Meer hulp voor jongeren met een verstandelijke handicap

Kabinet van de vlaamse minister van welzijn, volksgezondheid en gezin

tav De heer de minister Vandeurzen Jo

Mijn zoon bijna 14 jaar is matig verstandelijk gehandicapt, diagnose MCDD.Na bijna 4 jaar in een instelling verbleven te hebben, is hij daar buiten gezet via een gedwongen opname.Ze worden dan maar in de psychiatrie geplaatst(gesloten afdeling) hiermee helpen ze de jongeren niet.

Zoals mijn zoon zijn er nog zovele andere jongeren die wachten op een geschikte plaats.Hier moet men dringend iets aan doen zoals bv meer voorzieningen voor gehandicapte jongeren en zeker voor de jongeren die vrijgesteld zijn van de leerplicht.

Help deze jongeren aub.

Dank u

Sofie Van Litsenborg