meningspeiling Bloemendaal

In Bloemendaal heeft het college inmiddels twee lokaties op het oog voor de huisvesting van statushouders: Landgoed Dennenheuvel t.b.v. 160 statushouders en het terrein van GGZinGeest t.b.v. 100 statushouders. Een statushouder is een vluchteling/asielzoeker met een verblijfsvergunning.

Echter, Bloemendaal heeft als taakstelling voor 2016 ca 60 statushouders. Dit betekent dus dat het college een aanzienlijk aantal extra statushouders (260 naast de taakstelling van 60 = 320 in totaal) wenst te huisvesten in Bloemendaal.

Op 7 oktober heeft wethouder Kruijswijk tijdens de informatie-avonden gemeld dat Bloemendaal geen geschikte lokaties heeft voor de opvang van vluchtelingen (het COA is alleen op zoek is naar lokaties voor opvang van 300+ vluchtelingen). Indien de criteria van het COA zouden veranderen, zegt hij toe eerst bij de bewoners terug te komen voor een meningspeiling om te peilen of er draagvlak is.

In een extra vergadering van de commissie Bestuur en Middelen op 25 november 2015, zie: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/vergaderingen/Commissie-Bestuur-en-Middelen/2015/25-november/21:30:00

hebben de raadsleden van de commissie in tegenstelling tot eerdere berichtgeving (de belofte van de wethouder aan de inwoners), het college geadviseerd geen meningspeiling onder de inwoners van Bloemendaal te houden over dit onderwerp.

besluitenlijst: https://gemeenteraad.bloemendaal.nl/Documenten/Besluitenlijst-B-M-25-november-2015-2016000898.pdf

Middels een meningspeiling kunt u aangeven wat uw mening is als inwoner van Bloemendaal - of van aanliggende gemeenten, waar beslissingen over dit onderwerp eveneens op van invloed zijn -.

Met uw wens te uiten voor een meningspeiling geeft u niet aan of u voor of tegen de komst van extra statushouders in de gemeente bent.

Met het ondertekenen van de petitie geeft u aan dat u het belangrijk vindt dat de mening van de inwoners van Bloemendaal over dit onderwerp gehoord wordt. 

Bent u voor een meningspeiling onder inwoners van Bloemendaal? Ondertekent u dan deze petitie!

  

Plan van college in november 2015: