NEEN tegen het knippen van de Kerkebroekstraat richting het Wingepark

De gemeente Rotselaar heeft besloten om vanaf 1 september 2019 de doorgang op de brug vanuit de Kerkebroekstraat richting het Wingepark te knippen. Dit zou gaan om een proefopstelling maar toch willen we tijdig reageren opdat dit zo snel mogelijk wordt aangepast.

De reden die wordt aangehaald is dat er veel sluipverkeer is en dat dit zou leiden tot onveilige situaties voor fietsers. Volgens ons zijn de mensen die deze ingang nemen bestuurders die meestal op het Wingepark zelf moeten zijn, zodat het eerder bestemmingsverkeer is geen sluipverkeer. Deze knip zal de wachttijden die nu reeds bestaan op de Aarschotsesteenweg gevoelig verhogen en creëert volgens ons net meer onveiligheid.

Uiteraard dienen de verkeersregels in de Kerkebroekstraat én in het Wingepark wel gerespecteerd te worden ( en daar mogen zeker ook maatregelen voor genomen worden ) maar wij vinden deze knip een zeer slecht idee en daarom vragen wij u om deze petitie te tekenen.

Deze petitie zullen we spoedig overhandigen aan het college van burgemeester en schepenen teneinde te komen tot een betere oplossing voor iedereen.

Onderteken deze petitie

Door te tekenen geef ik Steven Arrazola de Oñate toestemming om mijn handtekening door te spelen aan diegenen die invloed kunnen uitoefenen op deze kwestie.


OF

Je ontvangt een e-mail met een link om je ondertekening te bevestigen. Om er zeker van te zijn dat u onze e-mails ontvangt, voeg dan info@petities.com to aan uw adresboek of lijst met veilige afzenders.

Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren aan 3000 mensen.

Leer meer...