijd die waardering vanuit het bedrijf, vanuit je leidinggevende, vanuit je collega’s. Het besef van het samen doen, het 'één' zijn. Samen trots zijn is wat ons sterk maakt, misschien zelfs wel uniek. Zoiets kan je niet kopen, al zouden ze dat maar al te graag willen in het Midden Oosten!

Maar de trots en saamhorigheid lijkt snel te verdwijnen. De 'Keeping the family together' is losgelaten. De bezuinigingen worden eenzijdig opgelegd en de communicatie is eenzijdig en respectloos. Decennia lang hebben de werknemers hun verantwoordelijkheid in het overleg genomen, ook als het pijn deed. Ook als het om grote veranderingen vroeg. Daaruit sprak wederzijds respect tussen werkgever en werknemer. Dat wederzijdse respect lijkt nu te zijn verdwenen. En daarmee wordt getornd aan het fundament van de hechte blauwe familie. Want zelfs de beste familie kan uit elkaar vallen als het respect verdwijnt.

Nieuwe toestellen, goede stoelen en andere noodzakelijke investeringen zijn een goede basis. Daar willen we allemaal bij helpen, we hebben nooit anders gedaan! Maar hoe belangrijk ze ook zijn, zij zullen het verschil niet maken, hooguit zullen zij ons op gelijke voet brengen met de concurrenten.
Maar de KLM-er, die trotse loyale KLM-er...die zal het verschil maken! Zoals hij overigens al decennia lang doet. Je moet daar uiteraard wel in investeren.
Als KLM het meeste kostbare wil behouden wat zij heeft, dan moet zij die blauwe familie blijven koesteren. Loyaliteit zorgt voor betrokkenheid, passie en inzet die zo gewaardeerd wordt door onze klant. Veelal daarom kiest de klant voor KLM. Dat mag niet op het spel gezet worden!
En alhoewel loyaliteit niet op de balans terug is te vinden, is zij van zeer grote waarde.

Eerst ingrijpen en dictaten opleggen en dan zeggen dat je wilt praten is géén samenwerking.
Daarom verzoeken de werknemers van KLM middels deze petitie de directie van KLM, en de Raad van Commissarissen van KLM om de huidige strategie van confrontatie, dictaten en eenzijdige ingrepen te beëindigen en de samenwerking op te zoeken met haar werknemers.

Samenwerking heeft ons gebracht waar wij nu zijn. Deze samenwerking zal ons ook in de toekomst de beste kansen op succes voor de KLM brengen.
Laat ons niet in de steek, want wíj zijn KLM!