Nee tegen McDonalds Walsberg

Ons heeft het nieuws bereikt dat er door het indienen van een aanvraag Omgevingsvergunning op 22 december jl. een procedure is gestart ten behoeve van het voornemen om een filiaal van McDonalds te openen aan de Milhezerweg 2, het perceel waar momenteel Café Zaal Catering Partyservice Van de Putten is gevestigd.

Met deze petitie uiten wij onze grote bezorgdheid en maken wij direct de bezwaren tegen dit plan kenbaar.

De bewoners van de Walsberg en haar directe omgeving menen dat een dergelijk concept op deze specifieke locatie een zeer slecht plan is. En dat onderbouwen we met een aantal argumenten. We zijn ons er terdege van bewust dat er mogelijk ontwikkelingen plaats kunnen vinden op deze locatie, echter zijn wij van mening dat een fastfood franchise om meerdere redenen een slecht initiatief is.

Onze bezorgdheid en bezwaren zijn onder meer gebaseerd op hierna genoemde overwegingen:

-       De Toekomstvisie Deurne 2030; deze visie beoogt een hoogwaardig woon-, leef- en verblijfklimaat met een aantrekkelijke en gezonde leefomgeving. Wij zijn van mening dat de mogelijke komst van een fastfoodketen afbreuk doet aan de in deze visie gestelde ambities,  en eerder een negatieve dan positieve invloed heeft op onze leefomgeving. Een fastfood restaurant past ons inziens niet in een gezonde leefomgeving. En zeker niet in de nabijheid van een basisschool.

-       Verkeersveiligheid; er is nu al sprake van een onveilige verkeerssituatie op de aansluiting met de Milhezerweg. Deze onveilige situatie neemt alleen maar toe. De verkeersveiligheid van de schoolgaande kinderen is in het geding. Wij vrezen dat met name deze kwetsbare verkeersdeelnemers de dupe worden van verkeerscongestie. Wij vinden dat dit in strijd is met het uitgangspunt van veilige wandel- en fietsroutes naar een basisschool.

-       Het herinrichtingsproject N270; dit project heeft als doel om de veiligheid en doorstroming van het verkeer te verbeteren. Wij vrezen echter dat de verkeersveiligheid drastisch afneemt met het getoonde initiatief. Door de toename van de verkeersintensiteit op en rond de Milhezerweg 2 (onder meer op het daarvoor gelegen kruispunt) vrezen wij voor een verslechtering van de doorstroming en een afname van de veiligheid. Dit staat haaks op de doelen van het herinrichtingsproject.    

-           Het welstandsbeleid; dit beleid is gericht op historische dorpslinten (zoals de Walsberg) en streeft naar behoud en versterking van de historisch gegroeide bebouwings-karakteristiek. Wij geloven dat een filiaal van een fastfoodketen niet passend is binnen dit kader en dat het afbreuk doet aan het karakter van onze buurt en de toegang daartoe.

-       Overlast; de ervaring bij reeds operationele filialen van deze fastfoodketen leert dat, ondanks de aandacht voor preventie, er zeer veel overlast wordt veroorzaakt door bezoekers; ongedierte, geluidsoverlast tot in de late avonduren, zwerfafval tot in de verre omgeving en geuroverlast zijn slechts enkele aspecten. Ook tijdens sluitingstijden verwachten wij door bevoorrading, schoonmaak en hangjongeren overlast.

Wij benadrukken met dit schrijven dat de bewoners van de Walsberg en haar directe omgeving uitdrukkelijk tegen de komst van een filiaal van McDonald's zijn. Gezien de massale bezwaren verzoeken wij u met klem om de voorgenomen vestiging van McDonald's aan Milhezerweg 2 zorgvuldig te beoordelen en rekening te houden met de verkeersveiligheid en de andere hierboven genoemde punten.

Wij hopen en verwachten van de bestuurders van Deurne een constructieve dialoog en participatie in verdere besluitvorming. Daarbij staan wij uiteraard open voor overleg om gezamenlijk tot oplossingen te komen die recht doen aan zowel ecologische, economische en sociale belangen zoals de leefbaarheid van de Walsberg. Dank voor uw aandacht aan deze brief, wij hopen op verdere oprechte aandacht voor deze situatie.


Bewoners van de Walsberg e.o., Deurne    Neem contact op met de schrijver van de petitie

Onderteken deze petitie

Door te ondertekenen, ga ik ermee akkoord dat Bewoners van de Walsberg e.o., Deurne alle informatie kan zien die ik op dit formulier verstrek.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw e-mailadres niet openbaar online weergeven.

We zullen uw telefoonnummer niet openbaar online weergeven.


Ik geef toestemming om de gegevens die ik op dit formulier verstrek te verwerken voor de volgende doeleinden:
Betaald Adverteren

We zullen deze petitie adverteren bij 3000 mensen.

Leer meer...