Open de Hoogwerf

Het afgelopen jaar is de infrastructuur in Naaldwijk flink aangepakt, met name het gebied rond de wijk Hoogeland en het Galgeblok. De weg hoogwerf in Naaldwijk is afgesloten door middel van een verzinkbare paal. Deze afsluiting moet volgens de gemeente de doorstroming in dit gebied verbeteren. Echter deze afsluiting brengt inmiddels een hoop opstoppingen, irritatie en gevaarlijke situaties met zich mee.

 

Middels deze brief wil ik u graag op de hoogte brengen van een aantal argumenten waarom deze afsluiten opgeheven zou moeten worden. Daarnaast heb ik een online petitie opgezet om zo veel mogelijk steun in de rug te krijgen voor deze actie. Inmiddels zijn deze punten ook al bekend bij de LPF en wanneer het draagvlak voor deze actie groter is, is de kans van slagen groter.

 

De afsluiting zou opgeheven moeten worden om de volgende redenen:

  • De drukte op de kruisbroekweg is enorm toegenomen. Door de veranderingen aan deze weg is het al een bottleneck geworden om Naaldwijk in en uit te komen, maar het wordt hier nu extra belast. Deze weg aandoen in de spits is rampzalig. Door de afsluiting op de hoogwerf is hier echter geen andere keus meer.
  • Deze drukte in de spits brengt tevens gevaarlijke situaties met zich mee op de rotondes. De fietsers komen van beide kanten en het kan niet lang duren voor dat hier ongelukken gaan gebeuren. De veiligheid van de leerlingen van Hoogeland staat dus op het spel.
  • Met het doortrekken van de veilingroute zal er juist nog meer verkeer op dit deel van Naaldwijk komen, dus de ergste opstoppingen moeten nog komen.
  • Hulpdiensten kunnen deze wegen niet meer goed passeren door de drukte.
  • Er is een mooie rotonde gemaakt op de galgeweg met een nieuwe weg  van ons belastinggeld om vervolgens afgesloten te worden! Dit kan toch niet de bedoeling zijn.
  • Het is van de zotten dat je in dit gebied bijna tien minuten meer kwijt bent aan omrijden in de spits om een afstand van hemelsbreed 400 meter af te leggen!
  • Voor buitenstaanders zoals bezorgdiensten en bezoekers van de sportparken is het een onbegrijpelijke omleiding en er staan ondanks de borden nog dagelijks auto’s te stuntelen bij de paal. Andersom kunnen ze de wijk Hoogeland met moeite bereiken.

 

Mijn inziens zou het openen van de hoogwerf meer verkeer kunnen omleiden en de bottleneck op de kruisbroekweg ontlasten. Met name de omwonenden zullen hier gebruik van maken. Wanneer de kruisbroekweg goed doorstroomt zal het dus niet zinvol zijn om de hoogwerf als sluiproute te gebruiken.