GGZ opname moet mogelijk blijven in Vlissingen

- Ex patiënten willen dat de GGZ opnames in Vlissingen blijven –

 

Wij (Christel, Karin, Jos en Kees) volgen momenteel dagbehandeling in deeltijd bij het ADRZ in Vlissingen. Vier ochtenden per week komen we samen in de structuurgroep; in het aangesloten gebouw zijn we ook opgenomen geweest op de PAAZ (Psychiatrische Afdeling Algemeen Ziekenhuis).

Met grote bezorgdheid hebben we de laatste tijd het nieuws gevolgd over deze afdeling in Vlissingen.
Via de media en onze begeleiders vernamen we dat deze per 1 januari 2016 zal sluiten. De GGZ (Geestelijke Gezondheids Zorg) opnames zullen dan plaatsvinden bij Emergis in Kloetinge.

Wij vinden dit geen goede actie. We begrijpen niet dat er voor 115.000 inwoners op Walcheren (het dikst bevolkte gedeelte van Zeeland) deze opnamemogelijkheid gaat verdwijnen. Er wonen hier ruim twee keer zoveel inwoners per vierkante kilometer dan op Zuid-Beveland. Wij vinden we het niet kunnen dat er straks voor zo’n grote bevolkingsgroep op Walcheren geen PAAZ meer beschikbaar is.
De visie van de maatschappij is dat de hulp dicht bij de patiënt moet blijven (letterlijk en figuurlijk) en Kloetinge is ver weg voor mensen op Walcheren.

We vinden een mate van laagdrempeligheid belangrijk voor een opname wegens geestelijke klachten, vooral omdat hier nog een taboe op heerst. De PAAZ in Vlissingen heeft deze laagdrempeligheid: het ligt dicht bij het ziekenhuis, is kleinschalig en de wachtlijsten zijn niet lang. De begeleiders zijn vertrouwd voor patiënten, er zijn weinig personeelswisselingen, wat voor continuïteit zorgt. Patiënten mogen hier zichzelf zijn in hun eigen cultuur. Er zijn ook een hoop patiënten die door omstandigheden niet bij Emergis terecht konden, maar wel op de PAAZ. Deze redenen vormen een grote stok achter de deur voor patiënten om hulp te zoeken. Wij hebben goede ervaringen opgedaan bij de PAAZ toen we hier zelf opgenomen waren en helaas minder goede ervaringen bij andere zorgverleners, waar we geconfronteerd werden met erg lange wachtlijsten. Deze wachtlijsten zullen er echter alleen maar langer op worden als er elders geen zorg meer geboden kan worden, en dat is uiterst zorgwekkend.

De woordvoerder van het ADRZ, dhr. Bosscher, heeft toegelicht dat de sluiting niet vanuit financiële noodzaak is. De redenen zijn, dat het met de verbouwing te maken heeft en dat er moeilijk psychiaters te vinden of te behouden zijn. We hebben echter vernomen dat er zich wel een nieuwe psychiater had aangemeld, maar dat deze echter “on hold” is gezet wegens de verbouwing. Kortom, de redenen voor sluiting van de PAAZ te Vlissingen lijken ons niet onoverkomelijk.


We vinden het zeer belangrijk dat de GGZ opname hier blijft bestaan. We willen niet dat het er voor de huidige en toekomstige patiënten met psychische klachten slechter op gaat worden. Vreemd genoeg kun je straks met lichamelijke klachten nog wel in Vlissingen opgenomen worden, maar met geestelijke klachten niet. Dat vinden wij meten met twee maten. Verder vinden we het belangrijk dat er een keuzemogelijkheid blijft voor iedereen, dat is ook een uitgangspunt van de CZ.

Daarom zullen we actie gaan voeren om de PAAZ in Vlissingen open te houden. Dit zullen we doen door middel van een muzikaal protestnummer uit te brengen en deze petitie. We vinden het tof als je ons wil helpen door deze te tekenen !

 

Met strijdbare groet,

Christel, Karin, Jos en Kees

Als je deze petitie tekent dan wil je net als wij dat de Geestelijke Gezondheids Zorg opnames blijven bestaan op de PAAZ in Vlissingen. Thnx !


Karin, Kees, Christel, Jos    Neem contact op met de schrijver van de petitie