Nalatigheid Upjers Eindspel W3

De brief die naar Upjers gaat:

*********************************************************************************************

Geachte heer/ mevrouw,

 

Graag willen wij via deze weg enkele dingen verduidelijken rond de huidige problematiek omtrent wereld 3 Torpia.nl. We willen graag een klacht indienen en wel op basis van het volgende artikel (met name op het dikgedrukte deel):

Ҥ5 (2) De gebruiker is zich ervan bewust dat de exploitant de tot beschikking gestelde software die benodigd is voor het leveren van de diensten (zoals alle software) nooit volledig foutloos kan zijn. Van in gebreke blijven is dan ook enkel sprake als de speelbaarheid ernstig en door nalatigheid veroorzaakt gestoord wordt.

 

Door naar boven gekomen bugs is het eindspel, een van de spelbepalende eigenschappen van Torpia, nagenoeg niet meer mogelijk. Tijdens het inzetten (en daarvoor al) zijn twee onvolkomenheden boven water gekomen, namelijk:

-          De tempelwaarde is te laag, waardoor de tempels met zeer weinig troepen te kraken zijn. Dit betekent op dit moment dat alle broederschappen hun kans op overwinning kwijt zijn geraakt en daarbij zijn ook de nodige amuletten vernietigd. Als dit zo nog door blijft gaan zijn er geen amuletten meer in de wereld en kan de wereld niet gewonnen en dus niet afgesloten worden.

-          Je kan de rollen in as leggen cq. naar een vernietigde tempel stralen, waarna het dus niet mogelijk om de tempel (verder) te vernietigen en dus kan de overwinning niet afgenomen worden. Er wordt wel gesuggereerd bij het aanzetten van de laatste rol dat dit kan (De melding van “De laatste rol is in de maak…”.

 

Waar wij onder andere over vallen is dat er niet correct gehandeld is. Dat de tempelwaarde anders was als in voorgaande werelden is namelijk al meerdere malen aan support gemeld, maar dit werd steeds afgedaan met “Er is niets veranderd”. Nu zijn wij een aantal dagen verder en is ingame duidelijk te merken dat de tempelwaardes inmiddels zonder ons toe weten terug veranderd zijn. Er wordt dus weken lang vermeld dat er niets veranderd is en nu het te laat is wordt er als ware “erkent” dat de waardes niet klopte door deze terug te veranderen zonder enige communicatie.  In de bijlagen zijn voorbeelden van gevechtrapporten te vinden voor en na de verandering. Tevens zijn diverse voorbeelden van communicatie met support omtrent dit probleem toegevoegd.

De andere bug “rollen in as leggen” ligt al een aantal dagen bij support. Hierover ontbreekt op dit moment ook communicatie. Daar waar dit wel zeker invloed heeft op de manier van spelen vinden wij dat hier wel meer informatie over mag komen.

 

Met name bij de bug omtrent de tempelwaardes is de speelbaarheid ernstig en door nalatigheid gestoord. Dit is meerdere malen door meerdere mensen gemeld en naar het lijkt, nooit grondig onderzocht. Omdat er tot op heden nog geen antwoorden beschikbaar zijn hebben wij als wereld besloten om de wereld stil te leggen. Wij willen het volgende voorstellen om Torpia weer on track te krijgen:

-          Daar waar het eindspel ten tijde van het inzetten van het eindspel verstoord was lijkt het mij oprecht dat alle spelers de kronen die sindsdien gebruikt zijn terug krijgen. Daarnaast zien wij graag alle uitgaven omtrent de aankoop van deze kronen terug bij de gebruikers. Het zou hier gaan om een periode vanaf 8 Maart;

-          Ook hebben vele mensen kronen opgespaard voor het eindspel. Het lijkt mij eerlijk om deze te laten kiezen wat ze met deze kronen willen, aangezien op dit moment geen eerlijk eindspel meer aangeboden kan  worden. Graag zien wij voor deze mensen enige restitutie. Geopperd word 50% van aangeschafte kronen voor W3 mee naar de nieuwe wereld of  25% hiervan uitkeren in geld (voor de spelers die definitief stoppen met het spel);

-          Daar waar nu niet meer een goede oplossing te vinden is voor W3 (welke oplossing er ook komt, er wordt altijd een partij onrecht aangedaan op dit moment) is ons idee om de wereld te sluiten zonder winnaar. Wel vinden wij het terecht dat iedereen de overwinningskronen krijgt daar waar iedereen last heeft ondervonden.

 

Naast deze punten willen we uiteraard ook wat meer weten over de toekomst van Torpia. We begrijpen inmiddels dat er geen updates meer van het spel komen, maar hoe is de bedoeling dat omgegaan wordt met het oplossen van bugs? Graag willen wij ook een paar punten voorstellen om de community veilig te stellen en mogelijk uit te breiden (Ja, er is een community, maar helaas haken velen af vanwege bugs en missende nieuwe features. Wij zien hier graag verandering in.). Deze zijn:

-          Een duidelijke communicatie over bestaande bugs en de afwerking hiervan. Een overzicht van wat bekend is, waar aan gewerkt wordt en wat opgelost is, is zeker geen overbodige luxe.

-          Een betere afhandeling van het Torpia Support. Wij hebben het gevoel dat de persoon die support behandeld zelf niet goed weet hoe het spel functioneert. Het is dan natuurlijk moeilijk voor deze persoon om vast te stellen wanneer iets een dergelijke impact kan hebben op het spel (al is bij de bovenstaande tempelwaarde bug wel vermeld wat de mogelijke gevolgen zijn). Ons voorstel is dan ook om een fanatieke speler te laten helpen bij moeilijke supportvragen.

-          Graag zien wij toch wel dat er mogelijk enkele verander voorstellen worden meegenomen. Een kleine aanpassing waarvoor het spel niet veranderd hoeft te worden is het introduceren van verschillende troepenwaardes per wereld om zo meer dynamiek te creëren. Daarnaast is de chat een groot gemis.

-          Betrek de spelers meer bij aanpassing. Maak een testwereld en laat hier de spelers dingen op proberen. Met kleine aanpassingen die getest worden wordt meer begrip gecreëerd.

-          Al met al, samen met de spelers wordt een levendige community gemaakt, niet alleen door Upjers. Wij willen graag deel uitmaken van het geheel en niet enkel als gebruikers gezien worden.

 

Deze brief zal in drie verschillende talen (NL-EN-DE) aan u gezonden worden, daar wij niet weten welke voertaal het meest  geapprecieerd wordt. Tevens is een petitie bijgevoegd om te laten zien dat dit daadwerkelijk leeft en er nog steeds veel aanhangers van dit geweldige, doch simpele spel rondlopen. Via deze weg laten wij dan ook graag onze stem horen en hopen dat we gehoord worden.

 

Groeten,

 

De Torpia spelers NL Community

*********************************************************************************************

 

Voor de ondertekenaars: Graag als je W3 speelt je email adres vermelden welke aan je account gekoppeld is. Mensen die geen W3.nl spelen mogen uiteraard ook tekenen.


De Torpia spelers NL Community    Neem contact op met de schrijver van de petitie