Meer hulp voor jongeren met een verstandelijke handicap


Gast

#1

2013-12-13 17:35

Er moet heel dringend gezorgd worden voor meer en betere opvangmogelijkheden voor zowel kinderen als volwassenen met psychische problemen! Laat hen niet in de kou staan!!!

Gast

#2

2013-12-16 15:20