Nu geldpompen en straks verzuipen; zeg nu nee tegen het zwembad!

Bent u het eens met de Dorpsraden en de Plaatselijke Belangen van Twenterand?  

En zegt u nee tegen de beslissing om kost wat kost een nieuw zwembad te realiseren,
terwijl de gemeente Twenterand financieel ongezond is en officieel met status "code oranje" door de overheid is bestempeld??  

Wilt u ook dat:  

 1. deze beslissing gebaseerd is op de gemaakte afspraken tijdens de formering van de huidige coalitie in 2014
  en dus gebaseerd is op de cijfers van toen.
 2. er op dit moment grotere maatschappelijke belangen spelen zoals ouderenzorg, thuiszorg, drugs problematiek, etc 

 

 • Twenterand een economische stabiele toekomst moet houden voor ouderen, volwassenen, jeugd en kinderen?  

 

 • niet alle reserves verbruikt worden zoals momenteel het geval is? 

 

 • de volgende gemeentelijke bestuurders van Twenterand niet met een negatief saldo beginnen, hetgeen vergaande
  consequenties heeft voor de belasting betalende burger? 

 

 • de bouw van het zwembad uitgesteld wordt totdat de gemeente Twenterand weer in de positieve cijfers staat
  en ook weer “code groen” van de overheid heeft verworven?  

 

Onderteken dan deze petitie! 

Samen kunnen we er voor zorgen dat het geld op dit moment beter wordt besteed dan aan het zwembad.
En zorgen we er samen voor dat de gemeente voor iedereen leefbaar blijft. 

Wij vinden dat het gemeente orgaan in staat moet zijn om voor het gemeenschappelijke belang impopulaire maatregelen te treffen, ook al gaan deze in tegen eerder gemaakte afspraken en staan zij vlak voor een verkiezing.